Ngày 15/3, tỉnh Bạc Liêu tổ chức triển khai quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Bạc Liêu tổ chức lại 2 Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, để tái lập 4 sở.

4 sở gồm: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Thiện Chí

Bà Lâm Thị Sang (55 tuổi), Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lưu Văn Liêm,  Bí thư huyện Vĩnh Lợi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Bùi Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, năm 2018, tỉnh Bạc Liêu đã sáp nhập Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; sáp nhập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.