Phiền hà khi yêu cầu giấy xác nhận cư trú
Sự kiện

Phiền hà khi yêu cầu giấy xác nhận cư trú

Theo Bộ Công an, có 7 phương thức để thay thế sổ hộ khẩu, trong đó chủ yếu thực hiện trên không gian Internet. Tuy nhiên, nhiều câu chuyện "cười ra nước mắt" khi bỏ hộ khẩu giấy nhưng người dân lại phải ngược xuôi đi xác nhận cư trú.

Sổ hộ khẩu giấy đã bỏ, việc đọc CCCD gắn chip vẫn chưa đồng bộ

Thực tế cho thấy, có đến 6 cách thức để thay thế sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng bị phiền hà khi buộc phải xin giấy xác nhận cư trú.
Mới nhất
cũ nhất

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, bán mảnh đất bay 4 chuyến xin giấy xác nhận cư trú

Nhiều người dân dù có CCCD gắn chíp nhưng khi đi làm các thủ tục hành chính, giao dịch bất động sản, đăng ký điện, nước vẫn phải chật vật với giấy xác nhận cư trú.