- Nhiều địa phương bỏ nhiều tỷ đồng mua sắm xe công nhưng lại trang bị không đúng đối tượng.

Trong một báo cáo mới đây, Kiểm toán Nhà nước cho biết, thực hiện chủ trương rà soát xe công trên cả nước, đã có 2.334 xe công dôi dư. Tuy nhiên đến ngày 8/3/2017 mới chỉ có 23/28 bộ, cơ quan trung ương và 19/50 địa phương báo cáo về Bộ Tài chính phương án xử lý.

Đáng nói, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tình trạng xe dôi dư so với định mức, chưa hoàn thành việc rà soát, sắp xếp về Bộ Tài chính song vẫn mua sắm thêm xe phục vụ công tác và xe chuyên dùng. Đó là TP Hồ Chí Minh; Đắk Lắk; Bình Thuận; Bình Dương; Quảng Ninh; Bà Rịa - Vũng Tàu.

{keywords}

Nhiều địa phương bỏ nhiều tỷ đồng mua sắm xe công nhưng lại trang bị không đúng đối tượng.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra việc thanh lý xe ô tô chưa đảm bảo điều kiện về thời gian sử dụng, trong khi thiếu thiếu thông tin đáp ứng các điều kiện thanh lý khác xảy ra tại nhiều bộ, địa phương.

Cụ thể, Bộ Tài chính thanh lý 93 chiếc (đã thanh lý 41 chiếc, đang triển khai thủ tục bán đấu giá 11 chiếc và đang hoàn thiện hồ sơ để thanh lý 41 chiếc) thời gian sử dụng từ 2002 đến 2007 (thiếu 1 - 6 năm).

Còn Bộ NN & PTNT thanh lý 13 chiếc có thời gian sử dụng từ năm 2002-2006 (thiếu 1-5 năm).

Ngoài ra, 4 địa phương cũng có vấn đề trong thanh lý ô tô. Đó là tỉnh Điện Biên thanh lý 4 chiếc có thời gian sử dụng 2003, 2004, 2005.

Thành phố Cần Thơ thanh lý 1 chiếc có thời gian sử dụng năm 2010 (thiếu 9 năm), theo báo cáo xe đã có số km sử dụng từ ngày 12/10/2010 đến thời điểm thanh lý tháng 11/2016 là 333.183 km.

Tỉnh Đồng Nai thanh lý 7 có chiếc thời gian sử dụng từ 2002-2009 (thiếu 1-8 năm); Tỉnh Bình Thuận thanh lý 6 chiếc có thời gian sử dụng từ 2002-2006 (thiếu 1-5 năm).

Ngoài ra, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg và Thông tư số 159/2015/TT-BTC chưa quy định, hướng dẫn việc chuyển đổi từ xe phục vụ công tác sang xe chuyên dùng nhưng có 6 bộ và 1 tỉnh chuyển đổi từ xe phục vụ công tác sang xe chuyên dùng theo hướng dẫn tại Công văn số 1041/BTC-QLCS ngày 11/11/2016.

Trong đó, Bộ Tài chính chuyển 385 xe, Tỉnh Bến tre chuyển 9 xe, Ngân hàng Nhà nước chuyển 76 xe, Thông tấn xã VN chuyển 14 xe, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam chuyển 8 xe, Đài Tiếng nói VN chuyển 15 xe, Bộ NN&PTNN chuyển 33 xe.

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước vạch ra tình trạng trang bị xe ô tô và xe chuyên dùng cho đơn vị không có tiêu chuẩn được trang bị xe.

Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh cho phép 7 huyện mua mới 8 xe chuyên dùng 9 tỷ đồng, các huyện đều giao cho các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã quản lý, sử dụng để thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Điều này, theo Kiểm toán Nhà nước là “chưa đúng quy định”;

Còn tỉnh Ninh Bình, Kiểm toán Nhà nước cho rằng: UBND thành phố mua 3 xe chuyên dụng hơn 4,1 tỷ đồng và 200 xe gom rác 860 triệu đồng bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường & Dịch vụ đô thị Ninh Bình là chưa đúng quy định.

Lương Bằng