Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam

Cập nhập tin tức Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam

Sách Trắng Công nghiệp 2019: Cần thúc đẩy khởi nghiệp về chế biến chế tạo

Để phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc giá, Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam 2019 đưa ra khuyến nghị Chính phủ cần thúc đẩy khởi nghiệp về chế biến chế tạo, khởi nghiệp trong phần cứng đối với lĩnh vực điện tử- thông tin.

Sách Trắng Công nghiệp 2019: Giá trị gia tăng ngành điện tử tăng mạnh

Theo Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam 2019 vừa công bố, ngành điện tử Việt Nam có nhiều thành tựu lớn với tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng rất ấn tượng.

Chỉ số năng lực cạnh tranh công nghiệp Việt Nam đã cải thiện tích cực

Theo Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam do Bộ Công Thương và UNIDO vừa công bố, chỉ số năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam (chỉ số CIP) đã được cải thiện, phần lớn là nhờ năng lực xuất khẩu của quốc gia.