Thanh tra Chính phủ mới đây có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, cử tri các địa phương nêu trên kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian tới. Sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập, từ đó làm căn cứ thu hồi các tài sản tham nhũng đã bị tẩu tán.

Thanh tra Chính phủ cho biết, trong những năm qua cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các đối tượng phạm tội tham nhũng ngay từ giai đoạn điều tra, không để tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản tham nhũng.

Cơ quan chức năng cũng khuyến khích người phạm tội tự nguyện giao nộp tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho Nhà nước.

Về việc thu hồi tài sản tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho rằng, đây là một trong những hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng nói chung. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu là do số tiền tham nhũng rất lớn nhưng người phải thi hành án không có tài sản hoặc tài sản bảo đảm giá trị thấp. 

Ngoài ra, thời gian giải quyết các vụ án, vụ việc dài, tài sản đã bị tẩu tán, che giấu hoặc tình trạng pháp lý của tài sản chưa rõ ràng và vướng mắc về cơ chế, thể chế trong xử lý tài sản, làm ảnh hưởng đến quá trình thi hành án.

Về giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho rằng, cần tăng cường phối hợp, chủ động hơn trong công tác thu hồi tài sản, nhất là việc kê biên, phong toả, tạm giữ, vụ vụ cho việc tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản. Tăng cường hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản tham nhũng trong tố tụng hình sự.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc tiếp tục quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ cơ quan thi hành án dân sự có vai trò lớn trong việc nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Cùng với đó, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong việc chậm thi hành một số bản án có điều kiện thi hành...

Về đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, Thanh tra Chính phủ cho biết, đơn vị đã trình đề án này lên Thủ tướng. Việc đề án được thông qua có vai trò quan trọng trong phòng, chống tham nhũng nói chung và việc thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng.