Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hệ thống Anh ngữ Apax Leaders có 41 cơ sở tại TP.HCM nhưng đến nay chỉ còn một địa điểm đang hoạt động, các cơ sở khác đã đóng cửa.

Trước Tết Nguyên đán, Anh ngữ Apax Leaders báo cáo với Sở 25 cơ sở giải thể, 14 cơ sở khác sẽ chuyển địa điểm. Nhưng đến nay, Sở GD-ĐT TP.HCM vẫn chưa nhận được hồ sơ của đơn vị này về việc chuyển địa điểm hoặc giải thể các cơ sở.

Nếu Anh ngữ Apax Leaders có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức dạy và học không đúng quy định, Sở sẽ chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người học theo thẩm quyền, nếu Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders giải thể, trung tâm phải hoàn trả phí cho người học.

Tuy nhiên cũng theo ông Minh, các vấn đề khác liên quan thỏa thuận học phí giữa trung tâm với người học thuộc về vấn đề dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD- ĐT TP.HCM.

Theo báo cáo của Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập (Sở GD-ĐT TP.HCM), trung tâm Anh ngữ Apax Leaders được đổi tên từ Trung tâm Anh ngữ Apax English theo quyết định vào ngày 15/6/2018; Trung tâm Anh ngữ Apax English được đổi tên từ Trung tâm Anh ngữ Tháng Tư vào ngày 8/3/2018 và Trung tâm Anh ngữ Tháng Tư được cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng vào ngày 15/7/2016.

Vào ngày 23/9/2022, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders (chi nhánh 17) để nắm bắt thông tin và báo cáo kịp thời. Đơn vị đã gửi tờ trình về việc giải thể và thay đổi địa điểm các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders.

Ngày 15/12/2022, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập có mời đại diện Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders lên làm việc và giải quyết đơn cứu xét của phụ huynh, học viên các trung tâm trên địa bàn thành phố. Đơn vị đã gửi báo cáo về tình hình giải quyết các yêu cầu hoàn phí của phụ huynh và phương hướng vận hành trung tâm đến hết quý 1 năm 2023.

Tính đến thời điểm 15/12/2022, theo báo cáo, hệ thống Anh ngữ Apax Leaders có tổng số 41 trung tâm, trong đó có 11 trung tâm đang hoạt động, 10 trung tâm dự kiến chuyển địa điểm, 20 trung tâm dự kiến giải thể.