Lúa gạo lậu đã được phù phép trở thành lúa gạo nội rồi tuồn ra thị trường như thế nào?

(Theo VTV 24