Cụ thể, đối với học phí năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tại Thanh Hóa tạm thu học phí bằng mức thu của năm học 2022-2023.

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập tự đảm bảo chi thường xuyên tạm thu học phí tối đa bằng 2 lần mức thu của năm học 2022-2023. Các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc tỉnh chủ động xây dựng lộ trình và mức thu học phí năm học 2023-2024 theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT; báo UBND tỉnh theo quy định.

375746433 269028542607896 8939214895910993569 n.jpg
Một trường tiểu học trên địa bàn TP Thanh Hóa. Ảnh CTV

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giữ ổn định học phí từ năm học 2023-2024 so với năm học 2021-2022.

Đồng thời, tỉnh này tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Nghị định số 81. Văn bản cũng nêu rõ, Sở GD-ĐT, các sở, ngành, đơn vị và các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Văn bản nhấn mạnh xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các trường học và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu không đúng quy định; Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa.