TTCP vừa ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Việc xác minh này được thực hiện theo Luật phòng chống, tham nhũng và Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Theo kế hoạch, TTCP chọn ra 7 đơn vị để xác minh gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

TTCP lựa chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ, công chức có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên tại 7 bộ ngành trên để xác minh tài sản. Trong đó có 8 cán bộ ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 cán bộ ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, 5 cán bộ ở Bộ Xây dựng và các đơn vị còn lại mỗi nơi 3 người.

Cơ quan thanh tra sẽ tập trung xác minh hai nội dung là tính trung thực, rõ ràng, đầy đủ của bản kê khai và tính trung thực trong bản giải trình về nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm.

Cũng theo kế hoạch thanh tra, danh sách người được xác minh sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm. Quá trình bốc thăm do TTCP phối hợp cùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan. Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ ra quyết định thành lập tổ xác minh và kế hoạch xác minh chi tiết…