Hội đồng tuyển dụng Kỳ xét tuyển Viên chức tại Báo VietNamNet năm 2022 thông báo tới thí sinh như sau:
1. Thông báo Kết quả điểm thi viết Vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức tại Báo VietNamNet năm 2022 theo danh sách kèm theo.
2. Thông báo về việc nhận Đơn đề nghị chấm phúc khảo, cụ thể như sau:
Các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo điểm bài thi viết, cần nộp đơn về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Tổ chức Hành chính – Báo VietNamNet) từ ngày 01/12/2022 đến ngày 15/12/2022.
Lệ phí phúc khảo bài thi: 150.000 đồng/bài (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ tài chính).
3. Sau thời gian nhận phúc khảo, trong trường hợp không nhận được đơn phúc khảo nào từ Thí sinh, dự kiến ngày 16/12/2022, Hội đồng tuyển dụng sẽ trình Lãnh đạo Báo VietNamNet công nhận kết quả tuyển dụng và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức Kỳ xét tuyển Viên chức tại Báo VietNamNet năm 2022.
Chi tiết Thông báo TẠI ĐÂY