UBND TP. Sơn La phối hợp Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 107 thửa đất. Cơ quan được giao thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất là Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Sơn La.

Theo đó, các thửa đất đấu giá tại khu quy hoạch dân cư lô số 1A, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La. Tổng diện tích đấu giá là hơn 19.111m2. Tổng giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá là hơn 367 tỷ đồng.

Cụ thể, 107 thửa đất gồm: 30 thửa đất tại vị trí lô LK-03, diện tích từ 99 – 157 m2, giá khởi điểm dao động từ hơn 1,3 tỷ đồng đến hơn 2,3 tỷ đồng.

24 thửa đất tại vị trí lô LK-07, diện tích từ 119 – 173,7 m2, giá khởi điểm dao động từ hơn 1,6 tỷ đồng đến hơn 2,7 tỷ đồng. 

12 thửa đất tại vị trí lô BT-01; giá khởi điểm từ hơn 2,7 tỷ đồng đến hơn 4,9 tỷ đồng, diện  tích từ 200 – 306m2.

Một góc TP Sơn La. (Ảnh: T.P)

7 thửa đất tại vị trí lô BT-02, giá khởi điểm hơn 2,8 tỷ đồng đến hơn 3 tỷ đồng. 5 thửa đất tại vị trí lô BT-03, giá khởi điểm hơn 2,8 tỷ đồng đến hơn 4,3 tỷ đồng.

7 thửa đất tại vị trí lô BT-04, giá khởi điểm từ 6,2 – 9,1 tỷ đồng; 2 thửa đất tại vị trí lô BT-05, giá khởi điểm 5,7 – 6,1 tỷ đồng; 8 thửa đất vị trí lô BT-06, giá khởi điểm đều trên 6 tỷ đồng và 12 thửa đất vị trí lô BT-07 có giá khởi điểm từ hơn 6,3 tỷ đến hơn 8,8 tỷ đồng.

Các lô đất đấu giá có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, hiện trạng đất trống, không có tài sản trên đất, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên theo giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá, đấu giá riêng lẻ từng thửa đất.

Hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá được bán, tiếp nhận từ ngày 12 - 28/6. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 1/7 tới.

Trước đó, UBND huyện Phù Yên (đại diện là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên) phối hợp cùng Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam cũng thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 thửa đất tại khu đô thị 02-9 mở rộng và khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (đợt 1) năm 2023 .

Theo đó, 71 thửa đất có tổng diện tích 10.165,5 m2; tổng giá khởi điểm là 117,551 tỷ đồng.

Các thửa đất có diện tích từ 85 - 337,1 m2/lô. Giá khởi điểm dao động từ hơn 819 triệu đồng đến hơn 5,2 tỷ đồng/thửa. 

Giá khởi điểm của từng thửa đất không bao gồm thuế, phí, lệ phí trước bạ, khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. 

Ngoài tiền sử dụng đất phải nộp, người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí trước bạ khác... (nếu có) liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

Khu đất đấu giá đã được Nhà nước thực hiện đầu tư đồng bộ và hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống thoát nước, bồn hoa, cây xanh, hồ điều hòa.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá. 

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán, tiếp nhận từ ngày 6 - 19/6. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 22/6 tới đây.