nhà nước kiến tạo

Cập nhập tin tức nhà nước kiến tạo

GDP tăng ngoạn mục, phản chiếu Nhà nước kiến tạo

Mức tăng trưởng kinh tế quý III ngoạn mục có được nhờ đổi mới cơ cấu kinh tế và thực hiện Nhà nước kiến tạo.

Phó chủ tịch xã phê lý lịch: Có phải 'bé xé ra to'?

Có lẽ sự nhũng nhiễu kia không đáng quan ngại bằng một tư duy khác khá phổ biến ở chính quyền địa phương, đó là tư duy “chuyện nhỏ, sai thì sửa”.

Nhà nước kiến tạo: Đổi mới thể chế, giải quyết điểm nghẽn

Để nền kinh tế bước vào quỹ đạo phát triển cao hơn, tránh bị tụt hậu thì Nhà nước kiến tạo cần tập trung đổi mới thể chế, giải quyết nhiều điểm nghẽn.

Bố làm quan, con làm giàu và lợi ích nhóm

Những hình thức “đi lại” của lợi ích nhóm, và sự chi phối chính sách vô cùng phong phú.

Suy ngẫm từ thông điệp của các lãnh đạo

Để dân giàu thì cần có một nhà nước kiến tạo nhằm xây dựng một nền kinh tế thị trường lành mạnh khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp làm giàu hợp pháp.