Thành công lớn của cả hệ thống chính trị

“Từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN được thành lập đến nay, đặc biệt là trong nhiệm kỳ khóa XII, công tác PCTN được tăng cường, đẩy mạnh. Có thể nói đây là thành công lớn của cả hệ thống chính trị”, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, công tác PCTN được đẩy mạnh toàn diện trong tất cả lĩnh vực, từ xây dựng các văn bản, quy chế, tổ chức các đoàn thẩm tra, đánh giá…

Thành công lớn của cả hệ thống chính trị là chống tham nhũng
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường. Ảnh Đình Thành

“Trong hội nghị tổng kết công tác đấu tranh PCTN ngày 12/12/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kết luận, đây là những điểm nhấn trong nhiệm kỳ, khẳng định chúng ta PCTN không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, ông Trần Quốc Cường nói.

Công tác PCTN được triển khai thực hiện ở cả ba cấp độ. Cấp độ 1 là Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo, đôn đốc; cấp độ 2 là do Ban Nội chính Trung ương, là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; cấp độ 3 là các vụ việc được giao cho Ban Thường vụ các tỉnh ủy.

Đúng là để phòng chống tham nhũng thì kể cả kinh nghiệm của chúng ta cũng như các quốc gia trên thế giới đều khẳng định: Muốn phòng chống tham nhũng thì phải xử lý mạnh mẽ, không có vùng cấm, tức là “không dám”.

Hai là xây dựng, hoàn thiện thể chế để hạn chế kẽ hở, để “không thể” tham nhũng. Ba là nâng cao thu nhập chính đáng cho công chức, đặc biệt các lĩnh vực có thể xảy ra tham nhũng để tránh trường hợp vì khó khăn mà tham nhũng, đó là “không cần” tham nhũng. Còn “không muốn” tham nhũng là phải có được đội ngũ cán bộ liêm chính.

Số một là xây dựng cơ chế

Các giải pháp PCTN đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo, trong đó Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực đã phối hợp với các ngành, các cơ quan chống tham nhũng như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKS Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Bộ Tư pháp, thanh tra cùng nhau nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế. Tức là số một  phải là xây dựng cơ chế.

Thứ hai, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ liêm chính để phụng sự cho công tác PCTN.

Thứ ba, phải tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân về tinh thần, văn hóa không tham nhũng. Để làm được điều này, chúng ta và nhiều nước trên thế giới cũng vậy, phải bồi dưỡng, giáo dục từ tuổi thơ, ngay từ nhà trường để tạo nên ý thức không có lòng tham.

Thành công lớn của cả hệ thống chính trị là chống tham nhũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Đại hội XIII. Ảnh Đình Thành

Thứ tư, cần có cơ quan lãnh đạo và người đứng đầu trong đấu tranh PCTN. Như giai đoạn vừa qua, có thể nói Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban chỉ đạo trung ương về PCTN là một trong những biểu tượng, tấm gương sáng ngời trong lãnh đạo trong công tác PCTN.

Cuối cùng, phải được sự đồng lòng của toàn dân, và cả hệ thống trong PCTN.

Trong báo cáo của Viện KSND tối cao do Viện trưởng Lê Minh Trí trình bày trong buổi tổng kết về công tác PCTN, năm nay khởi sắc nhất chính là thu hồi tài sản.

Trong thời kỳ vừa qua, công tác thu hồi tài sản tham nhũng được các cơ quan tố tụng đặc biệt quan tâm. Ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng, cơ quan điều tra đã có biện pháp ngăn chặn và đã nghĩ đến việc thu hồi tài sản.

Cho nên, thành quả lớn nhất trong những năm vừa qua chính là tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt rất cao so với thời kỳ trước.

Còn liên quan đến xây dựng pháp luật,  các cơ quan chức năng đều được tham gia ý kiến đóng góp và xây dựng và Quốc hội là cơ quan cao nhất quyết định việc xây dựng luật pháp.

Pháp luật liên quan đến PCTN và thu hồi tài sản là hết sức quan trọng, bao giờ cũng được ưu tiên thực hiện, đặc biệt là kê khai tài sản là vấn đề chúng ta rất quan tâm. 

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để bảo vệ những người tố cáo tham nhũng.

Chỉ thị đã được các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan PCTN nghiên cứu triển khai để vận dụng. Đó chính là tạo cơ chế để bảo vệ người đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Diệu Thúy