TTCP vừa có kết luận số 757 kết luận về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP.HCM trong đó có dự án tại 187A-187H-193-203 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1.

Theo TTCP, khu đất này có nguồn gốc đất là đất do nhà nước quản lý. Khu đất trước đây là khách sạn Vạn Xuân, được Kiến trúc sư trưởng TP cấp phép xây dựng cho Liên hiệp dịch vụ - sản xuất - thương mại  (thuộc Tổng Công ty TM Sài Gòn).

{keywords}
Khu đất 187A-187H-193-203 đường Trần Hưng Đạo hiện là trụ sở của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và văn phòng cho thuê (Ảnh: vtpgroup.com.vn)

Ngày 21/7/1986, Giám đốc Sở Nhà đất đã có quyết định số 641 về việc tạm giao cho Công ty Dịch vụ Tổng hợp thành phố sử dụng để làm Trung tâm Dịch vụ của thành phố.

Ngày 30/7/1994, UBND TP có quyết định số 2424 chuyển giao tài sản cố định gồm khu nhà số 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo cho Công ty Dịch vụ và Thương mại thành phố.

Ngày 24/12/1999, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo chấp thuận cho giải thể việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty Dịch vụ và Thương mại TP.HCM và Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, cho phép Công ty Dịch vụ và Thương mại TP được chuyển nhượng phần góp vốn trong khách sạn Vạn Xuân cho Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát. Mức chuyển nhượng như định giá của Hội đồng định giá tài sản liên danh tại biên bản ngày 2/11/1991 (không kể giá trị sử dụng đất) là 587.332 USD, nhằm tạo điều kiện để Công ty Dịch vụ và Thương mại TP thu hồi bảo toàn được vốn. Đồng thời, cho phép Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát tiếp tục đầu tư thêm vốn, bổ sung thêm một số chức năng theo quy định luật pháp và tiếp tục hợp đồng thuê đất với cơ quan quản lý đất của thành phố.

Ngày 22/2/2000, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo thực hiện chuyển nhượng phần hùn vốn khách sạn Vạn Xuân. Trong đó nêu: "Các ngành chức năng có liên quan và doanh nghiệp thực hiện theo văn bản số 1227 ngày 4/1/2000 của Thường trực Thành ủy, về chuyển nhượng phần hùn vốn tại khách sạn Vạn Xuân cho Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát. Công ty Dịch vụ và Thương mại thu hồi khoản vốn chuyển nhượng hùn vốn khách sạn Vạn Xuân là hơn 8,2 tỷ đồng, nộp ngân sách thành phố. Các khoản lỗ từ kinh doanh khách sạn Vạn Xuân do Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát giải quyết".

Ngày 6/2/2006, UBND TP.HCM có quyết định 480 cho Công ty Vạn Thịnh Phát được thuê đất sản xuất kinh doanh tại 187A, 187H, 193-203 Trần Hưng Đạo. Trong đó, diện tích thuê là 1.985m2, mục đích cho thuê là để làm khách sạn và văn phòng, thời hạn cho thuê đất hết năm 2020.

Ngày 21/1/2013, Sở Tài chính TP.HCM cùng Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM có biên bản họp thẩm định giá. Ngày 1/2/2013, Sở Tài chính có tờ trình số 1202 về việc thẩm định giá theo cơ chế thị trường để Công ty TNHH Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi chuyển hình thức sử dụng đất từ "thuê đất" sang "giao đất có thu tiền sử dụng đất" để làm văn phòng cho thuê và trụ sở văn phòng (đất chuyên dùng). Tổng giá trị quyền sử dụng đất là 204,2 tỷ đồng.

Đến ngày 17/4/2012, UBND TP.HCM có Quyết định về việc duyệt giá trị quyền sử dụng đất là 204,2 tỷ đồng. Đến ngày 17/4/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nộp đủ số tiền trên.

{keywords}
TTCP đề nghị UBND TP.HCM thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án khu "tứ giác vàng" phường Bến Nghé theo quy định của pháp luật (Ảnh: Zing)

Cơ quan thanh tra chỉ ra rằng, UBND TP.HCM không tính doanh thu bãi đỗ xe theo quy định tại điểm 4.4.3, Mục 4.3, chương 4, quy chuẩn xây dựng Việt Nam theo quyết định số 04/2008 ngày 3/4/2008 của Bộ Xây dựng quy định về diện tích đậu xe mô tô tối thiếu là 3m2/xe, đối với xe ô tô còn là 25m2/xe. Như vậy, việc không tính doanh thu đỗ xe sẽ làm giảm giá trị quyền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước tạm tính là 1.191 triệu đồng.

Ngoài ra, TP.HCM áp dụng suất đầu tư không đúng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô nhỏ hơn 20ha được quy định tại Bảng giá tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 66/2012 của UBND TP.HCM là 590 nghìn đồng/m2. Việc này làm tăng chi phí đầu tư hạ tầng, dẫn tới làm giảm giá trị quyền sử dụng đất số tiền là 179,3 triệu đồng.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng làm trụ sở của công ty và văn phòng cho thuê.

“TTCP nhận thấy, vị trí nhà đất trên là tài sản công, việc giải quyết phải được hiện theo phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được phê duyệt. Do đó, đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra, có biện pháp để xử lý theo đúng pháp luật; trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự gây thiệt hại tài sản nhà nước thì chuyển hồ sơ, tài liệu đế cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, không để thất thoát tài sản nhà nước”, TTCP kiến nghị.

Lựa chọn nhà đầu tư dự án khu "tứ giác vàng" Nguyễn Huệ

Về khu đất tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu – Huỳnh Thúc Kháng – Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TTCP cho biết, khu tứ giác trên có 2.815,03m2 là đất do Nhà nước quản lý; đất tư nhân sở hữu 8.342,97m2.

Đến thời điểm thanh tra, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM, nhà đầu tư đã thỏa thuận, đền bù cho các hộ dân với diện tích 7.931m2. Cụ thể có 2.019m2 đất nhà đầu tư đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, 5.912m2 đất nhà đầu tư đã ký biên bản thỏa thuận với các hộ dân.

UBND TP.HCM đã triển khai các bước về chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu – Huỳnh Thúc Kháng – Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1. Theo đó, tháng 1/2008, Liên doanh Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát và Công ty Larkhall Holdings Limited có văn bản cam kết hỗ trợ ngân sách TP.HCM 20 nghìn USD nếu được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án nói trên.

Kết quả thanh tra cho thấy, dự án tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu – Huỳnh Thúc Kháng – Ngô Đức Kế đã và đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2008. Trong đó, đã thực hiện nhiều thủ tục đầu tư như: Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (930ha); lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; lập phương án sơ bộ về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu đất nói trên; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất của quận 1. 

Đồng thời, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho phép UBND TP.HCM thực hiện chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án từ năm 2011. Tuy nhiên, đến nay, UBND TP.HCM chưa lựa chọn và chỉ định nhà đầu tư để thực hiện dự án. Theo báo cáo của UBND TP.HCM, đến nay cũng chỉ có Liên doanh Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát và Công ty Larkhall Holdings Limited đăng ký thực hiện dự án.

“Do liên doanh Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát và Công ty Larkhall Holdings Limited chưa được lựa chọn là nhà đầu tư dự án nên việc thoả thuận đền bù cho các hộ dân trong phạm vị dự án cũng gặp khó khăn. Đến nay đã thoả thuận đến 7.931/8.342,97m2 đất thuộc sở hữu tư nhân” – kết luận của TTCP nêu.

Cũng theo TTCP, đến nay, khu đất trên chưa được cơ quan có thẩm quyền hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chưa lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư. Do đó, TTCP đề nghị UBND TP.HCM xem xét, căn cứ vào quy hoạch đã được duyệt (nhất là quy hoạch khu trung tâm thành phố 930ha…) để phê duyệt dự án đầu tư phù hợp. Trên cơ sở đó, thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Đối với diện tích 2.815,03m2 đất thuộc sở hữu nhà nước, TTCP đề nghị UBND TP thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Thông tin trên website của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (địa chỉ vtpgroup.com.vn) khu tứ giác Nguyễn Huệ – Ngô Đức Kế – Hồ Tùng Mậu – Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1 đang được giới thiệu với tên gọi dự án Toà nhà phức hợp AMIGO có 4 mặt tiền đường nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm quận 1, hứa hẹn trong tương lai sẽ là một biểu tượng kiến trúc mới, độc đáo của thành phố, một công trình kiến trúc đẳng cấp ngang tầm thế giới.

Thuận Phong

Loạt sai phạm biến dự án sân golf thể thao và nhà ở thành KĐT Sài Gòn Bình An

Loạt sai phạm biến dự án sân golf thể thao và nhà ở thành KĐT Sài Gòn Bình An

Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra nhiều sai phạm như phê duyệt dự án trái quy trình, sai thẩm quyền, chưa thu tiền sử dụng đất… tại dự án Khu đô thị (KĐT) Sài Gòn Bình An tại TP Thủ Đức, TP.HCM (quận 2 cũ).