Phan Trung Lý

Cập nhập tin tức Phan Trung Lý

Bịt lỗ hổng pháp luật, ngăn chặn lợi dụng chính sách đất đai làm giàu cá nhân

Luật Đất đai phải có các quy định chặt chẽ nhằm bịt các lỗ hổng pháp luật, khắc phục lợi ích nhóm; ngăn chặn hiện tượng tham nhũng chính sách, lợi dụng chính sách đất đai để làm giàu cá nhân.

Hội chỉ gặp gỡ, giao lưu không phải đăng ký

Chính phủ cho rằng hội do công dân tự nguyện thành lập nhằm mục đích gặp gỡ, giao lưu thì không phải đăng ký, nhưng UB Pháp luật QH thấy cần cân nhắc.

Có thông tin phải cấp ngay cho dân, không chờ 5 ngày

UB Pháp luật QH cho rằng với những thông tin đơn giản, có sẵn, cơ quan có trách nhiệm cần cung cấp ngay cho công dân, không nên kéo dài đến 5 ngày.

Không đồng ý cấm đặt tên hơn 25 chữ

UB Pháp luật không tán thành quy định đặt họ, tên của một người không được vượt quá 25 chữ cái.

Lại lùi luật Biểu tình sang khóa sau

Dù được coi là quan trọng, song căn cứ tình hình chuẩn bị, dự luật Biểu tình được lùi thời gian trình sang kỳ họp thứ hai QH khóa 14.

Tăng tỉ lệ nữ ứng viên đại biểu QH

Dự thảo luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND có thay đổi đáng kể là quy định đảm bảo tỉ lệ nữ trong số lượng ứng cử viên thay vì trong số lượng được bầu.