- Bộ Y tế đề xuất với những trường hợp bị tai biến nặng sau tiêm chủng mở rộng sẽ được bồi thường, mức cao nhất bằng 30 lần mức lương cơ sở.

Đây là nội dung trong dự thảo nghị định về hoạt động tiêm chủng đang được Bộ Y tế lần đầu tiên đưa ra lấy ý kiến.

Dự thảo dành 01 chương đề xuất về việc bồi thường khi sử dụng các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo đó Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị tai biến nặng hoặc thân nhân người bị tai biến nặng sau khi sử dụng vắc xin bắt buộc, bất kể nguyên nhân do chất lượng vắc xin hay do sai sót trong thực hành tiêm chủng.

{keywords}
Lần đầu tiên Bộ Y tế xây dựng dự thảo nghị định về tiêm chủng, trong đó quy định trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai biến

3 đối tượng được bồi thường bao gồm: Người được tiêm chủng bị tai biến nặng bắt buộc phải cấp cứu, điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Người được tiêm chủng bị tai biến nặng để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật; Người được tiêm chủng bị tử vong.

Ngoài được thanh toán các chi phí khám, chữa bệnh theo quy định, người chăm sóc cũng sẽ được hỗ trợ một phần thiệt hại vật chất nếu phải nghỉ việc không hưởng lương để chăm sóc.

Nếu người được tiêm chủng bị tai biến nặng và để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật cơ thể từ 11-15% sẽ được hỗ trợ bằng mức lương cơ sở tại thời điểm giải quyết bồi thường.

Trường hợp bị tổn thương cơ thể từ 15-80%, tổng hỗ trợ sẽ bằng mức lương cơ sở cộng thêm 0,4% lần mức lương cơ sở cho mỗi 1% tăng thêm.

Với những trường hợp tổn thương trên 81%, mức hỗ trợ bằng 30 lần mức lương cơ sở.

Với trường hợp tử vong, ngoài những khoản hỗ trợ trên, gia đình người thiệt hại sẽ được bồi thường tổn thất tinh thần bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Đây là lần đầu Bộ Y tế xây dựng nghị định riêng về tiêm chủng. Dự kiến nghị định này sẽ có hiệu lực vào năm 2016.

Thúy Hạnh