- Tôi mới đảm nhận nhiệm vụ hôm qua, kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo còn ít ỏi, cũng đang trong quá trình tầm sư học đạo - tân Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ chia sẻ.

>> Công bố quyết định với ông Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng

Tại buổi giao ban báo chí đầu xuân Bính Thân diễn ra sáng nay, tân Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đã có những chia sẻ chân tình khi lần đầu ra mắt báo giới.

Ông đánh giá cao những đóng góp của báo chí trong năm 2015.

{keywords}
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng

Theo ông, công tác thông tin, tuyên truyền của báo chí đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường đoàn kết, nhất trí, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân.

Báo chí đã chú trọng phản ánh, nêu gương tinh thần lao động hăng say đầu năm của cán bộ, công nhân lao động trên các công trường, công trình trọng điểm; tinh thần huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ đất nước của quân và dân ta nơi biên cương, hải đảo.

Đồng thời chuyển tải thông điệp của nước ta sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng - tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng dân chủ văn minh, luôn yêu chuộng hòa bình và nỗ lực gìn giữ hòa bình...

"2016 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Thời gian đang hết sức khẩn trương, đặt ra nhiệm vụ cho công tác tuyên giáo nói chung, công tác báo chí nói riêng rất nặng nề, đòi hỏi phải đổi mới nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý triển khai công tác thông tin tuyên truyền.

Để vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao, những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ báo chí cách mạng, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, bám sát thực tiễn.

Trước mắt, cần tập trung tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt đưa nghị quyết đại hội 12 của Đảng vào cuộc sống.", ông Võ Văn Thưởng nói.

Ông cũng chia sẻ thêm: "Tôi mới đảm nhận nhiệm vụ hôm qua, kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo của tôi còn ít ỏi, cũng đang trong quá trình tầm sư học đạo. Trong thời gian tới, mong rằng được đồng chí Đinh Thế Huynh - ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ chỉ đạo, hỗ trợ tôi làm tốt công tác của mình.

Mong rằng các nhà báo lão thành, các nhà báo, đồng nghiệp luôn cộng tác tích cực, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý chân tình để tôi hoàn thành tốt công việc của mình trong thời gian tới".

Hồng Nhì