Chiều 22/4, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Theo đó:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 1/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã thành công rất tốt đẹp. Các đại biểu dự Hội nghị thống nhất, đánh giá cao các nội dung trong Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các mặt: Chỉ đạo, điều hành; xây dựng chương trình điều hành và phối hợp chuẩn bị nội dung; công tác nhà khách - lễ tân, bố trí phương tiện phục vụ Đại hội; công tác tài chính - tài sản; thông tin tuyên truyền, đối ngoại; bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội; y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đại biểu... 

{keywords}
Quang cảnh hội nghị

Vừa qua, công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng có 3 điểm khác biệt lớn: Ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19; yêu cầu của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; việc đại biểu ăn, ở tập trung tại khách sạn đã đặt ra yêu cầu cao hơn, khối lượng công việc nhiều hơn. Tuy nhiên, kế thừa kinh nghiệm tổ chức nhiều đại hội Đảng trước đây, nhất là kinh nghiệm tổ chức Đại hội XII, đồng thời lực lượng phục vụ trực tiếp Đại hội có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, chu đáo, chuyên nghiệp, nhiều đồng chí đã có kinh nghiệm phục vụ công tác Đại hội nhiều năm... đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp của Đại hội XIII.

Ông Trần Quốc Vượng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng tổng kết, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng với số lượng công việc lớn, yêu cầu cao cả về chất lượng và thời gian, song với sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá: Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành tốt tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, từ chuẩn bị nội dung điều hành của Đại hội đến công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội, công tác đảm bảo hậu cần, chăm lo cho đại biểu từ việc ăn ở, đi lại, đưa, đón, phòng, chống dịch bệnh, an ninh, an toàn, đảm bảo kỷ luật kỷ cương trong sinh hoạt.

Ông Võ Văn Thưởng nhắc lại khi đánh giá về Đại hội XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, là một trong những Đại hội thành công nhất cả về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức, lề lối làm việc. Thành công trên có sự đóng góp rất quan trọng của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII.

Thanh Hà - Ảnh Hồng Hạnh