NSƯT Đỗ Kỷ

Cập nhập tin tức NSƯT Đỗ Kỷ

NSƯT Đỗ Kỷ - trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ đạo diễn vở kịch mới của Nhà hát Kịch Việt Nam.