- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sáng 24/2 đã đến dự và đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu xuân Ất Mùi 2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng mở màn phiên giao dịch đầu năm tại HNX, sau lần khai trương Sở Giao dịch cách đây gần 10 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự phát triển ngày càng vững chắc hơn của TTCK và đánh giá cao những đóng góp của thị trường trong việc thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa DNNN và hỗ trợ hoàn thiện nền kinh tế thị trường.

Thủ tướng lưu ý Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch UBCK cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế cho TTCK hoạt động tốt hơn nữa, hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế để huy động vốn quốc tế nhiều hơn.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: CPH để giúp DNNN hoạt động năng động hơn, giúp TTCK có thêm hàng hóa, huy động vốn tốt hơn.

“Chúng ta đang ở giai đoạn cuối đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương - TPP. Trong bối cảnh đó, không có cách nào khác là chúng ta phải hoàn thiện thể chế, luật pháp để làm cho TTCK hoạt động năng động, linh hoạt, minh bạch, hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường. TTCK, thị trường cổ phần, cổ phiếu phải minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế. Có như vậy, chúng ta mới huy động vốn để phát triển và thông qua hoạt động của TTCK để thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường, mà thể chế kinh tế thị trường hoàn thiện thì hiệu quả nền kinh tế càng cao hơn”, Thủ tướng chia sẻ.

“Vấn đề thứ hai, tôi đề nghị Bộ trưởng Tài chính, UBCK, các bộ ngành liên quan tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt đề án tái cơ cấu, cấu trúc lại TTCK, bao gồm nâng cao chất lượng DN, chất lượng hàng hóa, công khai minh bạch, hợp nhất các sàn giao dịch, để làm sao TTCK năng động hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu mới. Yêu cầu mới là thị trường cao hơn, đầy đủ hơn và hội nhập sâu rộng hơn, hội nhập kinh tế sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế.

Vấn đề thứ ba, Thủ tướng chỉ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, các bộ liên quan cùng phối hợp thúc đẩy quá trình CPH.

“Năm nay - 2015 là năm chúng ta tập trung cao độ để thực hiện các kế hoạch CPH DNNN mà Chính phủ đã phê duyệt. Hơn 400 DNNN phải CPH trong năm 2015. CPH để giúp DNNN hoạt động năng động hơn, mặt khác TTCK có thêm hàng hóa, huy động vốn tốt hơn. Hai cái này có quan hệ biện chứng với nhau, TTCK hoạt động tốt để tiến trình CPH nhanh hơn và ngược lại”.

Thủ tướng cũng lưu ý các cá nhân, doanh nghiệp tham gia TTCK phải hết sức lưu ý tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, góp phần làm nền kinh tế phát triển bền vững hơn. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo đề án tái cấu trúc TTCK đã được phê duyệt, hợp nhất hai sàn giao dịch để nâng cao tính hiệu quả hoạt động.

Mạnh Hà