Sẽ giải thể bộ máy hoạt động không hiệu quả

Việc sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả là một trong hành động của Chính phủ để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế 5 năm tới.

- Việc sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả là một trong hành động của Chính phủ để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế 5 năm tới.

Với kết quả biểu quyết 82,39% ĐB tán thành, chiều nay QH đã thông qua Nghị quyết về tái cơ cấu nền kinh tế 2016 – 2020. Trong đó, Chính phủ đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế.

Thứ nhất, tập trung hoàn thành cơ cấu lại ba trọng tâm gồm: cơ cấu lại đầu tư công, DNNN và các tổ chức tín dụng trước năm 2019. Trong đó có việc đánh giá thực chất và đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường.

{keywords}
QH biểu quyết thông qua Nghị quyết tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản công; hoàn thiện mô hình quản trị DNNN; có cơ chế kiểm soát phù hợp nguồn vốn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cổ phần hóa phải niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu; thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực.

Xây dựng và công bố mục tiêu cụ thể hàng năm về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Xử lý dứt điểm các DNNN thua lỗ, các dự án đầu tư của DNNN không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; xem xét, thực hiện phá sản doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

Về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, Chính phủ nhấn mạnh đến nâng cao năng lực của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), đồng thời bố trí nguồn lực phù hợp để xử lý nhanh và dứt điểm nợ xấu. Xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại.

Thứ 2, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công. Trong đó, Chính phủ nhấn mạnh đến việc cơ cấu lại thu, chi ngân sách, bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia. Thực hành tiết kiệm chi tiêu trong khả năng của nền kinh tế. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay, chỉ vay trong khả năng trả nợ; kiểm soát chặt khoản vay của chính quyền địa phương, DNNN.

Đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu, chi ngân sách ở tất cả các cấp, ngành, địa phương và đơn vị. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư, quản lý nguồn vốn nhà nước.

Cùng với đó là xây dựng Nhà nước quản lý và phục vụ, thực hiện toàn diện chính quyền điện tử; sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh tinh giản biên chế, cải cách bộ máy nhà nước gắn với cải cách tiền lương…

Đổi mới căn bản cách thức quản lý và thái độ làm việc của công chức nhà nước, phục vụ đi đôi với quản lý; minh bạch hóa quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

Nhiệm vụ thứ 3 được Chính phủ đặt ra trong tái cơ cấu nền kinh tế là, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Kế đến là, hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm cuối cùng là hình thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường, gồm thị trường tài chính, thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ.

Một số mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế

Giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP.

Quy mô nợ công hằng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Hằng năm có 30-35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Đến năm 2020, giảm tỷ lệ nợ xấu thực tế xuống mức dưới 3%.

Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu đạt 30% GDP.

Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư.

Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.Thu Hằng

tin nổi bật

Bệnh viện công lập phải niêm yết giá khám chữa bệnh theo yêu cầu

Các cơ sở khám chữa bệnh công lập được tự quyết định giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu nhưng phải kê khai giá, niêm yết.

Việc phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng có sự đồng thuận, thống nhất cao

Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Quốc hội thông qua mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 7.500 USD vào năm 2030

Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Bộ trưởng Tài chính lý giải việc thiết bị y tế viện trợ từng tắc ở hải quan

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc mong ĐBQH thấu hiểu và chia sẻ trong lúc cao điểm chống dịch "nhiều khi cũng phải vì dân, có những lúc phải bất chấp nguyên tắc".

Quốc hội nhất trí tiếp tục thực hiện chính sách phòng, chống dịch Covid-19 đến hết 2023

Nghị quyết của Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện các chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Đề xuất chuyển hơn 5.000 tỷ chống dịch còn dư của 24 địa phương

Chính phủ đề nghị cho phép 24 địa phương được chuyển nguồn hơn 5.000 tỷ đồng đã được bố trí chi cho phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 nhưng chưa sử dụng hết sang niên độ ngân sách năm 2022.

'Cần giải pháp đủ mạnh để xốc lại tinh thần xả thân chống dịch'

Theo đại biểu Dương Khắc Mai, cần phải có cơ chế, giải pháp đủ mạnh để xốc lại tinh thần hăng say, nhiệt huyết, xả thân vì cộng đồng của tất cả các lực lượng tham gia chống dịch.

Chia không gian phát triển theo địa giới hành chính, bên đường đẹp, chỗ khúc khuỷu

ĐB Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) cho rằng, khi xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia không nên xa rời thực tiễn và phải dự báo chính xác cao nhất để không gặp phải các hệ lụy...

Quy hoạch tổng thể quốc gia như 'người lính mở đường', tạo động lực phát triển

Sáng 7/1, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. ĐBQH cho rằng quy hoạch phải như "người lính mở đường", tạo động lực phát triển.

'Giải quyết được giá khám chữa bệnh, vận hành bệnh viện công sẽ tường minh'

Theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, nếu giải quyết được giá khám chữa bệnh theo yêu cầu thì vận hành bệnh viện công sẽ tường minh. Đây chính là lối đi của tự chủ và làm tốt thì đủ tiền 'nuôi quân', đầu tư phát triển thương hiệu.

Băn khoăn về mục tiêu GDP đầu người đạt 32.000 USD năm 2050

Thảo luận về Quy hoạch tổng thể quốc gia, các ĐBQH bày tỏ sự băn khoăn về các mục tiêu thu nhập bình quân đầu người và tăng trưởng kinh tế trong kịch bản 30 năm tới.

Khó khăn về mua sắm thiết bị y tế trong chống dịch chưa được tháo gỡ

Theo đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khó khăn trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương chưa có những văn bản để giải quyết.

Nguồn nhân lực tốt là giải pháp then chốt thực hiện quy hoạch quốc gia

Tham gia thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, giải pháp then chốt thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phải có nguồn nhân lực tốt.

7 địa phương đề nghị giảm dự toán vay lại hơn 1.500 tỷ đồng

7 địa phương gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa đề nghị giảm dự toán vay lại hơn 1.500 tỷ đồng.

Các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng

Với 481/481 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, chiều 5/1, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bí thư Hải Phòng Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.