Vừa qua, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2206 gửi UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu liên quan đến việc kiếu nại một số hộ dân tại Bà Rịa- Vũng Tàu về việc bồi thường giá trị quyền sử dụng đất đối với 54.294,5m2 đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi.

Về việc này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo, việc khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 hộ dân đã nhiều lần giao cho UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lập phương án bồi thường, hỗ trợ đất cho 15 hộ dân theo quy định.

Trong khi TTCP khẳng định khiếu nại của các hộ dân yêu cầu bồi thường giá trị sử dụng 5,4ha đất là có cơ sở thì UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng “quan điểm giải quyết của TTCP và Bộ TNMT chưa đảm bảo về mặt pháp luật, không đúng bản chất vụ việc” (Ảnh: CTV)

Điều này được thể hiện qua nhiều văn bản suốt từ năm 2011 đến nay (văn bản 3045 ngày 13/5/2011, số 6406 ngày 1/9/2011, số 1197 ngày 13/2.2017, số 5912 ngày 12/2/2020, số 3912 ngày 19/5/2020, số 8176 ngày 29/9/2020). Thế nhưng, đến nay, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chưa thực hiện được.

Trong công văn lần này, Phó Thủ tướng tiếp tục yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản đã nêu; chịu trách nhiệm giải quyết dứt điểm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ. Văn bản này do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ ký cho biết, đã giao cho các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.

“Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhận thấy có vướng mắc trong áp dụng pháp luật” – văn bản của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nêu.

Thậm chí UBND tỉnh cho rằng “quan điểm giải quyết của Thanh tra Chính phủ (TTCP) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) chưa đảm bảo về mặt pháp luật, không đúng bản chất vụ việc”.

Ông Nguyễn Văn Tổng bên khu đất bị thu hồi nhưng chưa được đền bù tiền sử dụng đất suốt hơn 10 năm qua (Ảnh: CTV)

Cũng theo UBND tỉnh này, ngày 12/10/2021, Ban cán sự đảng UBND tỉnh có văn bản số 2870 báo cáo ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin ý kiến giải quyết vụ việc. Nhưng đến thời điểm UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu báo cáo Thủ tướng (tháng 4/2022), UBND tỉnh vẫn đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Hơn 10 năm Thủ tướng liên tiếp chỉ đạo, tỉnh vẫn chưa thực hiện xong

Trước đó, như VietNamNet thông tin, liên quan đến việc khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng đại diện cho 14 người khác cùng sử dụng đất chung gửi đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường giá trị quyền sử dụng 5,4ha đất nông nghiệp khi bị thu hồi, Thủ tướng Chính phủ đã 5 lần yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo lập phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại về đất cho 15 người. Nhưng hơn 10 năm qua (từ năm 2011), UBND tỉnh vẫn chưa tổ chức thực hiện xong.

TTCP đã có báo cáo Thủ tướng kết luận về kiểm tra, rà soát việc giải quyết khiếu nại này. Tại báo cáo, TTCP khẳng định khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng, đại diện 14 người yêu cầu bồi thường giá trị sử dụng 5,4ha đất là có cơ sở.

Trên cơ sở đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thực hiện kiến nghị của Bộ TNMT tại văn bản số 250 (ngày 27/1/2011) yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu chỉ đạo UBND TP Vũng Tàu lập phương án bồi thường diện tích 54.294,5m2 đất nông nghiệp cho 15 cá nhân theo quy định của pháp luật để giải quyết dứt điểm khiếu nại trên.

Ngày 19/5/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại. Văn bản cũng nêu rõ, về khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 hộ dân, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Ngày 29/9/2020, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết khiếu nại của 15 hộ dân.

Văn bản tiếp tục nêu lên việc khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tổng và 14 hộ dân, Thủ tướng đã nhiều lần giao UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo lập phương án bồi thường, hỗ trợ về đất cho 15 hộ dân theo quy định của pháp luật (từ năm 2011) nhưng đến nay chưa thực hiện.

Văn bản nêu rõ chỉ đạo của Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản trước đó, giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại của 15 hộ dân, báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 30/11 và thông báo kết quả giải quyết đến Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc UB Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.

Được biết, việc khiếu nại của nhóm ông Tổng từ năm 2010 Thủ tướng đã giao cho Bộ TNMT thành lập 2 đoàn thanh tra và đã có kết luận, Thủ tướng giao cho TTCP thành lập 2 đoàn thanh tra và cũng có kết luận, Bộ Tư pháp đã thẩm định về mặt pháp luật, tổ chức hàng chục cuộc họp với các Bộ, ngành cùng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 văn bản yêu cầu UBND tỉnh lập phương án bồi thường nhưng hơn 10 năm nay UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

Đến lần này, sau chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản đã nêu; chịu trách nhiệm giải quyết dứt điểm và báo cáo Thủ tướng, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài suốt hơn 10 năm qua?

Vũng Tàu: Dân 10 năm đòi bồi thường 5,4ha đất, Thủ tướng 5 lần chỉ đạo

- Thủ tướng 5 lần chỉ đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo lập phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại về đất cho 15 người nhưng gần chục năm qua, tỉnh chưa thực hiện xong vì nhiều quan điểm khác với kết luận của Bộ TN-MT.

Thủ tướng 5 lần chỉ đạo, Vũng Tàu vẫn kiến nghị ‘bác’ bồi thường 5,4ha đất

Thanh tra Chính phủ khẳng định khiếu nại của 15 hộ dân yêu cầu bồi thường giá trị sử dụng 5,4ha đất là có cơ sở, Thủ tướng nhiều lần chỉ đạo thực hiện tuy nhiên tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vẫn giữ quan điểm bác đơn khiếu nại.