tần số vô tuyến điện

Cập nhập tin tức tần số vô tuyến điện

Thông qua Luật sửa đổi một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Quốc hội chiều 9/11 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, đây là dự án luật đầu tiên được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Phát biểu giải trình trước Quốc hội của Bộ trưởng TT&TT về luật Tần số vô tuyến điện

Toàn văn phát biểu giải trình của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, chiều ngày 15/6.

Tăng cường phối hợp liên bộ ngành để quy hoạch tần số hiệu quả

Chiều 13/1/2016, Hội nghị toàn thể Ủy ban Tần số vô tuyến điện quốc gia lần thứ 30 đã diễn ra tại Hà Nội.

Cục Tần số, Viện Hàn lâm KHCN hợp tác về phối hợp tần số

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác về các vấn đề đăng ký, phối hợp tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh, khuyến khích hợp tác thông qua trao đổi thông tin và thực hiện các hoạt động chung về nghiên cứu, đào tạo.