Một video mới của trang Vickers Tactical ghi lại những hình ảnh quay chậm có độ phân giải cao về giây phút một số vũ khí hạng nặng của Mỹ nhả đạn.

Xuất hiện trong video này là các loại súng chống tăng RPG, súng phóng lựu, súng trường Carl Gustav Recoilless, Javelin...

Thanh Hảo