thực hành tiết kiệm

Cập nhập tin tức thực hành tiết kiệm

Thực hiện chống lãng phí, cả nước tiết kiệm được 83 nghìn tỷ đồng

Chiều 20/5, báo cáo Quốc hội về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn Nhà nước năm 2023 là 83.000 tỷ đồng.

Tết tiết kiệm là người dân nên chia sẻ khó khăn với đất nước

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ với Góc nhìn thẳng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết. Theo ông, Tết tiết kiệm là người dân nên chia sẻ khó khăn với đất nước.