Thực hiện khẩu hiệu thi đua: Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Sở Tư pháp đã đăng ký và ra sức hoàn thành đạt và vượt các phần việc đăng ký. 

09800 so tu phap.jpeg
Sở Tư pháp Tây Ninh thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Cụ thể, Sở tổ chức phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, đồng thời tổ chức đăng ký thi đua cho 100% các tập thể và cá nhân.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật hàng tháng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.  Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn tổ chức và hoàn thành 1 cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 1 cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ hàng quý” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật hàng tháng với các chủ đề khác nhau. Qua các cuộc thi, đã thu hút 19.202 lượt thí sinh tham dự.

Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cải cách hành chính lĩnh vực thể chế năm 2023. Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tư pháp tổ chức thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tra tại 6 tổ chức hành nghề công chứng gồm các Văn phòng công chứng(VPCC). Tổ chức kiểm tra chuyên ngành về công tác hộ tịch đối với 4/4 Phòng Tư pháp cấp huyện gồm: Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành và thị xã Hòa Thành. Qua kiểm tra, đã hướng dẫn các đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tư pháp tại địa phương.

Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn

Ngoài ra, Sở tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, trong đó tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của ngành gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với việc triển khai nhiệm vụ trong các lĩnh vực về xây dựng, thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý đối với các xã nông thôn mới.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, Sở còn chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh, trong đó có các TTHC có liên quan đến việc giải quyết yêu cầu của các tổ chức bổ trợ tư pháp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức này thành lập và hoạt động hiệu quả hơn. Thực hiện giải quyết TTHC cho người dân nhanh chống, kịp thời, hiệu quả.

Sở nghiêm túc quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn vận động đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ đóng góp tết vì người nghèo.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở thường xuyên quán triệt, triển khai và giáo dục cho công chức, viên chức, người lao động về công tác tư tưởng chính trị; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tận tâm với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Sở Tư pháp ban hành các Kế hoạch: phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023; phát động Phong trào thi đua thực hiện công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh...

Thực hiện phát động các đợt thi đua, từ đầu năm đến nay, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Tây Ninh đã tích cực tham gia hưởng ứng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 với mức độ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sở Tư pháp đã tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng 3/2; mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); ngày Quốc tế lao động 1/5; ngày Quốc tế thiếu nghi 01/6; ... đồng thời cử công chức, viên chức, người lao động tham gia đầy đủ các hoạt động do các Đảng, đoàn, các cơ quan trong tỉnh tổ chức.

Đặc biệt, Sở Tư pháp còn tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Quản lý nhà nước và Tham mưu – Tổng hợp và đã xuất sắc đạt giải nhì Hội thi. Sở Tư pháp còn ban hành Quyết định về việc khen thưởng đột xuất cho 6 cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trong đợt Thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Có thể thấy, Đợt Thi đua đặc biệt đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và của công chức, viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ) về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sức mạnh của Sở Tư pháp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn thể CCVC, NLĐ, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước.

Nguyễn Thành Huế, Trần Văn Thường, Phùng Thu Thủy, Trần Bích Hạnh

Văn Thường và nhóm PV, BTV