UBND tỉnh Đồng Nai mới phát đi kế hoạch hỏa tốc về từng bước phục hồi kinh tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, tỉnh này đưa ra một số phương án “khá mở” đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trên địa bàn.

Đối với doanh nghiệp đang “3 tại chỗ”

DN đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” tiếp tục thực hiện các phương án đã đăng ký. Ngoài ra, để đảm bảo sản xuất liên tục, không làm đứt gãy chuỗi sản xuất, DN được lựa chọn thực hiện hoán đổi hoặc bổ sung người lao động để duy trì sản xuất nhưng phải đảm bảo các điều kiện: không có trường hợp F0 trong vòng 14 ngày trước khi thực hiện hoán đổi và phải đảm an toàn cho người lao động khi thực hiện hoán đổi.

Bên cạnh đó, người lao động được hoán đổi ra, vào DN hoặc bổ sung vào DN phải ở khu vực vùng xanh tại địa phương, phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (sau 14 ngày) hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong 180 ngày.

{keywords}
Các phương án cho kế hoạch phục kinh tế tại Đồng Nai “khá mở” cho doanh nghiệp và người lao động.

Khi thực hiện hoán đổi hoặc bổ sung thì người lao động vào DN, phải được xét nghiệm lần 1 vào ngày đầu tiên bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, bố trí ở vùng đệm 3 ngày và xét nghiệm lại lần 2 bằng phương pháp RT-PCR trước khi đưa vào sản xuất. Đối với người lao động về địa phương, phải có kết quả xét nghiệm âm tính (còn hiệu lực trong vòng 3 ngày). Việc hoán đổi tùy theo thỏa thuận giữa DN và nguyện vọng của người lao động. Số lượng lao động do DN tự quyết định.

DN có thể phối hợp địa phương cho người lao động đi, về hàng ngày với điều kiện: tỷ lệ lao động trong 7 ngày đầu tiên tổ chức cho từ 10-20% tổng số lao động của DN đi về hàng ngày, sau đó cứ mỗi 7 ngày tăng thêm từ 10-20% cho đến khi hết số lượng lao động của DN.

Đồng thời, DN không có trường hợp F0 trong vòng 14 ngày trước khi thực hiện và đảm bảo an toàn cho người lao động khi thực hiện việc đi, về hàng ngày. Tổ chức đi lại cho người lao động hàng ngày an toàn, không lây nhiễm bệnh.

Người lao động được đi, về hàng ngày phải ở khu vực vùng xanh tại địa phương, phải được tiêm vắc xin ít nhất một mũi (sau 14 ngày) hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong 6 tháng. DN thực hiện xét nghiệm định kỳ theo kế hoạch của DN.

Đối với doanh nghiệp chưa “3 tại chỗ”

Với DN không thực hiện “3 tại chỗ” trước đây nhưng có nhu cầu hoạt động trở lại, lựa chọn thực hiện một trong hai trường hợp, cụ thể:

Đăng ký các phương án “3 tại chỗ”; “1 cung đường - 2 địa điểm” hoặc linh động kết hợp cả hai phương án trên. Khi đó, người lao động phải đảm bảo ở khu vực vùng xanh tại địa phương. Phải được tiêm vắc xin ít nhất một mũi (sau 14 ngày) hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong 180 ngày.

Người lao động có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất và bằng phương pháp RT-PCR (mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5 hoặc mẫu gộp 10) vào ngày thứ 3. DN phải tổ chức xe đưa đón chở người lao động vào công ty để thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

Các DN muốn cho người lao động đi, về hàng ngày phải đảm bảo tổ chức đi lại cho người lao động an toàn, không lây nhiễm bệnh. Người lao động được đi, về hàng ngày phải ở khu vực vùng xanh tại địa phương, được tiêm vắc xin ít nhất một mũi (sau 14 ngày) hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong 180 ngày. DN thực hiện xét nghiệm định kỳ theo kế hoạch chủ động của DN.

Kế hoạch từng bước phục hồi kinh tế tại Đồng Nai sẽ được thực hiện từ 0h ngày 20/9.

Trần Chung 

Các lĩnh vực kinh doanh được mở lại trên toàn TP.HCM

Các lĩnh vực kinh doanh được mở lại trên toàn TP.HCM

TP.HCM đã cho phép một số loại hình kinh doanh được mở lại trong khung giờ từ 6h-21h hàng ngày.