Sáng 13/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 20, thảo luận về giao danh mục và mức vốn cho dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đợt 2.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, số vốn còn lại hiện chưa phân bổ, giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 28.862 tỷ đồng.

Trong đó, 25.530 tỷ đồng của 169 dự án đã được Thủ tướng thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư. Số chưa phân bổ chi tiết, chưa báo cho các đơn vị là 3.332 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 169 dự án này mới có 129 dự án với hơn 14.710 tỷ đồng đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Phạm Thắng

Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 129 dự án này. Bên cạnh đó, điều chỉnh giảm 8.528 tỷ đồng kế hoạch vốn của chương trình đã được Thủ tướng giao cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện 4 dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương thực hiện.

Báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nêu rõ, đối với số vốn còn lại của chương trình chưa đủ thủ tục đầu tư (gần 14.152 tỷ đồng) đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục theo quy định của Nghị quyết 43, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước ngày 31/3 theo quy định. Sau thời hạn trên, số vốn còn lại của chương trình không thực hiện phân bổ tiếp. 

Trước một số ý kiến băn khoăn với số vốn khá nhiều như vậy khó có thể giải ngân hết trong năm nay, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa nhận, việc triển khai các dự án của chương trình phục hồi kinh tế rất chậm. Một trong số nguyên nhân ông Dũng nêu, đề xuất của các bộ, ngành địa phương không sát thực tiễn.

"Tức là, lúc đầu đề xuất nhưng sau lại thay đổi "tùm lum, cứ làm đi làm lại". Trong đó, lĩnh vực có nhiều lần thay đổi là y tế, giáo dục. Có những dự án của y tế sau này thay đổi gần như toàn bộ. Còn rất nhiều dự án y tế chưa giao mà không thể giao được", Bộ trưởng nêu thực tế.

Theo ông Dũng, mặc dù Chính phủ có 17 nghị quyết, công điện; Bộ Kế hoạch - Đầu tư có 23 văn bản nhắc nhở các bộ này nhưng vẫn không triển khai được và có tâm lý e ngại khi thực hiện các dự án này.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cam kết cố gắng tới 31/3 phải phân bổ hết vốn giao cho các dự án thuộc chương trình phục hồi. Nếu bộ, ngành địa phương nào chậm thì theo Nghị quyết 43 sẽ dừng không thực hiện. Chính phủ sẽ đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chí theo Nghị quyết 43.

Tại kỳ họp bất thường vào tháng 1/2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế. Theo đó, số dự án thuộc chương trình phục hồi được sử dụng vốn đầu tư phát triển, tăng chi từ nguồn ngân sách tối đa 176.000 tỷ đồng trong 2 năm (năm 2022 và 2023).