Cử tri các huyện Đông Anh, Sóc Sơn… phản ánh với UBND TP Hà Nội tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Dù đã có dự án cấp nước nhưng bị "treo" nhiều năm qua, khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, cử tri huyện Đông Anh cho biết, còn 4 xã Thuỵ Lâm, Liên Hà, Vân Hà, Bắc Hồng chưa có nước sạch. Nhân dân đề nghị thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan sớm hoàn thành việc cấp nước sạch cho 4 xã này.

Cùng vấn đề trên, cử tri huyện Sóc Sơn đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo nhà đầu tư sớm hoàn thành hệ thống cấp nước sạch, đặc biệt là các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2022.

Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Hồng Khanh.

Trả lời cử tri, TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo toàn bộ người dân khu vực nông thôn đến năm 2025 có nước sạch, từ tháng 12/2021, UBND TP đã ban hành nhiều kế hoạch hoàn thành các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng cấp nước sạch giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, do có những khó khăn, vướng mắc nên việc thực hiện của một số nhà đầu tư còn chậm trễ dẫn đến mục tiêu chung về đảm bảo an sinh cho người dân gặp khó khăn.

Cụ thể, 4 xã trên địa bàn huyện Đông Anh chưa có nước sạch nằm trong phạm vi dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch được UBND TP giao liên danh Công ty cổ phần Nước Aqua One và Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống thực hiện từ năm 2017. 

Trong các năm 2021 và 2022, Sở Xây dựng đã có văn bản đôn đốc nhà thầu thực hiện dự án. Sở cũng đã làm việc với các sở, ngành và UBND huyện Đông Anh cũng như liên danh Công ty cổ phần Nước Aqua One và Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống để rà soát, thống nhất giải pháp cấp nước cho các xã còn lại của huyện.

Đến tháng 8/2022, liên danh Công ty cổ phần Nước Aqua One và Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống có văn bản đề xuất TP Hà Nội cho phép tiếp tục hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch cho 2 xã Vân Hà, Liên Hà. Liên danh này cũng đề nghị không đầu tư hệ thống nước sạch ở xã Bắc Hồng và Thuỵ Lâm.

Từ năm 2017, UBND TP Hà Nội đã giao liên danh Công ty cổ phần Nước Aqua One và Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống thực hiện dự án cấp nước cho các xã ở huyện Sóc Sơn.

“Tuy nhiên, việc triển khai dự án của nhà đầu tư chậm so với kế hoạch. Do vậy, đến nay toàn bộ 18 xã của huyện Sóc Sơn chưa được nhà đầu tư làm hệ thống nước sạch”, UBND TP Hà Nội cho biết.

Trước tình trạng trên, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư rà soát, thống nhất giải pháp cấp nước cho các xã còn lại của huyện Sóc Sơn.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2022, liên danh Công ty cổ phần Nước Aqua One và Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống có văn bản đề xuất không đầu tư hệ thống nước sạch tại 18 xã còn lại của huyện Sóc Sơn.

Trên cơ sở đề xuất của liên danh, UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch của 18 xã thuộc huyện Sóc Sơn.

Ngoài ra, hiện trên địa bàn các huyện Thạch Thất, Phúc Thọ còn 20 xã chưa có hệ thống nước sạch. Cử tri 2 huyện này đề nghị thành phố sớm chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm xây dựng trạm cấp nước và thực hiện dự án nước sạch.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay trên địa bàn huyện Phúc Thọ còn 9 xã chưa có nước sạch từ nguồn tập trung của thành phố. Trong đó, 4 xã (Xuân Đình, Hát Môn, Tam Thuấn, Vân Hà) chưa có nhà đầu tư; 5 xã (Long Xuyên, Thượng Cốc, Xuân Phú, Vân Nam, Vân Phúc) đã có nhà đầu tư nhưng chưa triển khai dự án.

Đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã làm việc với các sở, ngành và nhà đầu tư để rà soát, thống nhất giải pháp cấp nước cho các xã còn lại ở huyện Phúc Thọ.

Trả lời cử tri huyện Thạch Thất, UBND TP Hà Nội cho biết, đã giao Sở Xây dựng làm việc với các nhà đầu tư thống nhất giải pháp cấp nước sạch cho 11 xã chưa có nước sạch.