- Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân cho hay nhờ Cách mạng tháng 8, người Việt Nam có quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc. Bây giờ điều đó được thể hiện ở quyền bầu cử, quyền lựa chọn người đại diện cho mình.

Không nên vì bức xúc một việc mà từ bỏ quyền bầu cử

Sự kiện cách mạng lịch sử được Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại khi ông đến dự khai mạc mạc phòng trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - ại đoàn kết dân tộc” (1941 - 1951) của Bảo tàng Lịch sử quốc gia hôm nay.

{keywords}

{keywords}

Ông Nhân nhắc sự kiện khi chỉ còn vài ngày nữa cả nước sẽ tiến hành bầu cử. Chuyên đề trưng bày có mối quan hệ khăng khít đến cách mạng tháng 8/1945, đến Mặt trận Việt Minh, đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Cách đây 71 năm, ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng 8 đã thành công ở Hà Nội và nhiều địa phương khác trong cả nước, đánh dấu một giai đoạn cách mạng mới. Nhờ có cách mạng tháng 8 mà người Việt Nam có quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc, còn bây giờ điều đó được thể hiện ở quyền bầu cử, quyền lựa chọn người đại diện cho mình", Chủ tịch MTTQ cho hay.

Theo ông, chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc” (1941 - 1951) một lần nữa khẳng định lại trí tuệ người Việt Nam, phương thức đại đoàn kết này của người Việt Nam còn là công cụ lâu dài để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Những hiện vật trưng bày trong chuyên đề

Theo đó, cuộc trưng bày gợi nhớ lại nước Việt Nam giành được độc lập ngày hôm nay như thế nào.

"Dù kinh tế còn khó khăn, dù có những điều đồng bào còn chưa hài lòng nhưng bằng sự đoàn kết chọn ra những người lãnh đạo có tâm, có tầm, có đức để bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp”, ông nói.

Tồn tại trong vòng 10 năm (1941 - 1951), Mặt trận Việt Minh đã có nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam qua từng chặng đường lịch sử. Từ khi ra đời, Mặt trận Việt Minh luôn giương cao ngọn cờ độc lập, đoàn kết các tầng lớp nhân dân giải phóng dân tộc.

{keywords}

{keywords}

Nội dung trưng bày gồm 4 phần: Giới thiệu bối cảnh lịch sử trong nước và quốc tế trước khi thành lập Mặt trận Việt Minh, Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Mặt trận Việt Minh, giới thiệu các hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về vai trò, định hướng, chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời của Mặt trận Việt Minh.

Hoàng Long