Thu hút hàng chục dự án sản xuất thiết bị phụ tùng ô tô

Nghị quyết 115/NQ-CP năm 2020 về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ do Chính phủ ban hành là cơ sở để tỉnh Ninh Bình quyết tâm chủ động đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

Từ khi đầu tư tại tỉnh từ năm 2007 cho đến nay, Dự án liên doanh ô tô Hyundai của Tập đoàn Thành Công liên tục có bước tăng trưởng về quy mô, sản lượng, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đến nay công suất đạt 130 nghìn xe/1 năm, gấp hơn 2 lần so với năm đầu khi mới đi vào sản xuất. Dự kiến khi giai đoạn 2 của nhà máy 2 hoàn thiện vào năm 2025, tổng công suất sản xuất và lắp ráp xe Hyundai tại tỉnh sẽ đạt 180.000 xe/năm.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của các cơ chế, chính sách thu hút ngành công nghiệp ô tô của tỉnh, đặc biệt là với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 ngày 13/2/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực.

Hiện nay, toàn tỉnh đã thu hút được hàng chục dự án đầu tư vào sản xuất linh kiện, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho sản xuất, lắp ráp ô tô như: Công ty CP Sejung tại Cụm công nghiệp Cầu Yên sản xuất ống xả, linh kiện ống xả, động cơ, khuôn mẫu phục vụ sản xuất ống xả, công suất 570.500 sản phẩm/năm; dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị ô tô của Công ty TNHH ADM 21, công suất 20 triệu sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Khánh Phú; Nhà máy SAMSE VINA tại Cụm công nghiệp Cầu Yên sản xuất cáp đồng trục tự động cho ô tô với công suất 400 tấn/năm; nhà máy sản xuất lắp ráp bộ dây cáp điện ô tô ESMO VINA tại Cụm công nghiệp Gia Phú với công suất 450.000 sản phẩm/ năm; dự án của Công ty Daewon Auto Vina tại Khu công nghiệp Phúc Sơn với công suất 100.000 sản phẩm ghế ngồi ô tô/năm...

Giai đoạn 2021-2025, Sở Công thương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển doanh nghiệp và các chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, công nghiệp hỗ trợ ô tô phát triển, tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đề ra là phát triển khu, cụm công nghiệp với quy mô và vị trí hợp lý, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp và dịch vụ, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, môi trường.

Ưu tiên một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có sức cạnh tranh

Trong văn bản mới nhất về định hướng phát triển công nghiệp trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Ninh Bình, Sở Công thương tỉnh Ninh Bình nêu rõ định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới của tỉnh là phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Tập trung đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp tạo mối liên hệ chặt chẽ với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong khu vực.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm,... xây dựng và phát triển một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có sức cạnh tranh và có khả năng phát triển ổn định trong thị trường khu vực.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống, đặc sản địa phương trong mối liên hệ chặt chẽ với các ngành dịch vụ-thương mại và du lịch trên địa bàn.

Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhân lành nghề thích nghi dần với cơ chế thị trường đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Gia Viễn