Thái Nguyên hiện đại hoá hành chính gắn với chuyển đổi số

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,68%

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), từ đầu năm 2022 đến nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 17 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của các sở, ngành với tổng số 770 TTHC. Trong đó ban hành mới 381 thủ tục, sửa đổi 18 và bãi bỏ 371 TTHC. Các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh cũng đã ban hành 10 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành với tổng số 529 quy trình nội bộ, đảm bảo đúng quy trình theo quy định của pháp luật.  

Trong 6 tháng đầu năm, Thái Nguyên tiếp nhận 427.662 tổng số hồ sơ giải quyết TTHC. Trong đó, các sở, ngành tiếp nhận 110.893 hồ sơ, UBND cấp huyện tiếp nhận 27.085 hồ sơ, UBND cấp xã tiếp nhận 289.684 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,68%.

Cũng trong 6 tháng, số lượng tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đề nghị giải quyết, nhận kết quả giải quyết TTHC là 38.791 lượt. Số lượng tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ là 17.075 lượt, trong đó có 17.042 lượt đánh giá rất hài lòng và hài lòng, đạt tỷ lệ 99,8%.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên 

Hiện tổng số TTHC tại Thái Nguyên đang có hiệu lực là 1.860 thủ tục; số TTHC liên thông cùng cấp là 73 thủ tục, số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền là 59 thủ tục; 100% TTHC được phê duyệt quy trình nội bộ.

Trong đó có 1.231 TTHC tại 3 cấp ở mức độ 4 (cấp tỉnh có 1.072 TTHC thuộc 18 nhóm lĩnh vực; cấp huyện có 115 TTHC thuộc 7 nhóm lĩnh vực; cấp xã có 44 TTHC thuộc 4 nhóm lĩnh vực). 

Tỉnh đã triển khai phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm: Nhóm tiện ích giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. 

Các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án 06 (Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) đang được các sở, ngành trong tỉnh tích cực triển khai, trong đó lực lượng công an đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công trực tuyến theo đề án.

Chuyển đổi số - động lực thúc đẩy cải cách hành chính 

Lời giải cho việc đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong bối cảnh hiện nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên nền tảng trực tuyến. Thái Nguyên là một trong những tỉnh sớm ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. 

Đến nay, sau 1,5 năm thực hiện nghị quyết, Thái Nguyên đã thành lập Trung tâm Điều hành thông minh (IOC); cung cấp 100% thủ TTHC đủ điều kiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; triển khai các ứng dụng nhằm phát triển chính quyền số, xã hội số như C-ThaiNguyen, ThaiNguyen ID, Sổ tay đảng viên điện tử…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan nhà nước được thông suốt từ tỉnh đến huyện và từng bước tới cấp xã. Công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công qua các ứng dụng chuyển đổi số đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong phục vụ người dân, tổ chức. 

Nhờ những nỗ lực trong triển khai thực hiện CCHC, đặc biệt là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, năm 2021 Thái Nguyên thuộc nhóm các địa phương được đánh giá cao cả 2 chỉ số CCHC (PAR index) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Tỉnh xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố về CCHC với tổng số 89.20%, tăng 3.59% và tăng 6 bậc so với năm 2020; đứng thứ nhất (1/14 tỉnh, thành phố) trong số các tỉnh khu vực trung du miền núi phía Bắc. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Thái Nguyên cải thiện thứ hạng chỉ số PAR index. 

Về chỉ số hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Thái Nguyên xếp thứ 11 với 89.42%, tăng 1.76% và tăng 11 bậc so với năm 2020. 

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch “Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR index, chỉ số SIPAS tỉnh Thái Nguyên năm 2022”. Theo đó, Thái Nguyên phấn đấu chỉ số PAR index, SIPAS tăng cả về điểm số, thứ hạng so với năm 2021 và 2 chỉ số có điểm số đạt từ 90% giá trị trở lên. 

Tỉnh đã đưa ra những mục tiêu cụ thể ở từng lĩnh vực, tiêu chí: Tối thiểu có 3 sáng kiến trong công tác CCHC, giải pháp được công nhận phạm vi ảnh hưởng; hoàn thành 100% nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC năm 2022 và thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng; 100% số vấn đề qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; 100% số văn bản quy phạm pháp luật đã được xử lý/kiến nghị xử lý; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng hạn bình quân toàn tỉnh, tối thiểu đạt từ 99,9% trở lên; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 100%.

Thái Nguyên cũng phấn đấu trong năm 2022, toàn tỉnh đạt tối thiểu 50% số TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến so với tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến; tối thiếu 55% hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm của các TTHC được công bố cung cấp; bình quân toàn tỉnh đạt tối thiểu 50% số TTHC có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích so với tổng số TTHC đang triển khai thực hiện qua dịch vụ này…

Ngọc Minh 

tin nổi bật

Thương mại điện tử ‘chắp cánh’ sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh

Nhờ tập trung vào kênh thương mại điện tử, các sản phẩm OCOP của Bắc Ninh từng bước thâm nhập các thị trường lớn, tăng giá trị sản phẩm và doanh thu, góp phần quan trọng quảng bá các thương hiệu địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

300 người trẻ học kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Sáng 23/9, khoảng 300 Đoàn viên, thanh niên ở 3 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã được tập huấn trực tuyến về kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Ứng dụng Phản ánh - Kiến nghị Bắc Ninh: đưa chính quyền đến gần dân

Ứng dụng phản ánh - kiến nghị trên thiết bị di động giúp Bắc Ninh đạt được nhiều hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng một chính quyền gần dân và vì dân.

Phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tại lễ trao quyết định bổ nhiệm

Sáng 12/9, Bộ TT&TT tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT. VietNamNet trân trọng giới thiệu phát biểu của ông Nguyễn Thanh Lâm.

Giải đáp những câu hỏi then chốt về chuyển đổi số ở Cà Mau

Chiều 14/9, tại Cà Mau, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã tham dự hội nghị “Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

CMC TS và Văn phòng Công chứng châu Á hợp tác chuyển đổi số

Văn phòng Công chứng châu Á (ASN) phối hợp với Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS) khởi động dự án xây dựng chiến lược chuyển đổi số toàn diện.

Bộ TT&TT trao quyết định bổ nhiệm 6 cán bộ tại 5 đơn vị

Các đơn vị có bổ nhiệm cán bộ gồm: Cục An toàn thông tin (ATTT), Viện Chiến lược TT&TT, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Trung tâm Internet Việt Nam và Văn phòng Bộ.

Bắc Ninh: Xây dựng lớp công dân số mới làm nền tảng chuyển đổi số bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: “Chuyển đổi số phải bắt đầu từ công dân số, do đó phải xây dựng lớp công dân số mới nhằm đảm bảo hiệu quả của chuyển đổi số mang tính bền vững lâu dài, toàn diện và đồng bộ”.

Thanh toán không dùng tiền mặt rộng khắp Quảng Ninh

Thanh toán số ngày càng phát triển bởi tính bảo mật an toàn và sự tiện dụng. Hướng tới phát triển kinh tế số, tạo nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện, Quảng Ninh đang chỉ đạo các cơ quan, DN đẩy mạnh các hình thức thanh toán điện tử.

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị triển khai công tác cán bộ

Đi qua nhiều thử thách trước khi nhận nhiệm vụ cao hơn, cũng giống như lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thử thách luôn làm con người trưởng thành hơn.

Báo chí trong kỷ nguyên số

Xu hướng số hoá là không thể đảo ngược trong tiến trình phát triển. Báo chí với tư cách là một ngành nghề, luôn tiếp xúc sớm nhất, phản ứng nhanh nhạy nhất với mọi biến động xã hội, cũng không thể thoát ra ngoài quỹ đạo của sự phát triển này.

15 năm Cục Báo chí: Từ những băn khoăn, bỡ ngỡ đến hoàn thiện phục vụ đất nước, nhân dân

Cục Báo chí đã trải qua 15 năm phát triển kể từ khi sáp nhập về Bộ Thông tin và Truyền thông, với nhiều thăng trầm, đồng hành cùng báo chí phục vụ đất nước, nhân dân.

Báo chí và xuất bản: Bản lĩnh nghề nghiệp và những lan tỏa năng lượng tích cực

Nói đến xuất bản và báo chí, không thể không đề cập đến giấy, không thể không nhớ ơn những làng nghề Việt Nam mà một trong đó là làng Bưởi – một địa danh sản xuất giấy nổi tiếng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Base.vn chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số cho doanh nghiệp Bến Tre

Tại hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SMEs” tại Bến Tre, công ty cổ phần Base Enterprise (Base.vn) đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế được tích luỹ trong quá trình tư vấn chuyển đổi số cho hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước.

Giải mã thành công của chính quyền số ở Huế và Thái Nguyên

Sau một năm triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) với sự đồng hành của Viettel Solutions, Thái Nguyên và Thừa Thiên - Huế đã có sự tăng trưởng vượt bậc về xếp hạng ICT Index cũng như chính quyền số.