Chiều 14/10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội một số vấn đề liên quan đến công tác nhân sự.

Trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ. Đó là, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh;

Bổ nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG TP HCM;

Miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng;

Bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long;

UB thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM theo quy định tại điều 40 của Luật Tổ chức Quốc hội. 

Trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó vào buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, UB thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét việc tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, việc quy định cấp bậc quân hàm cấp tướng tại Bệnh viện 108.

Thành Nam

Kết quả biểu quyết nhân sự BCH Trung ương khóa XIII sẽ công bố tại Hội nghị 14

Kết quả biểu quyết nhân sự BCH Trung ương khóa XIII sẽ công bố tại Hội nghị 14

"Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết xem xét giới thiệu, còn kết quả biểu quyết sẽ công bố tại Hội nghị Trung ương 14", ông Lê Quang Vĩnh thông tin.