164 lô đất là tài sản của Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào chiều 22/4.

Các lô đất đấu giá thuộc các khu dân cư trên địa bàn các xã Kim Thạch, Vĩnh Lâm, Hiền Thành, Vĩnh Hòa, Vĩnh Long, Vĩnh Thái, Vĩnh Sơn và thị trấn Hồ Xá, Cửa Tùng.

Diện tích các lô đất từ 154,8-305,6 m2. Giá khởi điểm từ 210 triệu đồng đến hơn 3,4 tỷ đồng/lô.

bat dong san.jpg
Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị sắp đấu giá hàng trăm lô đất. Ảnh: CTTĐT huyện Vĩnh Linh

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đấu giá đến hết ngày 19/4. Người tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, trong giờ hành chính các ngày từ 16/4 đến 19/4.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh.

Tại TP Đông Hà, sáng 27/4, Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất là tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị.

8 lô đất đấu giá thuộc địa bàn các phường Đông Lương, phường 3, phường Đông Thanh, TP Đông Hà.

Diện tích các lô đất từ 145,9-475,2 m2. Giá khởi điểm từ hơn 781 triệu đồng đến gần 3,5 tỷ đồng/lô.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đấu giá đến hết ngày 24/4. Người tham gia đấu giá đặt trước số tiền từ hơn 156 triệu đồng đến trên 698 triệu đồng, tùy theo lô. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 24-26/4.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường Nhà khách Tỉnh ủy.

Năm 2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị được giao kế hoạch thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở và giao đất có thu tiền sử dụng đất phục vụ việc bồi thường giải phóng mặt bằng là 295 tỷ đồng. 

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị đã tổ chức được 4 đợt đấu giá quyền sử dụng đất, thu về hơn 108 tỷ đồng, đạt 36.8% kế hoạch năm 2024.