- Dù coi dự luật là quan trọng, cần sớm ban hành song UB Thường vụ QH căn cứ tình hình chuẩn bị đã đề nghị QH cho lùi thời gian trình luật Biểu tình để Chính phủ hoàn thiện thêm. 

Sáng nay, QH nghe tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2016, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2015.

{keywords}
Đại biểu QH tại kỳ họp thứ 9 khai mạc hôm qua

Liên quan dự luật Biểu tình, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho biết ý kiến của UBTVQH cho rằng đây là một trong những dự án quan trọng cần được sớm ban hành nhằm cụ thể hóa quy định Hiến pháp, tạo hành lang pháp lý để Nhà nước quản lý các hoạt động này.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình chuẩn bị, UBTVQH đề nghị QH cho lùi thời gian trình luật từ kỳ họp thứ 9 (đang diễn ra) sang kỳ họp thứ hai QH khóa 14. Riêng luật về hội vẫn giữ thời hạn trình tại kỳ họp thứ 10 theo đúng nghị quyết của QH.

Một nội dung khác, đó là dự thảo nghị quyết của QH về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. UBTVQH tán thành với sự cần thiết trình ban hành văn bản pháp luật để thực hiện luật phòng, chống tham nhũng.

{keywords}

Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý

Tuy nhiên, theo ông Phan Trung Lý, hiện nay Đề án cơ chế kiểm soát thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn chỉnh. Do vậy, đề nghị xem xét việc ban hành văn bản quy định về vấn đề này khi xem xét việc sửa đổi luật phòng, chống tham nhũng hoặc đưa nội dung này vào dự thảo luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Để đáp ứng công tác xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ QH khóa 13, Chủ nhiệm UB Pháp luật đề nghị QH cho kéo dài thêm thời gian họp để có thể xem xét, thông qua được 7 dự án luật, trong đó có luật Tiếp cận thông tin, luật Quy hoạch, luật Báo chí (sửa đổi)...

Thu Hằng - Ảnh: Minh Thăng