Triển lãm “Quốc hội Việt Nam – Những chặng đường đổi mới và phát triển” được chia thành 3 nội dung: Bác Hồ với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; Quốc hội Việt Nam những chặng đường lịch sử; Lực lượng vũ trang Quân khu 7 sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

{keywords}
Triển lãm “Quốc hội Việt Nam – Những chặng đường đổi mới và phát triển” tại Bảo tàng lực lượng vũ trang Miền Đông Nam Bộ.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương cán bộ, nhân viên Bảo tàng Quân khu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức trang trí, trưng bày với khoảng 100 hiện vật; 200 hình ảnh tư liệu và hơn 500 đầu sách về Quốc hội, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông qua triển lãm giúp cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và khách tham quan nhận thức sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn Quân khu 7 thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ công dân; góp phần tổ chức tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Được biết, triển lãm “Quốc hội Việt Nam – Những chặng đường đổi mới và phát triển” sẽ mở cửa phục vụ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân đến hết tháng 5 năm 2021.

Văn Lợi