quan hệ đối ngoại

Cập nhập tin tức quan hệ đối ngoại

Cuộc chiến Biên giới 1979: Lịch sử phải được nhìn nhận với sự thật đầy đủ

 Ngày này cách nay 40 năm (17/2/1979-17/2/2019), cuộc Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc diễn ra trên toàn tuyến Biên giới phía Bắc Việt Nam. Lịch sử phải được nhìn nhận với sự thật đầy đủ.

'Mỹ là một trong những đối tác quan trọng nhất'

 Bloomberg dẫn trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư qua email cho hay, Mỹ là “một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại” của VN.