Kính thưa:    - Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

                                 - Các đồng chí tham dự Hội nghị.

Hôm nay, thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi rất vui mừng tham dự Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gắn với sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021.

Trước hết, tôi thống nhất với Báo cáo Sơ kết và đánh giá cao sự chuẩn bị của Hội Nông dân Tỉnh, nhất là trong bối cảnh Hội phải tập trung nhiều sức lực trong công tác phòng, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhưng vẫn chủ động chuẩn bị cho công tác đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đây là dịp quan trọng, để nhìn lại những mặt đạt được và những mặt chưa đạt, từ đó, đưa ra giải pháp tốt hơn cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn Tỉnh nhưng cơ bản đã được kiểm soát, với số ca nhiễm giảm sâu. Đặt ra nhiều yêu cầu trong hoạt động của đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế, chính trị xã hội; trong đó, nông dân, các tổ chức Hội cũng chịu ảnh hưởng và cần có những thích ứng cho phù hợp. Đồng thời, đây cũng là thời điểm Đảng bộ Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và trong quá trình xây dựng các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh cho cả nhiệm kỳ. Do đó, Hội Nông dân cần có sự đánh giá thật chính xác, thấu đáo, nhằm đề ra các nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới, quan điểm mới của Đảng. Cụ thể hơn là việc Tỉnh chuẩn bị ban hành Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong giai đoạn mới, ngoài việc tham gia của các sở, ban, ngành thì rất cần sự vào cuộc, góp ý tích cực của Hội Nông dân Tỉnh.

Nhìn vào kết quả cho thấy Hội Nông dân Tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực như: Tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đạt được kết quả tích cực; trong đó, có nhiều nông dân tham gia khởi nghiệp, phát triển các sản phẩm OCOP. Thúc đẩy việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, các chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo. Theo đó, phát hiện, nêu gương và làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Tích cực hỗ trợ nông dân trong kết nối, tiêu thụ nông sản, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 như hiện nay. Hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản càng làm càng hiệu quả, đã kích hoạt được thành viên các cấp Hội cùng vào cuộc, càng khẳng định tính hiệu quả của các hoạt động này.

Cùng với đó, Hội Nông dân còn tham gia trách nhiệm vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội. Đến thời điểm hiện nay, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết đề ra, đây là sự nỗ lực, cố gắng vô cùng lớn của các cấp Hội và tất cả thành viên Hội trong Tỉnh.

Tôi cơ bản thống nhất với các hạn chế đã được đề cập trong Báo cáo và đề nghị Hội Nông dân Tỉnh tiếp thu tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Bên cạnh đó, cần lưu ý một số nội dung sau:

- Hội Nông dân Tỉnh tiếp tục rà soát kỹ hơn các lĩnh vực hoạt động và chỉ tiêu đã thực hiện trong thời gian qua, để nắm chắc tình hình hoạt động Hội và phong trào nông dân, từ đó có cái nhìn rõ ràng, kỹ lưỡng các mặt ưu điểm, hạn chế; kể cả các chỉ tiêu đã đạt được vẫn có những bài học kinh nghiệm rút ra với nội dung thực hiện tốt và chưa tốt. Việc có những chỉ tiêu vượt xa với chỉ tiêu của nhiệm kỳ nhưng Hội có đủ niềm tin thực hiện tốt trong thời gian tới hay không. Có những chỉ tiêu đạt cao như: Phát triển mô hình kinh tế tập thể, mô hình tự quản, hội quán,… nhưng về nội dung, chất lượng hoạt động có sức sống, có bền vững, có phát huy kết quả mà chúng ta đã dày công thực hiện hay không? Và quan trọng là từ mô hình, cách làm đó được nhân rộng như thế nào? Để tạo ra sự lan toả trong công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động của Hội. Đó là điểm mà các cấp Hội cần hết sức lưu ý.

- Trong đánh giá các chỉ tiêu cần đánh giá cụ thể hơn một số chỉ tiêu và bám thật sát vào hệ thống chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra để có đánh giá thật chính xác tình hình. Trong đánh giá về vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cần phải sát hơn, cụ thể hơn, bám vào điều kiện cụ thể của Tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của tất cả các cấp Hội, từng hội viên nông dân trên địa bàn Tỉnh, về vai trò, vị trí của Hội trong sự phát triển của Tỉnh nhà. Ở một vị trí khác, Hội Nông dân có vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đặt kỳ vọng rất lớn vào hoạt động và những kết quả đạt được của Hội để thúc đẩy sự phát triển của người nông dân, thúc đẩy nền nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp và đổi mới diện mạo nông thôn Đồng Tháp. Chúng ta lấy bài học từ việc phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn này để cùng chuyển đổi cách làm, bám sát với nông dân, để hình ảnh Hội Nông dân rõ nét hơn trong đời sống xã hội và thay đổi cách nhìn của xã hội đối với công tác Hội Nông dân. Đồng thời, Hội phải phát huy hơn nữa các mặt tích cực, tạo niềm tin và từng bước lan toả sức hấp dẫn với người nông dân. Nếu thực hiện được nội dung này thì tỷ lệ tập hợp hội viên sẽ tăng lên, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đó cũng là yêu cầu của Tỉnh. Đồng Tháp là Tỉnh nông nghiệp với nhiều hộ nông dân, nhưng tỷ lệ hội viên nông dân so với số hộ nông dân vẫn còn thấp; do đó, cần xác định nguyên nhân chủ quan từ phía tổ chức Hội, để điều chỉnh phương thức tập hợp, cách tiếp cận cụ thể. Muốn như vậy thì từng cấp Hội phải nhìn rõ hơn và ý thức rõ hơn về vị trí, vai trò của mình; từ đó, có giải pháp phát triển tổ chức Hội Nông dân phù hợp với điều kiện tình hình hiện nay.

Trong xu thế sắp tới, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có đề cập đến ba nhóm vấn đề là "Nông dân thông minh, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại" và Đồng Tháp đang từng bước xây dựng hình ảnh người nông dân chuyên nghiệp; với xu hướng như thế, Hội Nông dân Tỉnh cần có những bước đi nhanh chóng, chặt chẽ và những giải pháp cụ thể để tham gia tích cực vào chủ trương "Nông dân thông minh, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại" của Trung ương. Nói cách khác, cần bám sát hơn, cụ thể hơn việc xây dựng người nông dân Đồng Tháp mang tính chuyên nghiệp, đây là bước đi tắt, đón đầu tinh thần chỉ đạo của Trung ương trong việc thúc đẩy phát triển diện mạo nông thôn, đời sống người nông dân và nông nghiệp.

Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền cho nông dân trong bối cảnh tinh thần nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đang lan toả ở khắp các xã, huyện trong Tỉnh; cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đặt ra yêu cầu và kỳ vọng rất lớn vào sự chủ động, tích cực, tinh thần tự lực của người nông dân. Vấn đề này Đồng Tháp có lợi thế rất lớn với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: Mô hình hội quán, các hình thức liên kết, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh,... cùng với đó, Hội Nông dân Tỉnh phải thể hiện vai trò là "đầu tàu" trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới như: Nông nghiệp sinh thái, ứng dụng tiến bộ khoa học trong việc nâng cao giá trị hàng nông sản, chuyển đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đồng Tháp được đánh giá là một trong những địa phương có sự chủ động trong vấn đề này và tinh thần quán triệt, sự kiến tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã giúp người nông dân Đồng Tháp tăng cường tính tự chủ, tự lực bằng cách hỗ trợ công cụ, thúc đẩy nông dân tiếp cận thông tin và phát huy thế mạnh của mạng internet, từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiến tới sản xuất thông minh. Trong đó, việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn là một trong những nội dung quan trọng; sau khi Tỉnh ban hành Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp cho giai đoạn tiếp theo, Hội Nông dân Tỉnh cần tích cực nắm tình hình, chủ động xây dựng thành kế hoạch, chương trình cụ thể để tham gia sâu vào vấn đề này trên địa bàn của Tỉnh. Đồng thời, gắn chặt với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để Hội Nông dân Tỉnh phát huy tối đa năng lực, trình độ và điều kiện sẵn có của mình, cái còn lại là Hội Nông dân chọn cách làm như thế nào để đáp ứng lại niềm tin, sự kỳ vọng và sự hỗ trợ của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; tôi rất mong rằng Hội phải tập trung vào những mô hình có trọng tâm, trọng điểm và hỗ trợ, theo dõi việc triển khai việc thực hiện cho đến cùng, từ đó, sẽ tạo được sự lan toả. Chính các mô hình, cách làm hiệu quả trong hoạt động sản xuất, sẽ giúp cho người nông dân tự tìm đến, tự nguyện tham gia làm hội viên và hoạt động Hội một cách tích cực, sôi nổi. Do dó, tôi mong Hội Nông dân Tỉnh tiếp tục quan tâm và xây dựng kế hoạch thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong thời gian tới. 

Tiếp tục thể hiện tốt vai trò là người đồng hành, hỗ trợ với hội viên và nông dân trong các hoạt động như: Việc chuyển giao tri thức, khoa học - công nghệ, hỗ trợ kết nối đầu ra nông sản, cũng như quan tâm đến đời sống của hội viên. Muốn hội viên gắn bó thì phải có sự đồng hành và chia sẻ của các cấp Hội, có như thế thì mới mạng lại giá trị thiết thực. Từ đó, "sợi dây" gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội sẽ bền chặt hơn và từng hội viên Hội Nông dân sẽ thấy được giá trị, lợi ích của mình khi trở thành hội viên. Ngoài ra, Hội phải là cầu nối giữa hội viên với các tổ chức khác trong xã hội để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống của người nông dân một cách mạnh mẽ.

Hội Nông dân Tỉnh phải củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng mạnh hơn từ cấp Tỉnh, cấp huyện đến chi hội và phải có những cán bộ thật sự tâm huyết, có kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp để đảm đương công việc của mình. Đồng thời, có sự chuẩn bị lớp cán bộ kế thừa để chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới.

Kính thưa các đồng chí!

Trong khuôn khổ Hội nghị hôm nay, tôi xin gợi ý, trao đổi vài nội dung mang tính chất định hướng, yêu cầu các đồng chí có sự tập trung trong công việc trong nửa nhiệm kỳ còn lại và với trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân Tỉnh có thể hoạt động tốt nhất. Đề nghị các cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Nông dân các cấp. Ngược lại, các cấp Hội cần tiếp tục nâng cao tính sáng tạo, chủ động trong tham mưu, đề xuất đối với cấp uỷ trong việc đổi mới hoạt động công tác Hội. Tôi kỳ vọng đầu nhiệm kỳ với nhiều nét khởi sắc, tích cực và trong thời gian còn lại chúng ta tiếp tục nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt phần việc của mình.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải tính đến phương thức hoạt động của mình cho phù hợp và đạt được yêu cầu chung, đây cũng là truyền thống chung của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, trong điều kiện khó khăn chúng ta sẽ có nhiều cách làm hay, sáng tạo, để trên cơ sở đó chúng ta tiếp tục làm tốt trách nhiệm mà Đảng giao cho.

Cuối cùng, thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã rất quan tâm, dành tình cảm với những phát biểu chỉ đạo rất tâm huyết, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về công tác Hội và phong trào nông dân của Đồng Tháp. Tôi rất mong trong thời gian tới, Trung ương Hội có sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện công việc của mình và phối hợp chặt chẽ với Tỉnh uỷ trong công tác lãnh đạo tốt công tác Hội và phong trào nông dân.

Chúc các đồng chí nhiều sức khoẻ, chúc công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục có nhiều bước phát triển trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!