- Bộ Công an xin rút dự án luật Biểu tình khỏi chương trình làm luật năm 2015 do "nhạy cảm, phức tạp" nhưng Thủ tướng yêu cầu phải có đủ cơ sở, lý lẽ thuyết phục.

>> Cuối 2015 có luật Biểu tình
>> Khẩn trương ban hành luật Biểu tình

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 30/12, một số ý kiến đề xuất rút dự án luật Biểu tình ra khỏi chương trình xây dựng luật và pháp lệnh khóa 13 và chương trình năm 2015. Cơ quan soạn thảo, Bộ Công an, lấy lý do rằng biểu tình là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp nên cần có thêm thời gian để khảo sát, tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

{keywords}

Thủ tướng: Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, vẫn đề nghị Bộ Công an tập trung hoàn thiện để trình Quốc hội theo đúng chương trình. Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kỹ và chỉ xin lùi thời điểm trình dự án luật bởi việc xây dựng luật này đã được Bộ Chính trị và Quốc hội quyết định, muốn rút phải có đủ lý lẽ thuyết phục, có đủ cơ sở...

Thủ tướng nêu rõ: Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình, đồng thời cũng quy định việc hạn chế quyền của người dân phải do luật định, nhưng hiện mới có nghị định của Chính phủ quy định.

Theo nghị quyết trước đó của Chính phủ, dự kiến dự án luật Biểu tình phải được trình Chính phủ xem xét trong quý I/2015 trước khi trình Quốc hội. Dự án này cũng từng được đưa ra khỏi chương trình làm luật năm 2015 trước khi được đưa trở lại sau khi đa số ĐBQH quyết liệt yêu cầu.

Trong phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh yêu cầu "những cái đã có trong chương trình, phải tập trung hoàn thiện để trình Quốc hội theo đúng yêu cầu về thời gian quy định; hết sức cố gắng để không có điều luật nào mà tính khả thi không cao".

"Khi xây dựng các dự án luật, pháp lệnh phải nghiên cứu, đánh giá cho kỹ về các tác động xã hội; khi đã được đưa vào chương trình phải hạn chế thấp nhất việc xin rút, xin lùi”, Thủ tướng nói.

PV