Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh sẽ thí điểm xây dựng 4 làng dân tộc thiểu số tại Bình Liêu, Vân Đồn và Móng Cái.

Theo đó, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm xây dựng 4 làng dân tộc thiểu số tại 3 địa phương: Bình Liêu, Vân Đồn và Móng Cái. 

Quảng Ninh sẽ thí điểm xây dựng 4 làng dân tộc thiểu số tại Bình Liêu, Vân Đồn và Móng Cái.

Cụ thể sẽ xây dựng: Làng người Dao ở thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái); làng người Tày ở thôn Bản Cáu (xã Lục Hồn) và làng người Sán Chỉ (Sán Chay) thôn Lục Ngù thuộc xã Húc Động (huyện Bình Liêu); làng người Sán Dìu ở thôn Vòng Tre (xã Bình Dân, huyện Vân Đồn).

Việc xây dựng thí điểm 4 làng DTTS nằm trong kế hoạch về Thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa 4 làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2023-2025 được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành mới đây. 

Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng mô hình tổ chức cộng đồng dân cư thôn, làng với không gian và sinh hoạt hằng ngày mang sắc thái văn hóa đặc trưng của một dân tộc thiểu số (Tày, Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ); đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc trân quý, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

Ngoài ra còn khơi dậy tinh thần tự hào, tự trọng, tự tôn dân tộc, tự lực vươn lên của mỗi cá nhân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình gắn với phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững; hăng hái thi đua làm giàu chính đáng; tích cực, chủ động bảo vệ môi trường tự nhiên; bảo vệ trật tự, an ninh khu vực.

Cùng với đó, xây dựng, bảo tồn làng dân tộc Tày, Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới tiên tiến, Chương trình OCOP Quảng Ninh; phát triển kinh tế đa ngành theo hướng: nông nghiệp - du lịch - dịch vụ- thương mại.

Phát huy cao nhất sự tham gia tự nguyện, tích cực của người dân và lấy người dân làm trung tâm, nòng cốt và là người được hưởng lợi từ thành quả xây dựng làng dân tộc.

Nhất là việc khuyến khích người dân tự nguyện đầu tư cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất để hình thành các điểm đến đạt tiêu chuẩn đón khách du lịch; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư, liên kết phát triển du lịch cộng đồng phù hợp.

Ban Dân tộc tỉnh cho biết, thời gian hoàn xây dựng thí điểm 4 làng dân tộc thiểu số sẽ được triển khai trong tháng 7/2023.

Hải Yến

Thanh Hùng và nhóm PV, BTV