thực hành tiết kiệm

Cập nhập tin tức thực hành tiết kiệm

Tết tiết kiệm là người dân nên chia sẻ khó khăn với đất nước

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ với Góc nhìn thẳng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết. Theo ông, Tết tiết kiệm là người dân nên chia sẻ khó khăn với đất nước.