tết sếp

Cập nhập tin tức tết sếp

Nịnh như thế mới là nịnh!

Một xã hội văn minh tử tế, một chính thể khoa học trong sạch, sẽ hạn chế tối đa được căn bệnh xu nịnh, ngăn chặn những kẻ cơ hội.

Chỉ ‘bác tài’ mới hiểu sếp đi đâu, nhà ai?

Trong chuyện tặng quà Tết, một trong những đối tượng rất quan trọng giúp phát hiện chính là các “bác tài”, khi chỉ “bác tài” mới hiểu sếp đi đâu, về đâu.

‘Tôi nhận bưu thiếp, còn quà chú mang về’

Đến khi mình run run mở cặp thì anh ấy nói “Chú đưa đây, tôi nhận cái bưu thiếp chúc Tết của chú và cơ quan chú. Còn quà, chú mang về, góp vào làm việc gì đó có lợi là được…”