Cục Quản lý đầu tư xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đôn đốc tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Theo đánh giá của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, việc triển khai thực hiện của các đơn vị tại dự án là rất chậm trễ. Các nhà thầu đã nhiều lần lập lại tiến độ và ký cam kết với Ban quản lý dự án Mỹ Thuận nhưng đều không thực hiện đúng cam kết, khối lượng hạng mục đắp gia tải đang là đường găng về tiến độ dự án (hạng mục quyết định tiến độ dự án) chưa thi công còn khá lớn.

Cụ thể, nhà thầu Tổng Công ty 319 còn khoảng 14.500m3 đắp gia tải giai đoạn 2 trên tuyến chính và 11.550m3 đắp gia tải đường dẫn cầu vượt An Phú Thuận.

Công ty TNHH Nhạc Sơn còn khoảng 19.000m3 đắp gia tải giai đoạn 2 trên tuyến chính, 34.800m3 đắp gia tải nút giao QL80 (Gói thầu XL01).

Tổng công ty 36 - CTCP còn khoảng 13.000m3 đắp gia tải giai đoạn 2 trên tuyến chính, 6.000m3 đắp gia tải nút giao Chà Và, chậm tiến độ thi công cống hộp dọc cầu Rạch Múc (gói thầu XL 03).

Đặc biệt, khối lượng xử lý nền đất yếu còn lại cần xử lý của các nhà thầu Công ty TNHH Nhạc Sơn, Tổng Công ty 319, Tổng công ty 36 - CTCP là rất lớn. Công tác thi công cầu của hầu hết các đơn vị còn chậm, không đáp ứng được tiến độ hoàn thành các cầu và đường đầu cầu trong tháng 11/2022 như chỉ đạo của Bộ GTVT.

Sự chậm trễ trên trước hết thuộc về trách nhiệm của các nhà thầu và trách nhiệm điều hành, quản lý dự án của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận. Do vậy, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để có giải pháp xử lý.

Đồng thời cần rà soát, kiện toàn lại bộ máy điều hành tại công trường đảm bảo đủ thẩm quyền và đáp ứng về năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt là năng lực điều hành của giám đốc điều hành dự án.

“Đối với các nhà thầu chậm trễ không có khả năng khắc phục để hoàn thành theo tiến độ, có giải pháp quyết liệt để xử lý theo đúng các quy định của hợp đồng”, Cục quản lý đầu tư xây dựng đề nghị.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cần đôn đốc các nhà thầu huy động đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, tổ chức triển khai thi công 3 ca, đảm bảo hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ cam kết.

Đặc biệt, đối với hạng mục đắp gia tải, đảm bảo mục tiêu thông toàn bộ các cầu trên tuyến vào giữa tháng 12/2022 để phục vụ vận chuyển vật liệu thi công các hạng mục móng mặt đường.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng cũng đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận yêu cầu lực lượng tư vấn giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện công tác giám sát, tư vấn cho chủ đầu tư theo các nội dung quy định của hợp đồng đã ký; tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thi công, đặc biệt là công tác thi công xử lý nền đất yếu, kiểm soát chặt chẽ số liệu quan trắc lún.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có tổng chiều dài gần 23km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long (12,53km) và Đồng Tháp (10,44km), được đầu tư quy mô giai đoạn hoàn chỉnh gồm 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m. Giai đoạn 1 được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 4.826 tỷ đồng. Dự án được khởi công năm 2021 và hoàn thành năm 2023.