Nguyễn Đình Quyền

Cập nhập tin tức Nguyễn Đình Quyền

Tham nhũng như lũ chuột, rất sợ ánh sáng

Tham nhũng như lũ chuột sợ ánh sáng ban ngày, rất sợ sự công khai, minh bạch. Do đó, cần phải có sự tham gia tích cực của báo chí.

Có cơ sở pháp lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Việc xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công thương hoàn toàn vẫn có cơ sở pháp lý.

Kê khai tài sản cho đẹp chứ chưa kiểm soát được

Chống tham nhũng quan trọng nhất là phải kiểm soát được tài sản. Nhưng chúng ta mới kê khai cho đẹp chứ chưa kiểm soát được.

Xin ba lần mới được kết luận thanh tra

Đến UB Tư pháp QH mà còn phải gửi công văn cho Thanh tra CP không dưới ba lần mới có được những kết luận thanh tra, thì người dân tiếp cận thế nào được.

Thêm quyền cho người đứng đầu

Thời gian qua ta nặng về việc giao trách nhiệm cho người đứng đầu phải thực hiện nhiệm vụ, nhưng chưa quan tâm đúng mức đến việc giao quyền đẩy đủ cho họ.

Lấy ngân sách bồi thường ông Chấn: 'Con dại cái mang'

Việc lây ngân sách bồi thường 7,2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Thanh Chấn là nguyên lý, như "con dại cái mang", không thể có bồi thường tay đôi giữa công chức với người bị oan sai - phân tích của Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Đình Quyền.

'Không nên có nhiều cơ quan điều tra quá'

ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) không ủng hộ việc mở rộng thẩm quyền điều tra cho một số cơ quan, trong đó có kiểm ngư.

Giám sát đừng có 'tráng men'

Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Đình Quyền lưu ý đừng giám sát kiểu chỉ nghe, không đi thực tiễn, không đối chất, chỉ nghe báo cáo thôi rồi về ra kết luận.

'Chuyên viên cao cấp làm bài nguệch ngoạc do vụng viết'

Thứ trưởng Nội vụ không hoàn toàn đồng tình ý kiến của Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH nói những người cấp vụ trưởng, giám đốc sở thi chuyên viên cao cấp không nắm được nội dung quản lí nhà nước của ngành mình.