Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Ước, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Bình.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Bình - Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Ước đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa toàn diện trong thanh tra việc thực hiện tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2020 tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, tham mưu ký ban hành kết luận số 16/KL-TTr, trong đó có nội dung kiến nghị chưa đúng quy định.

Những khuyết điểm, vi phạm này đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan đơn vị.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Ước.