- Quốc hội nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì

Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội

Theo chương trình kỳ họp thứ 2 bắt đầu từ sáng hôm nay Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung này sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, kênh Truyền hình Quốc hội và Đài tiếng nói Việt Nam, để cho đồng bào và cử tri cả nước theo dõi.

Tính đến cuối ngày 14 tháng 11, đã có 89 phiếu chất vấn gửi đến các thành viên Chính phủ với 100 câu hỏi chất vấn của 44 vị đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thông qua phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã nhận được 152 vấn đề mà đại biểu Quốc hội đề xuất để chất vấn tại kỳ họp này. Bên cạnh đó theo Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ auốc Việt Nam đã có 2.986 ý kiến và kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng đã thảo luận rất nhiều nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và qua hoạt động giám sát tối cao đòi hỏi phải có những giải pháp thiết thực, đồng bộ để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý điều hành. Đây là những cơ sở rất quan trọng để Ủy ban thường vụ Quốc hội lựa chọn và trình Quốc hội quyết định nội dung những vấn đề nào sẽ được chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Kính thưa Quốc hội, thời gian qua thông qua hoạt động chất vấn nói riêng và hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung, các Bộ trưởng, trưởng các cơ quan, trưởng ngành đã quan tâm rất nhiều đến lĩnh vực được phân công phụ trách và đã tích cực khắc phục những hạn chế, bất cập trong quản lý để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, luật này mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Chúng ta có thể thấy thời gian tiếp nhận nhiệm vụ và điều hành của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước thì cũng chưa nhiều, chỉ một số đồng chí từ tháng 3 và một số vừa được bầu vào kỳ họp thứ nhất.

Căn cứ vào quy định của luật, vào cách thức tiến hành chất vấn được kế thừa và đổi mới theo hướng chúng ta lấy những nhóm vấn đề làm trọng tâm, những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý, điều hành của ai thì người đó sẽ trực tiếp trả lời. Việc chất vấn, trả lời chất vấn trên tinh thần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tăng cường đối thoại, tranh luận, bám sát và đi đến cùng nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống một cách thiết thực, hiệu quả nhất và đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân mong mỏi. Các chất vấn khác mà không nằm ngoài các vấn đề thì các Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ cũng sẽ tiếp nhận và sẽ trả lời bằng văn bản sau.

Tại kỳ họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội quyết định tiến hành chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực của các bộ, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các Bộ trưởng của các bộ trên sẽ trả lời trực tiếp. Trong quá trình các Bộ trưởng trả lời, sau đó Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo với Quốc hội và trực tiếp trả lời chất vấn các câu hỏi của đại biểu Quốc hội tại hội trường. Trong quá trình các Bộ trưởng cũng như Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trả lời chất vấn thì các bộ, các ngành có liên quan đến những vấn đề thì chúng ta có thể mời để làm rõ thêm, hoặc theo yêu cầu của Chính phủ, của Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng sẽ báo cáo chi tiết hơn, cụ thể hơn từng vấn đề đó.

Thưa Quốc hội, thời gian dành cho chất vấn tại kỳ họp này không nhiều, chỉ có 2,5 ngày và một số đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lên 3 ngày thì Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị tại kỳ họp này chúng ta giữ nguyên thời gian 2,5 ngày, bắt đầu từ sáng hôm nay. Để cho hoạt động chất vấn đạt được kết quả yêu cầu như mong muốn, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn, gọn, rõ ý và có thể nói chúng ta không bình luận, giải thích nhiều trong câu hỏi. Không đặt câu hỏi để mang tính chỉ tìm hiểu thông tin xin Bộ trưởng cho biết vấn đề này, vấn đề kia mà hỏi thẳng vào trách nhiệm, trách nhiệm của Bộ trưởng trong công tác quản lý, điều hành lĩnh vực, ngành được phân công phụ trách. Mỗi một câu hỏi tối đa không quá 2 phút. Trường hợp còn có vấn đề cần phải tranh luận, hoặc không hài lòng với trả lời của Bộ trưởng thì đại biểu có thể đưa biển tranh luận nhưng Đoàn Chủ tịch đề nghị chúng ta tranh luận mỗi một người một lần, vì để dành thời gian cho các đại biểu khác tiến hành chất vấn, cũng như dành thời gian cho các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn. Nếu một người chúng ta vừa chất vấn, vừa tranh luận hai, ba lần thì sẽ không đảm bảo thời gian cho các đại biểu khác.

Đề nghị các Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ sẽ trả lời cũng ngắn, gọn đi vào đúng trọng tâm vấn đề mà đại biểu đặt ra câu hỏi. Những vấn đề phải có số liệu chứng minh hay những vấn đề cần phải có diễn giải, giải trình nhiều thì các Bộ trưởng có thể nói về những chủ trương, chính sách và giải pháp của bộ, còn những chi tiết cần phải giải trình rõ thì Bộ trưởng có thể sau phiên chất vấn này gửi báo cáo để cho đại biểu Quốc hội nắm rõ hơn vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Sau hoạt động chất vấn, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để nâng cao năng lực điều hành, thi hành nghị quyết của Quốc hội và có cơ sở để các đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội giám sát lời hứa của các thành viên Chính phủ.

Để có thêm thông tin hoạt động cho phiên chất vấn này, xin mời Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải sẽ trình bày Báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban dân nguyện

Trình bày Báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII - Có văn bản.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội bắt đầu thực hiện phiên chất vấn. Theo chương trình chất vấn đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, tại phiên chất vấn sáng hôm nay, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh về nhóm vấn đề thứ nhất với các nội dung sau đây:

Một, đánh giá tổng thể phương án xử lý các dự án nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai để hoang hóa, lãng phí, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hai, giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hóa thích ứng với hội nhập quốc tế, kiểm soát kinh doanh đa cấp, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Ba, chính sách đột phá phát triển ngành ô tô theo định hướng đầu tư của nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế. Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng quy hoạch các công trình thủy điện, thủy lợi và đảm bảo an toàn xả lũ trong thời gian tới.

Trước khi đại biểu Quốc hội hỏi, xin mời Bộ trưởng có khoảng 3 phút để phát biểu.

Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương

Trước tiên, tôi xin được chân thành cảm ơn Quốc hội, đại biểu Quốc hội và cử tri đã dành cho tôi cơ hội và vinh dự được là Bộ trưởng đầu tiên trả lời chất vấn trong phiên trả lời chất vấn ngày hôm nay. Mặc dù tôi mới là Bộ trưởng đã được Quốc hội phê chuẩn qua hai nhiệm kỳ, nhưng thực tế đảm nhận chức vụ cũng mới được có khoảng 7 tháng nay và bản thân tôi trong lĩnh vực công việc của Bộ Công thương một bộ đa ngành, đa lĩnh vực thì công việc có thể nói rất lớn, rất rộng, rất sâu. Quá trình công tác và cống hiến của mình mặc dù đã có được những kinh nghiệm, có được hiểu biết và có những quá trình đóng góp, cống hiến. Tuy nhiên, chắc sẽ còn rất nhiều hạn chế so với yêu cầu và nhất là sẽ được thể hiện ra trong những phiên chất vấn của Quốc hội với sự giám sát của đồng bào, cử tri cả nước. Nhưng vừa là góc độ của một Bộ trưởng phải đứng đầu của một ngành, chúng tôi rất hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc thực thi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Nhân dân giao phó.

Chúng tôi cũng cam kết dù trong dù khuôn khổ của chất vấn hay sau chất vấn chúng tôi sẽ luôn luôn làm hết tinh thần trách nhiệm của mình để xây dựng tập thể đội ngũ công chức, viên chức của các ngành có chất lượng, hiệu quả và thực thi tốt các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, cũng như thực hiện những nhiệm vụ đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng đất nước giàu mạnh, phục vụ cho đồng bào, cử tri và nhân dân cả nước có một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa và cho những mục tiêu phát triển của đất nước.

Trong góc độ như vậy hôm nay chúng tôi cũng một lần nữa xin được bày tỏ lời cảm ơn đến tất cả các đại biểu Quốc hội, những người đã tín nhiệm và đã phê chuẩn cho chúng tôi, các bộ trưởng và thành viên của Chính phủ thông qua hai kỳ bỏ phiếu vừa qua. Đồng thời cũng như tôi vừa trình bày, dành cho chúng tôi cơ hội để trả lời chất vấn trong ngày hôm nay.

Trong phiên chất vấn ngày hôm nay, Bộ Công thương cũng vinh dự là một trong bộ nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội, qua đó chính là của đồng bào cử tri của cả nước. Chúng tôi hy vọng trong buổi sáng ngày hôm nay, bằng những sự chuẩn bị cũng như những hiểu biết của mình trong quá trình công tác ở ngành, cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức của Bộ Công thương, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp đầy đủ, rõ ràng vào những nội dung được đề cập đến trong chất vấn. Tuy nhiên, cũng có thể có những vấn đề chúng tôi nắm chưa đầy đủ, chưa rõ nhưng vẫn trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của bộ, cũng như phối hợp với các bộ, ngành khác và các cơ quan khác. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp thu và sẽ có văn bản giải trình đầy đủ, cụ thể hơn để đáp ứng được yêu cầu của đại biểu Quốc hội trong phần chất vấn.

Đặc biệt, từ sau phần chất vấn, chúng tôi hiểu rằng những yêu cầu cụ thể cho việc tiếp tục hoàn thiện và kiện toàn bộ máy, cũng như hoàn thiện về các công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy của chúng tôi để cho một Chính phủ liêm chính, kiến tạo sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình là những yêu cầu rõ ràng và có tính nguyên tắc. Vì vậy, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội và được phục vụ các câu hỏi chất vấn để trao đổi cùng với đại biểu Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Tiến Sinh - Hoà Bình

Là người nêu vấn đề đầu tiên, tôi xin chúc đồng chí Bộ trưởng sẽ thành công trong phiên trả lời chất vấn này và thành công trong nhiệm kỳ công tác Bộ trưởng của mình.

Tôi xin gửi tới Bộ trưởng một vấn đề, Báo cáo với Quốc hội về nguyên nhân của sự thua lỗ, yếu kém và kém hiệu quả của những siêu dự án do doanh nghiệp nhà nước đầu tư và do Bộ quản lý. Bộ trưởng đã thẳng thắn chỉ rõ, ngoại trừ những hành động cố ý vi phạm pháp luật của nhà nước trong hoạt động quản trị cũng như điều hành các hoạt động đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước. Theo tôi hiểu, báo cáo của Bộ trưởng có sai phạm trong công tác quản trị của doanh nghiệp đối với các cơ quan quản trị doanh nghiệp và cũng có sai phạm trong công tác quản lý hoạt động điều hành đầu tư tại doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước.

Tôi xin đề nghị Bộ trưởng làm rõ hơn những sai phạm này và đâu là trách nhiệm của cơ quan quản trị tại doanh nghiệp khi xây dựng các dự án kém hiệu quả và đặc biệt đâu là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý đầu tư tại doanh nghiệp. Bộ trưởng có kiến nghị gì với Quốc hội và Chính phủ để khắc phục những bất cập trong công tác quản lý đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước. Không để lặp lại tình trạng con voi chui lọt lỗ kim như trong thời gian vừa qua đã xảy ra ở công tác quản lý của Bộ Công thương. Xin hết ý kiến.

Nguyễn Thị Kim Thúy - TP Đà Nẵng

Tôi xin gửi tới Bộ trưởng một vấn đề sau đây. Cách đây 7 năm khi dư luận và nhiều đại biểu Quốc hội lo lắng về hiệu quả kinh tế và sự an toàn của các công trình khai thác bauxite ở Tây Nguyên, Bộ Công thương đã có văn bản giải trình và cam kết trước Quốc hội. Thực tế hiện nay cho thấy, những lo lắng của dư luận và đại biểu là hoàn toàn đúng thể hiện qua việc thua lỗ, xảy ra một số sự cố tràn bùn đỏ và hóa chất v.v...

Vậy, Bộ trưởng đánh giá những ý kiến giải trình cam kết trước đây của bộ như thế nào, Bộ trưởng có giải pháp gì cho vấn đề này? Tôi xin hết, xin cám ơn Quốc hội. Xin cám ơn Bộ trưởng.

Võ Đình Tín - Đắk Nông

Hiện nay tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường ngày càng nhiều nhưng lực lượng chức năng không kiểm soát nổi nhất là phân bón nhập lậu, phân bón giả tràn lan đã và đang tác hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực, sức khỏe của nhân dân và môi trường mưu sinh. Tinh vi hơn các cơ sở sản xuất phân bón giả không đảm bảo chất lượng của tỉnh này đem bán cho đại lý ở tỉnh kia với giá rẻ để thực hiện các hành vi phạm pháp.

Các đối tượng đã kinh doanh phân bón giả kém chất lượng, đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Ví dụ họ gắn nhãn hiệu trên bao bì tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng nhưng bán với giá thấp, trộn hàng giả với hàng thật, áp dụng khuyến mại, bán trả tiền sau cho các cửa hàng nhỏ, lẻ ở các vùng nông thôn. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện nay cả nước có hơn 60 công ty tổng hợp, sản xuất kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng bán ra thị trường, trên 48 tỉnh, thành phố trong cả nước. Gần 40.000 vụ vi phạm về phân bón giả, phân bón kém chất lượng nhưng con số này chưa thấm vào đâu so với lượng phân bón giả, phân bón kém chất lượng vẫn ngày càng tuồn ra thị trường mặc dù lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát. Đối tượng phạm pháp nhởn nhơ, xem thường pháp luật, nhân dân điêu đứng, nhiều gia đình mất vốn tiếp tục đầu tư sản xuất cho kỳ sau.

Vì sao hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả không có giá trị sử dụng, phân bón không đảm bảo chất lượng, thiếu hàm lượng các chất dinh dưỡng so với tiêu chuẩn công bố áp dụng, không đạt mức sai số, định lượng cho phép so với quy định, phân bón giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ vẫn đang diễn ra phổ biến nhưng không được xử lý vấn nạn này. Bởi lẽ, trên thực tế, các vụ việc được phát hiện xử lý trong suốt thời gian qua không thấm vào đâu. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp về vấn nạn này như thế nào để lập lại trật tự thị trường phân bón, trách nhiệm này thuộc về tổ chức, cá nhân nào, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã xử lý hành chính bao nhiêu vụ, chuyển cơ quan điều tra bao nhiêu vụ vi phạm.

Trần Thị Dung - Điện Biên

Chưa bao giờ tính mạng người dân lại mỏng manh trước thiên tai và nhân tai đến thế. Chết người trắng tay là hậu quả đau lòng của người dân vùng hạ lưu, từ những sai phạm trong quy trình vận hành các công tình thủy điện Hố Hô và thủy điện An Khê - Kanak. Ngày 25/5/2011 thủy điện An Khê bất ngờ xả lũ, làm người dân vùng hạ lưu thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Tháng 11/2013 người dân thị xã An Khê cũng thiệt hại trên chục tỷ đồng, ngày 1/11 vừa qua cũng xả nước và không thông báo khiến người dân ngập tràn trong lũ. Thủy điện Hố Hô xả nước lũ làm chết 20 người, mấy ngày sau lại tiếp tục xả lũ. Đề nghị Bộ trưởng cho biết Bộ trưởng sẽ xử lý sai phạm trên như thế nào, bao giờ người dân sẽ nhận được đền bù thiệt hại.

Thứ hai, việc thực hiện rà soát, quy hoạch các công trình thủy điện theo Nghị quyết 62 năm 2013 của Quốc hội khóa 13 được thực hiện đến đâu, những bất cập xoay quanh vận hành đúng quy trình tại các nhà máy thủy điện đó, theo Bộ trưởng trong thời gian tới có được loại bỏ không và người dân liệu có được sống trong môi trường an lành không? Giải pháp của Bộ trưởng trong vấn đề xả lũ như thế nào. Xin hết. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương

Trước tiên, tôi xin cảm ơn các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội đã nêu. Ở đây có 4 câu hỏi và trong 4 lĩnh vực đều là những lĩnh vực đang gây những bức xúc và sự quan tâm chung của xã hội, đặc biệt là cử tri cả nước và cũng như đã được báo cáo và được trao đổi tại Quốc hội trong kỳ họp lần này. Về các nội dung, tôi xin phép trả lời cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với câu hỏi của đại biểu quốc hội Sinh đoàn Hòa Bình. Đối với 5 dự án thua lỗ và tồn đọng còn nhiều vướng mắc mà trong quá trình triển khai thực hiện, trong lĩnh vực Bộ Công thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý ngành thì như báo cáo của Bộ Công thương thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã gửi đến các đại biểu Quốc hội chúng tôi đã đánh giá sơ bộ. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi hiểu rằng các đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri mong muốn làm rõ hơn nữa những nguyên nhân và vấn đề tồn tại bất cập, đặc biệt những hướng xử lý và khắc phục, trong đó có cả những bài học kinh nghiệm để xem xét trách nhiệm của chúng ta, tránh tình trạng tiếp tục xảy ra trong tương lai.

Xin được báo cáo Quốc hội, 5 dự án này đều được xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện hoạt động đầu tư từ những năm 2003- 2008 và kéo dại cho đến nay trong nhiều lĩnh vực từ xơ sợi phục vụ công nghiệp dệt may cho đến lĩnh vực của đạm phục vụ cho sản xuất phân bón, cũng như lĩnh vực xăng ethanol là xăng sinh học rồi sau đó các lĩnh vực về gang thép v.v.... Trong từng lĩnh vực, từng dự án cụ thể thì báo cáo các đại biểu Quốc hội đi sâu vào phân tích do tính chất đặc thù của ngành cũng như tính chất dự án thì nó có những diễn biến khác nhau và kéo dài qua nhiều thời kỳ và có nhiều nguyên nhân khác nhau nên đi đánh giá chung tổng thể thì rất khó. Chúng tôi xin lược một số qua nghiên cứu và đánh giá phân tích. Chúng tôi thấy có một số vấn đề như báo cáo Quốc hội và nay xin báo cáo bổ sung thêm.

Một là tất cả các dự án này đều có quá trình triển khai, đầu tư từ sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư là kéo dài và kéo dài so với thời hạn của dự án đầu tư đã được thẩm định và phê duyệt. Tôi lấy ví dụ như dự án xơ sợi Đình Vũ hay vụ án xăng ethanol Phú Thọ và các dự án xăng ethanol khác hoặc dự án đạm Ninh Bình, dự án đạm Ninh Bình không những kéo dài trong quá trình đầu tư mà cho đến nay không quyết toán được đầu tư mặc dù nhà máy đã đi vào vận hành.

Thứ hai, có điểm chung cho tất cả các dự án này là đều rơi vào thời điểm có những biến động của thị trường thế giới nên khi kéo dài quá lâu, vượt quá thời hạn của chủ trương đầu tư, của dự án được phê duyệt đầu tư dẫn đến thị trường thế giới tác động ảnh hưởng mạnh vào các nội dung cũng như việc thực hiện dự án. Cụ thể, thị trường nguyên nhiên liệu cũng như thị trường hàng hóa nói chung của thế giới đã có những biến động. Ví dụ, dầu khí, những sản phẩm của dầu, dầu thô từ mức hơn 100 đô la Mỹ 1 thùng, thậm chí lên đến 147 đôla Mỹ/1 thùng, những năm trước 2008 sau đó tụt và bây giờ giữ ở mức thấp chỉ còn khoảng hơn 40 đôla Mỹ 1 thùng. Như vậy đã tác động đến thị trường thế giới và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và tính khả thi của dự án. Ví dụ, dự án đạm Ninh Bình sản xuất phân bón từ than, khí hóa than không thể cạnh tranh với các nhà máy đạm sản xuất từ khí, hoặc ví dụ các dự án về xơ sợi Đình Vũ không thể cạnh tranh nổi với các sản phẩm nhập ngoại mà đã được khấu hao và có giá thành rất thấp của các sản phẩm xơ sợi nhập ngoại từ bên ngoài vào và sản xuất cũng nguồn của sản phẩm dầu mỏ.v.v...Đó là đặc điểm thứ hai.

Thứ ba, nói về những hạn chế, tồn tại đã có một số nguyên nhân đều có điểm chung dẫn đến tình trạng kém hiệu quả và còn những tồn đọng, vướng mắc thậm chí cả những vi phạm. Năng lực của chủ đầu tư mà ở đây chúng ta tự khẳng định theo phân cấp của khung pháp lý của chúng ta và về mặt thể chế thì các tập đoàn, các Tổng Công ty 91 khi được phê duyệt chủ trương đầu tư của Chính phủ đều là người trực tiếp thực hiện hoạt động quản lý về dự án đầu tư. Với tư cách là chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong phê duyệt, thẩm định về phương án đầu tư cũng như những nội dung cụ thể của báo cáo khả thi và những quyết định đầu tư đó, kể cả về công nghệ cũng như việc tổ chức thực hiện đầu tư với chức năng của các thành phần khác là tư vấn, giám sát, nhà thầu.v.v... năng lực còn hạn chế của các ban quản lý dự án, của các đối tượng trực tiếp được phân công giao nhiệm vụ quản lý các dự án đã thể hiện trong các dự án. Ví dụ, đạm Ninh Bình, xơ sợi Đình Vũ.

Thứ tư, năng lực của chúng ta cho việc tổ chức, đàm phán, ký kết và quản lý các hợp đồng để thực hiện các dự án này, có nghĩa là liên quan đến năng lực, khả năng thực hiện của các nhà thầu, trong đó có cả các nhà thầu nước ngoài. Chính những sự hạn chế của nguồn nhân lực và những điều kiện của chúng ta đã dẫn đến các dự án này bị kéo dài. Việc thực hiện không được suôn sẻ và không đúng, thậm chí trong nhiều dự án không thực hiện được đúng quy định của hợp đồng cũng như các nội dung của dự án đầu tư đã được phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án có nhiều vướng mắc lớn, thậm chí liên quan đến các nhà thầu nước ngoài đã đòi hỏi phải có sự can thiệp, tham dự của các bộ quản lý, của các cơ quan quản lý của nhà nước ở các cấp.

Tuy nhiên, những giải pháp đó cũng không mang lại hiệu quả vì nhiều lý do. Chính vì vậy, tính cho đến nay các dự án từ gang thép Thái Nguyên, sơ sợi Đình Vũ, Ethanol, xăng sinh học, cũng như đạm Ninh Bình, v.v... đều có những tồn tại, vướng mắc, đó là hiệu quả kinh tế không còn. Giả sử các dự án đó đưa vào triển khai thực hiện, vận hành thương mại thì cũng không có đủ điều kiện để cạnh tranh. Thậm chí một số dự án doanh thu không bù đủ cho bên phí. Vì vậy, ở đây đối với quan điểm của Chính phủ cũng như của các bộ, ngành, khi chúng ta tổ chức đánh giá các vấn đề tồn tại của các dự án này chúng ta phải đánh giá đầy đủ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Căn cứ vào các quy định chung của pháp lý để làm rõ những trách nhiệm, cũng như bài học kinh nghiệm rút ra. Ở đây, tôi xin đề cập đến một số nội dung cơ bản theo nguyên tắc chỉ đạo của Chính phủ.

Thứ nhất, các giải pháp cho các dự án này cần phải được nghiên cứu xem xét một cách toàn diện, tổng thể, phù hợp với khuôn khổ quy định của pháp lý cũng như những nguyên tắc của kinh tế thị trường, nhưng phải đảm bảo được mục tiêu bảo vệ những lợi ích tài sản và lợi ích của Nhà nước, cũng như của các doanh nghiệp Nhà nước trong các dự án này.

Thứ hai, những giải pháp phải dựa trên nguyên tắc của kinh tế thị trường, phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế thị trường và của hội nhập quốc tế, phù hợp với cam kết hội nhập quốc tế của chúng ta.

Thứ ba, phải xem xét để làm rõ trách nhiệm và có hướng khắc phục một cách triệt để thông qua những quy định chung của pháp lý bao gồm: Từ bán dự án, cho thuê hoặc tiếp tục có những phối hợp để cổ phần hóa hoặc giao lại trách nhiệm cho những doanh nghiệp để cùng khai thác hoặc tiếp tục hoàn chỉnh dự án để khai thác. Thậm chí có thể phải tuyên bố phá sản.

Về những vấn đề này Chính phủ đã chỉ đạo cho các bộ, ngành cần phải phối hợp, đánh giá toàn diện và đồng thời báo cáo với Chính phủ. Cụ thể về dự án gang thép Thái Nguyên, dự án xơ sợi Đình Vũ, các dự án về xăng sinh học, Bộ Công thương phối hợp với các bộ, ngành đều đã có nghiên cứu và có báo cáo giải trình cho Chính phủ và đề xuất một số giải pháp, biện pháp cụ thể. Chính phủ sau phiên họp Quốc hội sẽ chỉ đạo để nghe và cho ý kiến, có những hướng giải quyết, tháo gỡ cũng như xử lý triệt để các dự án này.

Vấn đề thứ hai, phải xem xét xử lý trách nhiệm cũng như bài học kinh nghiệm rút ra, đảm bảo không để tái diễn cũng như xảy ra tình trạng tương tự. Trước hết, về trách nhiệm, chúng ta phải làm cẩn trọng và đánh giá đúng, đầy đủ theo quy định chung của pháp lý. Đặc biệt, từng giai đoạn khác nhau đều có khung pháp lý có sự điều chỉnh và thay đổi. Vì vậy, chúng ta cần đánh giá đúng vào những giai đoạn cụ thể để xem xét rõ trách nhiệm của các cấp, kể cả quản lý nhà nước cũng như của các doanh nghiệp, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, của các tổ chức và cá nhân.

Đồng thời, bên cạnh đó chúng ta cũng phải phân định, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan, những nguyên nhân có sự vô tình hay cố tình, chủ ý. Vì trong phần báo cáo cách đây mấy ngày tại Quốc hội, chúng tôi cũng đã nêu lên một số quan sát, đánh giá, thậm chí không loại trừ có sự cố tình làm sai, không đúng quy định trong quản trị doanh nghiệp, quản trị của các dự án. Điều đó sẽ được làm rõ trong thời gian tới vì hiện nay các dự án ở mức độ thực hiện khác nhau, đồng thời tính chất, đặc thù khác nhau, chúng ta cần làm rất cẩn trọng, vì vậy, một số dự án đã có kết luận của thanh tra Chính phủ, một số dự án mới có kết luận của kiểm toán nhà nước, một số dự án có kết luận của thanh tra Bộ Tài chính, một số dự án đang chịu thanh tra của Bộ Công thương. Chúng tôi sẽ tổng hợp, báo cáo đầy đủ với Chính phủ và báo cáo cụ thể với đại biểu Quốc hội sau. Tuy nhiên, trách nhiệm, nếu có đặc biệt đối với sự vi phạm pháp luật và đặc biệt có sự cố tình làm sai chắc chắn sẽ bị xét xử, xem xét với trách nhiệm hình sự.

Về những bài học kinh nghiệm, chúng tôi cho rằng trong thời gian tới đây chúng tôi đã đề cập trong báo cáo lần trước, có một số vấn đề rất cần quan tâm.

Một là đối với quản lý của các doanh nghiệp nhà nước, chúng ta cần có đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước cũng như thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các nguồn vốn chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp của nhà nước. Vấn đề này Trung ương cũng cho ý kiến và Chính phủ đang chỉ đạo để tiếp tục xây dựng mô hình trong quản lý về doanh nghiệp nhà nước cũng như chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp này.

Thứ hai, chúng ta phải xác định làm rõ trong khung pháp lý cũng như chủ trương phát triển, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Quan điểm không phải trong tất cả mọi lĩnh vực nhà nước đều phải có vai trò, tiếp tục tạo ra cơ hội thị trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh cho tất cả các thành phần kinh tế khác trên cơ sở tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh và sản xuất bình đẳng, công khai, minh bạch và kiểm soát để đảm bảo khai thác được các nguồn lực sản xuất và tạo điều kiện cho các nguồn lực sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Thứ ba, vai trò của các bộ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đặc biệt thông qua các quy hoạch về ngành, chiến lược phát triển, cần phải được xem xét làm rõ cũng như đổi mới về phương thức quản lý cũng như chất lượng của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Những vấn đề lớn liên quan đến mô hình, liên quan đến cách thức làm, tổ chức làm và chất lượng của đội ngũ nhân lực để xây dựng các quy hoạch, các chiến lược về tổ chức quản lý các chiến lược này. Để đảm bảo phát triển bền vững của nhà nước.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện và đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng doanh nghiệp hiện đại phù hợp với kinh tế thị trường, phù hợp với xu thế hội nhập của chúng ta và phù hợp với các cam kết của Việt Nam.

Thứ năm, qua những nội dung đã nêu chúng ta cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện về khuôn khổ pháp lý và tiếp tục cả về thể chế trong đó bao gồm cả những nội dung phân cấp nhưng kèm theo hậu kiểm và đặc biệt là làm rõ trách nhiệm của các cấp, kể cả đơn vị, các tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, kể cả từ chủ trương đầu tư cũng như quá trình thực hiện đầu tư và Luật đầu tư công vừa rồi của Quốc hội đã thông qua cũng sẽ là nội dung quan trọng để giúp chúng ta có điều kiện tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý của chúng ta. Xin báo cáo với Quốc hội về nội dung thứ nhất.

Liên quan đến vấn đề về boxit, báo cáo với các đại biểu Quốc hội, đối với hai dự án ở Đắk Nông là Nhân Cơ và Tân Rai, thực hiện các chủ trương của Chính phủ, các dự án đã được triển khai trong thời gian vừa qua với sự quan tâm rất cao về các vấn đề bảo vệ môi trường và cả hai dự án này. Theo báo cáo của VTM, đều đã được triển khai thực hiện và có sự phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phù hợp với những quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường Việt Nam trong các lĩnh vực về các dự án đó.

Cụ thể trong quá trình thực hiện, ngoài việc VTM được phê duyệt, các ban quản lý dự án cũng như chính quyền địa phương và cả Bộ Công thương, các bộ, ngành có liên quan đều tổ chức các hoạt động kiểm tra và đánh giá về việc chấp hành pháp luật môi trường tại các địa phương. Từ những vấn đề lớn trong vấn đề như xử lý, các giải pháp để xử lý bùn đỏ, cũng như quá trình tổ chức thi công thực hiện các hạng mục đầu tư của hai dự án này và chấp hành pháp luật về môi trường trên địa bàn Tây Nguyên.

Tuy nhiên, trong thời gian thi công cũng đã xảy ra một số sự cố. Ví dụ như sự cố về làm tràn xút tại Nhà máy Alumin ngày 23/07/2016 của dự án nhân cơ. Lý do là do mưa cũng như do một số yếu tố thời tiết, thiên nhiên đã làm cho các đê chắn, hồ bị tràn xuống hệ thống của thu thoát nước mưa, và thoát ra đường xả. Việc này cũng đã được các nhà thầu cũng như Ban quản lý dự án kiểm tra và có biện pháp khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm tra lại trong các quá trình thực hiện chất lượng của các dự án đầu tư và đảm bảo việc chấp hành pháp luật trong từng hạng mục đầu tư cũng như công tác vận hành chung của nhà máy. Tuy nhiên, ở đây rất cần vai trò của chính quyền địa phương và sự phối hợp với các chủ đầu tư để chúng ta phối hợp và có biện pháp giám sát, kiểm tra kịp thời. Đồng thời, cũng có sinh hoạt và chỉ đạo thường xuyên các bộ, ngành, trong đó có Bộ chủ quản và Bộ Công thương, Tập đoàn Than khoáng sản cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường để cho chúng ta kiểm tra định kỳ cũng như kiểm tra ý thức chấp hành pháp luật của các dự án này. Vì đây là những dự án có tác động và có ảnh hưởng rất lớn về vấn đề môi trường cũng như hiệu quả về đóng góp và phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của đất nước.

Đối với ý kiến của đại biểu Võ Đình Tín đoàn Đắk Nông liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước trong đấu tranh chống hàng lậu, hàng gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém phẩm chất và đặc biệt liên quan đến mặt hàng phân bón và đã tồn tại trên thực tế trong thời gian vừa qua là những mặt hàng phân bón giả và kém phẩm chất tiếp tục tồn tại ở một quy mô lớn trên thị trường gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước và đặc biệt hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân mà còn ảnh hưởng đến vấn đề về môi trường và hiệu quả trong quản lý nhà nước về môi trường kinh doanh v.v.... Chúng tôi xin báo cáo với đại biểu Đình Tín và tất cả các đại biểu Quốc hội và bà con cử tri, trên thực tế, đúng là có vấn đề rất lớn liên quan đến quản lý nhà nước và đầu tiên trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan đến thị trường phân bón.

Hiện nay, thị trường phân bón ở Việt Nam đã có sự cắt khúc và chia đôi, một phần về quản lý phân bón vô cơ thì giao cho Bộ Công thương, còn lại các loại phân bón hữu cơ thì giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý bao gồm từ cả khâu sản xuất cũng như cấp phép sản xuất rồi sau đó là công bố hợp quy và quản lý kinh doanh. Trên thực tế, với việc hai bộ cùng tham gia quản lý phân bón và trong bối cảnh các loại phân bón rất đa dạng và có nhiều loại hình lẫn nhau, nó trộn lẫn kể cả giữa loại phân đơn và phân đan rồi cũng như các loại phân và hợp chất phân bón vô cơ rồi hữu cơ. Phân vi lượng và nhiều loại phân khác dẫn đến tình trạng chồng chéo của hai cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước trong thời gian vừa qua không được đảm bảo trên địa bàn cả nước đối với các mặt hàng phân bón kể cả sản xuất cũng như nhập khẩu.

Thứ hai, tình trạng tồn tại quá nhiều các loại phân bón, riêng đối với Bộ Nông nghiệp có hơn 5.000 hợp quy dành cho phân bón hữu cơ và Bộ Công thương có hơn 5.700 hợp quy khác dành cho phân bón vô cơ. Chính vì vậy, dẫn đến tình trạng thực tế thị trường chúng ta các loại phân bón rất nhiều và cơ quan quản lý nhà nước không đủ nguồn lực và điều kiện kiểm soát chất lượng cũng như hàm lượng, định lượng của các sản phẩm phân bón này. Thậm chí, trên thực tế lượng phân bón giả do các hàm lượng, định lượng không đảm bảo, chỉ dưới 70% với định lượng được công bố ở trên các sản phẩm cũng như quy chuẩn của sản phẩm đã gây ra tình trạng trên thực tế người dân của chúng ta phải tiêu thụ các sản phẩm phân bón giả, gây ảnh hưởng đến mùa màng, sản xuất nông nghiệp cũng như điều kiện môi trường của chúng ta.

Để khắc phục được điều này, bản thân Bộ Công thương cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều đợt cùng phối hợp làm việc và mới đây nhất đã báo cáo với Chính phủ, thống nhất đề xuất với Chính phủ xem xét giao trách nhiệm quản lý về thị trường phân bón và mặt hàng phân bón cho một cơ quan duy nhất là quản lý nhà nước.

Hai, hai bộ, ngành và các bộ, ngành khác có liên quan phải phối hợp tổ chức lại thị trường phân bón, đặc biệt theo hướng giới hạn lại các loại mặt hàng phân bón được sản xuất kinh doanh trên thị trường của Việt Nam. Vì trên thực tế, tại các nước khác, kể cả những nước như Thái Lan có nền nông nghiệp phát triển cũng chỉ có hơn 100 loại phân bón được lưu hành.

Ba, chúng ta phải tăng cường hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước, đặc biệt của lực lượng quản lý chức năng để đấu tranh chống phân bón giả, chống phân bón kém phẩm chất và phân bón lậu. Ví dụ, các lực lượng của quản lý thị trường, của biên phòng, của công an kinh tế, v.v...

Thứ tư, chúng ta phải sớm xây dựng và hoàn thiện các khung khổ pháp lý, đặc biệt là hệ thống quy chuẩn quốc gia cũng như hệ thống tiêu chuẩn để chúng ta thống nhất quản lý nhà nước trong phân bón. Tạo điều kiện để phân bón phát triển một cách bền vững với chất lượng đáp ứng được yêu cầu về môi trường, cũng như yêu cầu để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của chúng ta. Bộ Công thương đang tiến hành xây dựng và khẩn trương để hoàn chỉnh, có thể đầu năm 2017 sẽ gửi Bộ Khoa học, Công nghệ để thông qua hệ thống 16 bộ quy chuẩn quốc gia trong các loại phân bón để chúng ta thống nhất việc này.

Ngoài ra, còn có rất nhiều việc khác rất cần có sự phân cấp và vai trò của chính quyền địa phương trong phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để quản lý tận gốc các hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, nhất là sau khi chúng ta đã tổ chức lại sản xuất phân bón ở tại địa phương. Với những điều kiện đây là mặt hàng của nhóm hai, có nghĩa sản xuất phải theo điều kiện. Vì vậy, cần phải có sự quản lý tận gốc để không cho những cơ sở nhỏ, lẻ cũng như những cơ sở có dấu hiệu gian lận trong cả sản xuất cũng như kinh doanh có thể tham gia vào thị trường phân bón với những sản phẩm phân bón giả, phân bón kém phẩm chất để gây ra thiệt hại cho nền kinh tế cũng như cho người tiêu dùng.

Đối với vấn đề về thủy điện Hố Hô và thủy điện An Khê - Kanak, cũng như các dự án về thủy điện, chúng tôi cũng xin báo cáo với Quốc hội và đại biểu Trần Thị Dung của Điện Biên, trước khi phiên họp Quốc hội khai mạc, Bộ Công thương thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương đã có báo cáo dài gần 20 trang để báo cáo cụ thể về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 62 của Quốc hội ở nhiệm kỳ trước và đã báo cáo đánh giá rất toàn diện và đầy đủ về các nội dung liên quan đến việc triển khai nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết 62, trong đó bao gồm cả từ công tác quản lý về quy hoạch cho đến việc thông qua các chủ trương đầu tư quản lý các dự án đầu tư cũng như phân cấp quản lý các dự án thủy điện tại các địa phương trong tất cả các khía cạnh kể cả về đảm bảo an toàn của thủy điện cũng như trong quy trình xả lũ, các phương án để đảm bảo chống lũ lụt ở hạ du lẫn đến cả các vấn đề về quản lý nhà nước nói chung và phân cấp cho địa phương. Vì vậy, chúng tôi xin đề nghị các đại biểu Quốc hội có thể tham khảo thêm những nội dung này để nắm thông tin tổng thể chung về vấn đề thủy điện và hệ thống thủy điện tại Việt Nam.

Đối với thủy điện Hố Hô, thủy điện An Khê - Kanak và các thủy điện, chúng ta không phát triển thủy điện bằng mọi giá, cũng như không phát triển về các dự án của chúng ta bằng mọi giá, kể cả trong lĩnh vực năng lượng và các lĩnh vực khác. Đây là quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và thể hiện cụ thể của Chính phủ.

Đối với thủy điện thì báo cáo với Quốc hội như đã báo cáo trong Nghị quyết 62 về cơ bản đã khai thác hết những tiềm năng thủy điện lớn của đất nước, các thủy điện nhỏ và vừa chúng ta đã căn cứ theo chỉ đạo của Quốc hội trong Nghị quyết 62 đã xem xét, đánh giá lại và đưa ra khỏi quy hoạch những dự án không đảm bảo và yêu cầu về bảo vệ môi trường cũng như để ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân. Về cơ bản các dự án hiện nay có khoảng hơn 336 dự án thủy điện. Qua quá trình quản lý, xây dựng và phát triển chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực về thủy điện và các đập thủy điện được phân bổ cho một loạt các bộ, ngành như Bộ Công thương là bộ quản lý nhà nước chủ đạo trong các lĩnh vực về năng lượng và về thủy điện. Ngoài ra, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng tham gia quản lý trong các khía cạnh khác. Ở đây đảm bảo việc an toàn khi xả lũ cũng như vào mùa mưa lũ của các dự án thủy điện, chúng ta đã có ba yếu tố quan trọng.

Một là phương án về phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ở tại địa phương do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp làm Chủ tịch Ủy ban và có phương án được phê duyệt tại địa phương và các chủ đập, chủ thủy điện tham gia vào trong các phương án đó.

Thứ hai, về quy trình xả lũ có quy định cụ thể trong Nghị định của Chính phủ quy định rõ ràng đối với đập thủy điện có dung tích từ 1 triệu mét khối trở lên công suất từ 30 MW trở lên do Bộ Công thương thẩm định và phê duyệt quy trình xả lũ của hồ thủy điện, còn dưới quy mô đó là do lãnh đạo của địa phương sẽ phê duyệt.

Thứ ba, các chủ đập thủy điện và các doanh nghiệp đều phải tham gia để cùng với địa phương xây dựng các phương án phòng, chống lũ ở hạ lưu và đảm bảo an toàn cho hạ lưu khi xả lũ. Phải có đủ ba yếu tố này thì các đập thủy điện và các chủ dự án mới được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Từ khi có Nghị định năm 2013 thì chúng ta đã đôn đốc kiểm tra để tổ chức thực hiện đầy đủ những quy định của pháp lý về vấn đề này, cả Hố Hô, cả An Khê - Kanak và các đập thủy điện khác đều phải đảm bảo những nguyên tắc và đáp ứng được những yêu cầu của các quy định pháplý của nhà nước trong lĩnh vực an toàn thủy điện cũng như an toàn về xả lũ thì mới được cấp phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, có một thực tế tồn tại trong thời gian vừa qua là các đập khi xả lũ thì thường xuyên gây ra sự bức xúc trong nhân dân, trong dư luận xã hội và đã được phản ánh, ví dụ thời gian vừa qua liên quan đến xả lũ của Hố Hô cũng như của An Khê - Kanak. Tại sao có những vấn đề này, Bộ Công thương đã rất chủ động tổ chức các đoàn đi kiểm tra ngay khi có lũ về và có nhu cầu xả lũ. Chúng tôi đã tổ chức các đoàn đi Hố Hô, An Khê - Kanak, đi sông Ba v.v.... để kiểm tra, đánh giá cụ thể, trên thực tế cho thấy có một số vấn đề.

Thứ nhất, quy trình của chúng ta có nhưng việc chấp hành thực hiện quy trình nhiều khi còn máy móc và nguyên tắc. Ví dụ như nguyên tắc của xả lũ, của hồ thủy điện thì chủ hồ, chủ đập thủy điện phải có nhiệm vụ thông báo cho chính quyền địa phương, cho bộ phận phòng, chống lụt bão của địa phương và các địa phương ở hạ lưu. Nhưng lại không nói rõ trong quy định là việc thông báo đó dưới những hình thức nào và đảm bảo yêu cầu như thế nào nên nhiều khi chủ đập, chủ thủy điện có thông báo nhưng không thông báo đầy đủ đến tất cả do những lý do mất điện, thậm chí đánh kẻng báo động, nhưng lại không nghe thấy, dẫn đến có sự phối hợp chưa tốt giữa các chủ đập thủy điện với chính quyền các địa phương, đặc biệt trong các phương án phòng, chống lụt bão được phê duyệt.

Thứ hai, trên thực tế có các phương án phòng, chống lụt bão, kể cả xả lũ nhưng việc tổ chức diễn tập thực hiện, mà trong quy định của pháp luật là không tổ chức thực hiện ở tại các địa phương, dẫn đến tình trạng trên thực tế khi có sự cố xảy ra thì việc thực hiện tổ chức đó không đảm bảo hiệu quả. Sự chủ động giữa chủ đập thủy điện, các dự án của các nhà máy với địa phương không được đảm bảo, thậm chí trong trường hợp như của Hố Hô vừa rồi khi chủ đập thủy điện báo cáo gọi điện thì lại không nghe máy và cũng không báo tiếp được, vì vậy dẫn đến tình trạng một số địa phương ở phía hạ lưu không đảm bảo được thông tin xuyên suốt cũng như trong việc phối hợp.

Thứ ba, trong quá trình thực hiện bản thân một số hiện tượng theo dõi dự báo thời tiết, đặc biệt là hệ thống quan trắc của các thủy điện không được đảm bảo, chưa có sự đầu tư vận hành tốt của hệ thống quan trắc thủy điện để phục vụ cho các chủ đập, các doanh nghiệp thủy điện cũng như địa phương trong việc theo dõi, chủ động trong phương án phòng, chống lụt bão cũng như phối hợp xả lũ. Vì vậy, tới đây Bộ Công thương chủ động như sau:

Một là tổng kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ chất lượng của quy trình xả lũ cũng như phương án tham gia phối hợp về phòng chống lụt bão, đặc biệt đảm bảo an toàn ở hạ du căn cứ theo quy định của nhà nước.

Hai là đánh giá, kiểm tra lại chất lượng của các hoạt động về phòng chống lụt bão cũng như đảm bảo an toàn của thủy điện khi xả lũ tại địa phương và xem xét để tổ chức tập huấn và làm rõ trách nhiệm của tất cả các bên có tham gia, kể cả của chính quyền địa phương các cấp cũng như chủ đập, chủ doanh nghiệp ở tại địa phương. Đi kèm đó sẽ thực hiện nghiêm theo các chế tài, các quy định và các doanh nghiệp nếu không thực hiện được đầy đủ các quy định và có sự vi phạm pháp luật thì sẽ xem xét, thậm chí cấm không cho tham gia hoạt động điện lực cũng như rút phép của các dự án đó.

Ba là phân định, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là của chính quyền địa phương các cấp, khu vực hạ du trong việc chủ động xây dựng và các phương án phòng chống lụt bão để có sự tham gia của các doanh nghiệp, các chủ đập cũng như của các đối tác khác, đảm bảo hiệu quả an toàn cũng như đời sống sinh hoạt, ý kiến xã hội của nhân dân.

Nguyễn Tiến Sinh - Hoà Bình

Thưa Bộ trưởng,

Tôi cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời khá trôi chảy và dành rất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi của tôi, tuy nhiên có 2 vấn đề tôi đặt ra Bộ trương mới đề cập mà chưa có câu trả lời mà cử tri mong muốn nhất câu trả lời đó.

Thứ nhất, trách nhiệm của quản lý nhà nước trong việc đầu tư gây ra tình trạng thua lỗ tại các doanh nghiệp, trách nhiệm của nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước đến đâu, Bộ đã làm rõ đến đâu.

Thứ hai, trách nhiệm quản trị doanh nghiệp ở đó như thế nào? Bộ trưởng chưa đi thẳng vào nội dung này. Tôi rất lo ngại theo như Bộ trưởng báo cáo, khi đầu tư các dự án tại Tổng công ty 90, 91, cơ quan quản lý nhà nước chủ trương đầu tư, còn lại triển khai thủ tục đầu tư và quản lý đầu tư do các chủ đầu tư thực hiện. Điều này tôi thấy hoàn toàn không ổn. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước, tài sản nhà nước, tiền thuế của dân mà khoán trắng, buông lỏng như vậy, rõ ràng trách nhiệm quản lý bộ chủ quản đến đâu, bộ quản lý chuyên ngành đến đâu. Tại sao đạm Ninh Bình, tại sao giấy Tân An lại nói công nghệ không phù hợp. Vậy, vai trò của Bộ Khoa học, Công nghệ đến đâu trong việc tham gia cùng bộ quản lý chuyên ngành về việc quản lý tài sản của nhà nước được đầu tư tại doanh nghiệp, tôi thấy chưa rõ. Bộ Tài chính đến đâu trong việc quản lý vốn ngân sách nhà nước ở tại doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư như thế nào. Tôi thấy nếu như chỉ nói giao khoán trắng cho doanh nghiệp người ta tự tổ chức đầu tư và cho đến khi thua lỗ lại báo cáo với Quốc hội, Chính phủ để cho giải pháp xử lý, tôi mong Bộ trưởng hết sức quan tâm đến những vấn đề này để chúng ta quản lý tốt hơn các dự án trong thời gian tới. Xin hết ý kiến.

Nguyễn Thị Kim Thúy - TP Đà Nẵng

Tôi cảm ơn câu trả lời của Bộ trưởng, tuy nhiên tôi thấy chưa thuyết phục, chưa đi vào câu hỏi của tôi, ý của tôi muốn nói đây là Bộ trưởng đánh giá những ý kiến giải trình cam kết trước đây của Bộ Công thương về vấn đề này như thế nào hay nói cách khác trách nhiệm của bộ ở đây ra sao, từ đó mới có giải pháp. Ở đây tôi lấy một ví dụ nhỏ để tôi minh họa, ngay cam kết trước đây rồi và ngay theo báo cáo gửi đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội vào tháng 5/2014 Bộ Công thương đã đưa ra kiến nghị xin giảm đầu tư hồ chứa bùn đỏ vì thiết kế có độ an toàn quá cao, như vậy tôi thấy đây là một vấn đề không logic. Khi duyệt thiết kế hồ sơ bùn đỏ này Bộ Công thương dựa theo tiêu chí, tiêu chuẩn nào để phê duyệt mà bây giờ lại báo cáo đoàn giám sát cho rằng vượt tiêu chuẩn quá cao mà xin rút giảm hẳn xuống. Trong khi đó, chúng ta biết rằng nguy cơ an toàn hồ chứa bùn đỏ trên thế giới người ta sợ nhất bùn đỏ trong sản xuất nhôm từ boxit vì chứa độ kiềm cao đến 12pH, trong khi đó công nghệ thế giới hiện nay vẫn chưa xử lý được loại sút trong bùn đỏ này. Tôi thấy nếu Bộ trưởng chưa chuẩn bị được có thể trả lời bằng văn bản để tôi trả lời lại cho cử tri. Tôi xin hết ý kiến.

Trần Thị Dung - Điện Biên

Tôi cảm ơn phần Bộ trưởng đã trả lời ý kiến của tôi, tuy nhiên tôi chưa bằng lòng với việc trả lời của Bộ trưởng. Bởi vì việc xả lũ bất ngờ, xả lũ không báo trước, đặc biệt thủy điện Hố Hô vừa rồi, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh hoàn toàn không biết, hoặc vừa rồi xả lũ tại An Khê, đồng chí Trưởng ban và là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng không biết. Vậy vấn đề này không mới, năm 2013 tôi đã chất vấn về chính thủy điện An Khê và cho đến nay càng ngày càng trầm trọng hơn. Trước vùng lũ như vậy, 5h chiều mới thông báo đến người dân, lúc đó trời tối, ba bề bốn bên người dân không biết đi đâu, nước ngày càng dâng cao và chính quyền sở tại đó là Ủy ban nhân dân cấp phường, xã gì đó người ta chỉ nói mời bà con trèo lên chỗ cao hơn, bà con đi đâu trong lúc trời tối như vậy. Cho nên, tôi muốn nói quy trình này đúng hay sai và Bộ trưởng thừa nhận có những vi phạm. Vậy, vấn đề câu hỏi đặt ra Bộ trưởng xử lý vi phạm đó như thế nào để tới đây người dân không là nạn nhân của quy trình đó nữa? Xin cảm ơn hội trường.

Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương

Tôi xin bổ sung thêm một số nội dung. Cũng xin lỗi đại biểu Quốc hội khi trả lời hơi bị cuốn theo mạch suy nghĩ nên chúng tôi chưa khái quát và cũng chưa đi thẳng vào một số nội dung yêu cầu của đại biểu Quốc hội. Tôi xin phép bổ sung một số ý kiến như thế này.

Đối với đại biểu Nguyễn Tiến Sinh đoàn Hòa Bình thì chúng tôi xin báo cáo đúng như tôi trình bày phần trước. Cả những dự án này, quá trình thực hiện rất lâu và từ những thời điểm các tập đoàn và tổng công ty 91 còn đang chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ và không có vai trò bộ chủ quản ở cấp trên. Như tôi trình bày với các đại biểu, quá trình kéo dài lâu và đồng thời tính chất công nghệ cũng như tính chất đặc thù từng dự án rất phức tạp khác nhau. Do vậy, quá trình đánh giá cụ thể về nguyên nhân và trách nhiệm từng khâu và bộ phận liên quan đến những nguyên nhân đó như thế nào đối chiếu với khung pháp lý để chúng ta làm rõ trách nhiệm cần có thời gian.

Việc này như tôi đã báo cáo với các đại biểu quốc hội, chúng ta đã có sự chỉ đạo của Chính phủ, không chỉ Bộ Công thương mà còn Thanh tra Chính phủ cũng như kiểm toán và hàng loạt cơ quan khác có liên quan đều tham gia vào đánh giá tổng thể toàn diện dự án này. Mục tiêu chúng ta không chỉ là giải quyết triệt để các dự án bằng các phương án tiếp theo mà xem xét trách nhiệm, khung pháp lý và điều chỉnh cũng như về mặt thể chế kiện toàn để chúng ta đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước cũng như không để tai biến xảy ra trường hợp này.

Với những dự án này trước năm 2012, trước khi có Nghị định 99 thì đều đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện đầu tư theo các khung pháp lý từ trước năm 2012 tức là theo quy định chung pháp lý lúc đó là giao lại cho tập đoàn và tổng công ty quản lý trực tiếp và phê duyệt, thậm chí các báo cáo kinh tế kỹ thuật tức là FS trực tiếp cấp tập đoàn và tổng công ty phê duyệt. Đồng thời, thực hiện việc quản lý các dự án đầu tư theo khung pháp lý đã quy định, các bộ, ngành và nhà nước trước năm 2012 kể cả Bộ Công thương và các bộ quản lý trong các lĩnh vực thì tham gia quản lý cho các lĩnh vực về chiến lược cũng như các quy hoạch của ngành, tham gia tham mưu và báo cáo với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt về chủ trương đầu tư. Vì vậy, đại biểu Quốc hội đưa quan điểm cho rằng rất lo lắng về câu chuyện tiếp tục tái diễn như thế này thì chúng tôi cũng xin chia sẻ và báo cáo đại biểu Quốc hội rằng, từ sau 2012, Nghị định 99 đã được ban hành và giao trách nhiệm theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước, các bộ trực tiếp làm, bộ quản lý doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đó và có phần vốn quản lý nhà nước trong doanh nghiệp.

Vì vậy, thứ nhất, chúng ta xem xét được rõ trách nhiệm từ nay về sau các bộ, ngành quản lý nhà nước, đặc biệt các bộ chủ quản về vai trò trong quản lý các doanh nghiệp và quản lý các dự án được đầu tư thông qua các doanh nghiệp đó.

Thứ hai, đối với quản trị doanh nghiệp, rõ ràng, khi thực hiện những quyết định này, đã có khuôn khổ của pháp lý quy định cụ thể. Vì vậy, việc phân tích, đánh giá cụ thể về dự án đạm Ninh Bình, dự án xơ sợi Đình Vũ, về Ethanol v.v... thì sẽ được xem xét trong khuôn khổ quy định của pháp luật trong thời điểm đó và những hướng dẫn cụ thể trong từng lĩnh vực chuyên ngành, để xem xét có sự làm sai hay không, làm sai đó là vô tình hay cố tình, làm sai với mục đích gì, có trách nhiệm tới đâu, theo quy định của pháp luật để chúng ta làm rõ.

Về vấn đề này, tôi đã báo cáo một số dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, một số dự án còn đang được tiếp tục thanh tra. Về cụ thể, về trách nhiệm, về nguyên nhân và những biện pháp như thế nào, xin phép báo cáo đại biểu Nguyễn Nhân Sinh và Quốc hội. Chúng tôi phải tiếp tục có thời gian để theo sự chỉ đạo của Chính phủ hoàn tất những công việc này và báo cáo với Thủ tướng, với Chính phủ phải có phương án để xử lý một cách triệt để, giải quyết dứt điểm, đồng thời bên cạnh đó cũng sẽ có sự rút kinh nghiệm và xây dựng các phương án để tiếp tục khắc phục những tồn tại kể cả về mặt pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các bộ ngành cũng như của các doanh nghiệp và các cá nhân, đơn vị trong doanh nghiệp đó. Chúng tôi cũng xin phép trong các kỳ Quốc hội sau, được sự ủy quyền của Thủ tướng, tôi sẽ tiếp tục báo cáo cụ thể về những dự án này khi đã hoàn tất những công tác về điều tra đánh giá và xử lý dứt điểm.

Đối với ý kiến của đại biểu Thúy ở Đà Nẵng, chúng tôi xin trả lời bằng văn bản, riêng với xả lũ của Hố Hô, chúng tôi báo cáo lại với đại biểu Dung của Quốc hội, chúng tôi đã có rà soát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo với Thủ tướng trên thực tế vấn đề xả lũ của Hố Hô, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có phát biểu không được biết chuyện này và chúng tôi có kiểm tra, trên thực tế đồng chí Bí thư không được biết vì thủy điện không báo và chỉ báo cho Ủy ban phòng, chống lụt bão của địa phương theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không có ý nói trách nhiệm của địa phương đến đâu. Trên thực tế, Ủy ban phòng, chống lụt bão của địa phương và Phòng tìm kiếm cứu nạn là cơ quan đầu mối của chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trong việc điều hành các hoạt động phòng, chống lụt bão, cũng như kiểm tra hoạt động của thủy điện trong xả lũ là có trách nhiệm về việc đó.

Thứ hai, trong quá trình làm thủy điện Hố Hô, qua kiểm tra của chúng tôi để báo cáo, đối chiếu đã có báo cho các lãnh đạo của địa phương cũng như tại các xã ở vùng hạ du. Tuy nhiên, như chúng tôi đã báo cáo một số vấn đề về mất điện và những hiện trạng thực tế nên thông tin đã không đến được đầy đủ với tất cả các Chủ tịch của các xã ở địa phương. Các xã ở địa phương có một số còn không nghe máy. Nhưng về đánh giá tổng thể chúng tôi như đã báo cáo, quy trình này như vậy cho thấy bản thân trong quy trình cũng có những vấn đề.

Để đảm bảo được an toàn của xả lũ khi xả lũ xuống hạ du, chắc chắn trong thời gian tới chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ tất cả việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt các quy trình xả lũ cũng như những quy định của pháp lý liên quan đến đảm bảo an toàn của địa phương khi thực hiện các hoạt động xả lũ của thủy điện cũng như tham gia hoạt động về phòng, chống lụt bão của các thủy điện ở tại địa phương và sẽ có báo cáo đầy đủ với Quốc hội. Xin hết.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội

Về câu hỏi của đại biểu Tiến Sinh, Quốc hội đề nghị Chính phủ sẽ có báo cáo cụ thể xử lý đánh giá về nguyên nhân và trách nhiệm cũng như giải pháp cho sắp tới.

Về Boxit, Bộ trưởng hứa sẽ có báo cáo, giải trình thêm.

Đối với xả lũ thủy điện, quy trình xả lũ có nhưng Bộ Công thương sau khi kiểm tra cũng công nhận có sai, có sai phạm. Tức là thực hiện chưa đúng quy trình này, đề nghị Bộ phải chấn chỉnh ngay, không để mùa lũ tới lại lặp lại có việc xả lũ đúng quy trình nhưng dân vẫn bị ngập.

Nguyễn Sỹ Cương - Ninh Thuận

Kính thưa Quốc hội,

Tôi có một câu hỏi nhưng trùng với đại biểu Tín, Bộ trưởng cũng đã có một câu trả lời tương đối đầy đủ về vấn đề phân bón. Tuy nhiên, tôi muốn làm rõ về vấn đề quản lý nhà nước. Vì đây là vấn đề rất nhức nhối và cũng đã được xuyên qua hai nhiệm kỳ của Quốc hội, tôi đã chất vấn tại nhiệm kỳ trước.

Thiệt hại phân bón giả và phân bón kém chất lượng cho nền nông nghiệp và cho 60 triệu nông dân là rất lớn, tôi chỉ có thể nói được là rất lớn. Vừa qua đã phát hiện được việc cấp khống phân bón hữu cơ, hợp chuẩn phân bón hữu cơ tại Bộ Nông nghiệp và đã xử lý hàng loạt cán bộ. Mặc dù, đối với phân bón vô cơ chưa phát hiện được sai phạm, tuy nhiên các chuyên gia vẫn cho rằng có đến 30% đến 40% tỷ lệ phân bón vô cơ là giả và kém chất lượng. Vậy, trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ về phân bón vô cơ ở đây được xác định như thế nào. Tôi cũng cho rằng vấn đề cần làm rõ, các giải pháp Bộ trưởng vừa đưa ra, trong lúc chờ để thực hiện được các giải pháp đó cần có biện pháp như thế nào để hạn chế thiệt hại cho người nông dân. Tôi biết Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng quan tâm rất sâu sắc vấn đề này, tôi đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tham gia trả lời để có được câu trả lời sâu sắc.

Nguyễn Ngọc Phương - Quảng Bình

Trong Báo cáo của Chính phủ có nêu nguyên nhân của những dự án thất bại là do việc chuẩn bị phê duyệt các dự án một cách sơ sài, hình thức để được ghi vốn theo kế hoạch quyết định đầu tư một cách không tính toán đầy đủ, cân đối vốn dẫn đến bổ sung điều chỉnh nhiều lần vào vốn, đầu tư không hiệu quả. Tôi đề nghị Bộ trưởng cần phải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ cùng với Chính phủ để có giải pháp phối hợp giải quyết trong thời gian tới. Tôi muốn Bộ trưởng làm rõ thêm sau 5 dự án đó thì còn bao nhiêu dự án vừa và nhỏ khác đầu tư thất thoát vốn.

Câu hỏi thứ hai, việc bán hàng đa cấp xảy ra trong một thời gian dài thì trách nhiệm của bộ đến đâu mà đến bây giờ mới xử lý khi thất thoát rất lớn.

Cử tri rất băn khoăn việc kỷ luật nguyên một Bộ trưởng mà trong các văn bản pháp luật không có quy định kỷ luật nguyên Bộ trưởng, vậy căn cứ vào đâu để kỷ luật. Tôi xin hết ý kiến.

Nguyễn Văn Chiến (Nguyễn Chiến) - TP Hà Nội

Để bảo đảm cho quy trình xả lũ được hoàn thiện liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công thương là đơn vị đã phê duyệt quy trình này, nhằm mục đích làm sâu sắc và cụ thể hơn, giúp cho bộ có giải pháp để hoàn thiện quy trình, tránh tình trạng xả lũ tiếp theo gây hại cho người dân. Tôi xin hỏi Bộ trưởng, thưa Bộ trưởng tại Báo cáo số 107 ngày 31/10/2016 gửi Chính phủ về việc kiểm tra vận hành xả lũ của các hồ thủy điện tại khu vực miền Trung từ 13/10 đến 16/10/2016, Bộ Công thương khẳng định việc xả lũ của thủy điện Hố Hô là phù hợp quy trình vận hành hồ chứa do Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 2365 ngày 19/5/2009.

Tuy nhiên, tại báo cáo này Bộ Công thương cũng kết luận trách nhiệm của Công ty cổ phần điện hồ 4 là chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt quy trình tại quy trình vận hành hồ chứa về trách nhiệm thông tin, báo cáo theo Khoản 2, Khoản 4, Điều 16 và Điều 21 quy trình vận hành. Như vậy, khi chủ đập thủy điện vi phạm các quy trình của quy trình vận hành hồ chứa theo điều khoản mà bộ đã viện dẫn thì tại sao Bộ Công thương vẫn kết luận việc xả lũ là phù hợp, đúng quy trình.

Cử tri cho rằng nguyên nhân gây thiệt hại tại quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hố Hô do Bộ Công thương phê duyệt không có quy định về thời gian báo trước bao lâu đối với việc xả lũ để cho địa phương phối hợp di dời người và tài sản tránh thiệt hại. Vậy, Bộ Công thương có trách nhiệm gì trong việc xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan và có trách nhiệm gì đối với việc chủ trì xây dựng, phê duyệt quy trình vận hành mang tính lý thuyết trên giấy không thực tiễn dẫn đến khi triển khai gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho người dân vùng hạ du. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Nguyễn Bá Sơn - TP Đà Nẵng

Tôi xin nêu một câu hỏi, ở thành phố Đà Nẵng toàn bộ nguồn nước sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân đều lấy từ nguồn nước tự nhiên từ sông Vu Gia. Tuy nhiên, từ năm 2012 cho đến nay hiện tượng cạn kiệt nguồn tài nguyên nước ở dòng này và kèm theo đó hiện tượng xâm nhập mặn ngày càng sâu và có hiện tượng trở thành hiện tượng phổ biến và các đợt xâm nhập mặn kéo dài có khi đến cả tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân ở thành phố Đà Nẵng và 1,7 triệu dân ở vùng hạ du sông Vu Gia. Nguyên nhân là do thủy điện Đắk Mi 4 đã lấy dòng chảy từ sông Đắk Mi mà lẽ tự nhiên là nó chảy về Vu Gia thì Đắk Mi 4 đã đưa chuyển về sông Thu Bồn để phục vụ cho việc phát điện và tối ưu hóa lợi ích của mình mà không trả lại dòng chảy về Sông Vu Gia theo như quy định của Thủ tướng Chính phủ và của quy trình vận hành liên hồ ở khu vực này.

Về vấn đề này lãnh đạo hai địa phương Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cũng như Bộ Công thương trực tiếp là đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp là Cục quản lý tài nguyên nước đã có ý kiến, nhưng Đắk Mi 4 đã không thực hiện đúng theo yêu cầu của cấp trên, cũng như quy trình của Thủ tướng Chính phủ.

Vấn đề là ở chỗ rõ ràng Đắk Mi 4 đã vi phạm quy định của Thủ tướng Chính phủ và không quan tâm đến lợi ích của người dân ở thành phố Đà Nẵng cũng như 1,7 triệu dân ở khu vực hạ du sông Vu Gia. Vấn đề này cử tri thành phố Đà Nẵng mong muốn nhận được câu trả lời của Bộ trưởng rằng là Bộ trưởng sẽ xử lý vấn đề này như thế nào. Xin cảm ơn

Trương Trọng Nghĩa - TP Hồ Chí Minh

Hiện nay đang tồn tại thực tế bất hợp lý là các ngành cơ khí lắp ráp điện tử, lắp ráp ô tô, sản xuất máy móc nông nghiệp, thuế nhập khẩu nguyên chiếc bằng 0 trong khi đánh thuế nguyên, phụ liệu, linh kiện đầu vào sản xuất trong nước. Qua đó, chúng ta đang khuyến khích nhập khẩu trong nước. Cũng như vậy, việc miễn thuế VAT đầu vào thay vì áp dụng thuế suất 0% làm thương tổn các ngành sản xuất phân bón, thức ăn gia súc, máy móc nông nghiệp vì họ không được khấu trừ VAT đầu vào. Vô hình trung chúng ta đã khuyến khích nhập khẩu các sản phẩm này.

Chính sách thuế như vậy trái với đường lối tái cơ cấu kinh tế của Đảng và Nhà nước. Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm và giải pháp của Chính phủ và Bộ trưởng về việc bảo hộ hợp pháp và hợp lý sản xuất thị trường và người tiêu dùng nội địa, tránh việc hơn 90 triệu dân nước ta đang trở thành thị trường béo bở cho hàng nhập khẩu rẻ tiền, chất lượng thấp của Trung Quốc và các nước ASEAN khác đang tràn ngập và từng bước giết chết hàng nội địa như hiện nay.

Tôi xin lưu ý thứ nhất, bảo hộ là bảo hộ hợp pháp, tức là phải đúng cam kết Quốc tế, bảo hộ hợp lý là chúng ta không bảo hộ các doanh nghiệp quản lý kém hiệu quả, thua lỗ, tham nhũng để bắt dân chúng ta phải trả giá cao cho thua lỗ, tham nhũng đó. Tôi lưu ý bảo hộ cả sản xuất nội địa, cả thị trường nội địa và cả người tiêu dùng nội địa. Mong được câu trả lời của Bộ trưởng cho tình hình bức xúc hiện nay của các doanh nghiệp sản xuất nội địa trong nước cũng như của cử tri

Vũ Thị Nguyệt - Hưng Yên

Trước đây, Bộ Công thương đã tham mưu trình Chính phủ và Quốc hội quy hoạch điện quốc gia, trong đó có nhiều nguồn điện như thủy điện, điện hạt nhân, nhiệt điện, điện năng lượng tái tạo.... Tuy nhiên, Quốc hội khóa XIII đã xem xét và quyết định dừng, đưa ra khỏi quy hoạch nhiều dự án thủy điện vừa và nhỏ. Hiện nay, Quốc hội khóa XIV cũng đang xem xét dừng dự án điện hạt nhân với nhiều lý do thuyết phục mà không biết khi nào chúng ta mới đủ tiềm lực để có thể khởi động lại điện hạt nhân. Với nguồn điện than, trữ lượng than của chúng ta hiện không còn nhiều, khai thác khó khăn hơn. Nước ta đã phải nhập khẩu than và lượng nhập khẩu ngày càng nhiều và giá cả ngày càng đắt đỏ. Đó là chưa kể đến tác động xấu tới môi trường và quan trọng hơn là không phù hợp với xu hướng của thế giới. Tôi xin hỏi Bộ trưởng 2 câu:

Câu hỏi thứ nhất, xin hỏi trách nhiệm của Bộ trưởng đối với công tác tham mưu, dự báo và tầm nhìn chiến lược quy hoạch phát triển nguồn điện quốc gia khi nhiều dự án điện bị dừng.

Câu hỏi thứ hai, xin Bộ trưởng cho biết Bộ Công thương cân đối nguồn điện trong thời gian tới như thế nào để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện cũng như sự phát triển bền vững của đất nước. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội

Xin cám ơn đại biểu. Có tất cả 6 đại biểu đặt câu hỏi, có những câu hỏi cần có sự giải trình thêm như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với câu hỏi đại biểu Nguyễn Sỹ Cương hay là các dự án lãng phí rồi bán hàng đa cấp, đề nghị Bộ trưởng trả lời thêm. Còn riêng mức kỷ luật Bộ trưởng đã về hưu thì Bộ trưởng không trả lời được vì vấn đề này không phải thuộc trách nhiệm Bộ trưởng. Vấn đề đó Quốc hội sẽ trả lời. Các câu hỏi khác đề nghị Bộ trưởng sau giải lao bắt đầu vào trả lời. Tôi nhắc lại các đại biểu đặt câu hỏi thẳng, đừng có bình luận trước, sẽ không đủ thời giờ chúng ta đặt câu hỏi. Xin mời đại biểu giải lao.

Quốc hội nghỉ giải lao.

Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương

Cảm ơn các đại biểu đã đặt một số câu hỏi cụ thể. Về các nội dung câu hỏi, Chủ tịch Quốc hội đang nói về vấn đề liên quan đến phân bón đã được đề cập một lần và đồng thời sẽ có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ chia sẻ thêm, vì đây cũng trong lĩnh vực quản lý nhà nước đang có sự giao thoa, phối hợp. Tuy nhiên, tôi xin được bổ sung thêm một số thông tin liên quan đến câu hỏi của đại biểu Sỹ Cương đoàn Ninh Thuận. Tức là ngoài việc những tồn tại và vướng mắc nhất trong sự chồng lấn và sự giao thoa trong quản lý nhà nước của hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương về phân bón, trong đó phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ, cũng như những nội dung tôi đã trình bày với Quốc hội về những biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tôi xin báo cáo thêm với Quốc hội, trên thực tế như đại biểu Sỹ Cương có nói đã có sự tồn tại, thậm chí những sai phạm và vi phạm trong các hoạt động về sản xuất kinh doanh phân bón, cụ thể các mặt hàng phân bón giả, phân bón kém phẩm chất và có vai trò của quản lý nhà nước. Ở đây trong việc chỉ định cho các tổ chức xác nhận, cả việc công bố về hợp quy thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chủ động tổ chức thanh tra và phát hiện ra những sai phạm trong việc tổ chức thực hiện những chức năng quản lý nhà nước này. Chính đây là một nguyên nhân làm cho thị trường phân bón tiếp tục bị phân bón giả và phân bón kém phẩm chất hoành hành. Đối với Bộ Công thương, chúng tôi cũng không phủ nhận, thực tế cũng đã có những dấu hiệu này trong quản lý nhà nước đối với phân bón vô cơ.

Báo cáo với đại biểu Sỹ Cương và Quốc hội, sau khi có những thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thanh tra trong hoạt động về chỉ định các tổ chức xác nhận về phân bón, chúng tôi đã tiếp thu những thông tin của đại chúng cũng như kinh nghiệm thực tế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổ chức kiểm tra trong các hoạt động của các cơ quan chức năng của Bộ Công thương. Trên thực tế, chúng tôi đã kiểm tra qua 2 đợt trong tháng 5, tháng 6 năm 2016 và đến nay không phải không phát hiện ra sai phạm và vi phạm mà thực tế chúng tôi đã phát hiện có 2 trong số mười mấy tổ chức được chứng nhận xác nhận có sự vi phạm trong thực hiện những hoạt động về chứng nhận sản xuất phân bón cũng như công bố về hợp quy. Chúng tôi đã có quyết định ban hành quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về rút lại giấy phép cho các tổ chức đó và đồng thời cũng có yêu cầu với các đơn vị chức năng phối hợp để xử lý các hậu quả và hệ quả có thể gây ra từ việc hủy bỏ chức năng và giấy phép đó của hai tổ chức xác nhận.

Bên cạnh đó, bộ cũng đã chủ động giao cho các đơn vị trong bộ khẩn trương rà soát kiểm tra lại toàn bộ hệ thống căn cứ các quy định của pháp lý để thực hiện các nhiệm vụ về chỉ định các tổ chức xác nhận cũng như các tổ chức về công bố hợp quy, sắp tới trong khuôn khổ về những biện pháp để siết chặt lại và tổ chức lại quản lý nhà nước đảm bảo hiệu quả về thị trường phân bón từ sản xuất cho đến kinh doanh. Chúng tôi sẽ đưa những nội dung này vào bao gồm cả những nội dung tiếp tục điều chỉnh sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu hoặc không phù hợp. Đặc biệt, như tôi đã báo cáo xây dựng hệ quy chuẩn quốc gia cũng như hệ tiêu chuẩn để đảm bảo chúng ta sẽ ổn định được các mặt hàng phân bón cho dù đó là vô cơ hay hữu cơ hay các loại phân bón khác để đảm bảo lợi ích của người dân, người tiêu dùng và đảm bảo được vấn đề về môi trường.

Còn biện pháp trước mắt, như đã báo cáo, trong thời gian sắp tới, ngoài việc hoàn thiện sớm hệ thống quy chuẩn bao gồm 8 quy chuẩn mới để gửi cho Bộ Khoa học, Công nghệ để thẩm định, phê duyệt, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để ổn định trong việc quản lý cả với phân bón vô cơ và hữu cơ, đặc biệt là trong đó có chương trình phối hợp công tác giữa 2 bộ và tổ chức phân cấp cho chính quyền các địa phương trong thực hiện quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Mới đây nhất, Bộ Công thương đã chỉ đạo cho Ban 389 của Bộ Công thương và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra các hoạt động sản xuất phân bón và kinh doanh phân bón trên địa bàn trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh, một số quận, huyện cụ thể và đã phát hiện trên địa bàn có rất nhiều tổ chức sản xuất kinh doanh, riêng một quận có tới hơn 43 tổ chức sản xuất kinh doanh phân bón, sản xuất phân bón ở quy mô nhỏ lẻ và có việc không chấp hành đầy đủ pháp luật. Bộ đang chỉ đạo quản lý thị trường cùng các lực lượng chức năng tiến hành xử lý vi phạm hành chính và căn cứ theo sự vi phạm để có thể phối hợp với chính quyền địa phương xử lý theo pháp luật. Đồng thời, xem xét trách nhiệm và yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý các hoạt động sản xuất phân bón ở tại địa phương cũng như kinh doanh phân bón.

Xin báo cáo với đại biểu Sỹ Cương, trong khi chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện như giải pháp lớn đồng bộ. Đối với đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đoàn Quảng Bình nêu lên những giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo hiệu quả của quản lý nhà nước, đặc biệt với các nguồn lực đầu tư công, nguồn lực công phục vụ cho đầu tư kể cả thông qua các doanh nghiệp của nhà nước, như chúng tôi đã báo cáo chúng ta đang cần phải xem xét, rút kinh nghiệm từ những dự án này, từ những bài học này để có trước tiên hoàn thiện về mặt thể chế cũng như khuôn khổ pháp lý để đảm bảo phân cấp và làm rõ rách nhiệm và những quy trình để đảm bảo hiệu quả và hiệu lực quản lý, nhất là đối với đồng vốn của nhà nước, trong đó cơ quan của Chính phủ, cơ quan của nhà nước quản lý và đại diện cho phần chủ sở hữu của nhà nước tại các doanh nghiệp là yếu tố đầu tiên cần phải đảm bảo. Đi cùng với đó là khuôn khổ pháp lý để đảm bảo hiệu lực của cơ quan này trong quản trị vốn của Nhà nước ở tại các doanh nghiệp. Đảm bảo cho sự phát triển cũng như hiệu quả của phát triển trong các lĩnh vực kinh tế ngành.

Đồng thời, chúng tôi cũng đồng tình ý kiến của đại biểu Phương với các bộ có liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ chủ quản cần phải tiếp tục làm rành mạnh rõ ràng các quy định của pháp lý trong các khía cạnh quản lý của doanh nghiệp cũng như quản lý các quy trình đầu tư và đây là bài học kinh nghiệm rất lớn. Không chỉ có các dự án đầu tư công mà ngay cả các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế khác cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của chúng ta trong quản lý các dự án đầu tư đó. Vì nó không chỉ là vấn đề hiệu quả đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội mà còn là vấn đề về môi trường, là vấn đề về bền vững và nhiều ý nghĩa khác nữa.

Về bán hàng đa cấp, chúng tôi xin được phép báo cáo với các đại biểu, thực tế bán hàng đa cấp đã được cấp phép khi chúng ta tham gia làm thành viên của WTO - Tổ chức thương mại thế giới. Trong thời gian vừa qua bán hàng đa cấp chính là việc thực hiện thông qua các khung khổ pháp lý từ năm 2014 và đã được sửa theo hướng thắt chặt hơn, nhưng tuy nhiên qua quá trình thực hiện các nội dung quy định của pháp lý từ năm 2014 đến năm 2016 đã bộc lộ ra một số các vấn đề trong quản lý nhà nước điều chỉnh và chế tài các hoạt động của bán hàng đa cấp. Tập trung vào ba lĩnh vực:

Một, các khuôn khổ pháp lý chưa đầy đủ và chưa hoàn thiện.

Hai, công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp chưa thực sự bài bản và chưa có sự phân công rạch ròi và đảm bảo hiệu quả của các cấp. Bởi vì quản lý bán hàng đa cấp theo quy định của các nghị định và thông tư hướng dẫn được phân cấp cho chính quyền của địa phương và Sở Công thương tại các địa phương để quản lý trực tiếp các hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Ba, một vấn đề rất lớn chúng ta sẽ phải nhìn nhận, đó là bán hàng đa cấp có một sức hút rất lớn đối với đại bộ phận người dân, bởi vì có những hành vi cố tình tuyên truyền làm sai lạc về bản chất của bán hàng đa cấp. Hướng vào những lợi nhuận siêu khủng để thu hút vào một bộ phận rất lớn những người dân của chúng ta tham gia bán hàng đa cấp và biến tướng của đa cấp trở thành những hình thức kinh doanh tài chính trái phép cũng như kinh doanh ảo để gây ra những nguy cơ thất thoát và mất mát tài sản của xã hội rất lớn. Chính vì vậy, Bộ Công thương ngay cuối năm 2015, sau khi thực hiện bắt đầu nhận thấy có những vấn đề bộc lộ trong bất cập của hệ thống khuôn khổ pháp lý đã tiến hành tổ chức, kiểm tra, đánh giá và với sự phát hiện của dư luận xã hội, của báo chí thì từ đầu cuối năm 2015 đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật với bán hàng đa cấp ở tại các địa phương và phát hiện hàng loạt các doanh nghiệp ngoài việc không chấp hành pháp luật còn có hiện tượng gian dối, lợi dụng, trục lợi của bán hàng đa cấp để phục vụ hoạt động thu lợi bất chính.

Cụ thể, đầu năm 2016 Bộ Công thương chính thức xây dựng 2 chỉ thị và ban hành những biện pháp cụ thể, tăng cường kiểm tra và phối hợp cùng chính quyền địa phương, chỉ đạo Sở Công thương tại các địa phương làm đầu mối kiểm tra bán hàng đa cấp tại địa phương. Tính đến nay, từ 67 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã rút giấy phép 25 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính và có hành vi lừa đảo, trục lợi.

Bên cạnh đó, đã xử phạt hơn 14 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có mức độ vi phạm như trong khuôn khổ của pháp luật. Đồng thời, Bộ Công thương đã nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục nghiên cứu và báo cáo với Chính phủ, đề nghị sửa đổi Nghị định 42 về quản lý bán hàng đa cấp cũng như các thông tư hướng dẫn để khắc phục những tồn tại, bất cập mà các cơ quan quản lý của chúng ta chưa làm được. Đặc biệt trong phân cấp ở địa phương.

Thứ ba, những mặt yếu kém trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin để xã hội hiểu và quản lý cũng như tham gia hoạt động đa cấp một cách phù hợp với quy định của luật pháp và đúng như bản chất của hoạt động cũng cần được quan tâm và nêu lên trong chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới. Đặc biệt, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị mới về hoạt động bán hàng đa cấp, quản lý bán hàng đa cấp cũng nêu rõ những nhiệm vụ các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công thương.

Về trách nhiệm của Bộ Công thương trong việc chậm phản ứng chính sách và chưa ban hành kịp thời những nội dung sửa đổi, điều chỉnh của khuôn khổ pháp lý cũng như thực hiện các chức năng. Chúng tôi đang tiếp tục xem xét và sẽ có hướng làm rõ trong thời gian tới. Trước mắt, cần tiếp tục tập trung vào những giải pháp để đảm bảo hiệu quả quản lý bán hàng đa cấp, nhất là bán hàng đa cấp có những dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo, sẽ làm nghiêm vấn đề này.

Đối với câu hỏi của đại biểu Chiến đoàn Hà Nội liên quan đến vấn đề xả lũ, chúng tôi xin báo cáo, vì đây là nội dung đã được giải thích nhiều, chúng tôi xin báo cáo đầy đủ bằng văn bản gửi đến đại biểu Chiến cũng như các đại biểu Quốc hội có quan tâm trên cơ sở cập nhật, kiểm tra đầy đủ lại các thông tin liên quan đến trường hợp cụ thể mà các đại biểu đã nêu, chúng tôi xin báo cáo bằng văn bản.

Đối với câu hỏi của đại biểu Nguyễn Bá Sơn đoàn Đà Nẵng nói về thủy điện Đakmi 4 về việc nước không điều hòa tốt, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân ở Đà Nẵng cũng như đảm bảo yêu cầu chung trong phát triển bền vững. Chúng tôi xin báo cáo thủy điện Đakmi 4 đã có quy trình điều hành liên hồ, hồ chứa thủy lợi và thủy điện, cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương cũng tham gia điều hành cái này.

Trên thực tế, qua báo cáo và ý kiến đại biểu Quốc hội phản ánh, chúng tôi được biết trong thời gian qua, hoạt động điều hòa nước trên sông Thu Bồn của dự án này có những vướng mắc, gây bất cập và gây phản ứng của nhân dân cũng như các địa phương. Vì đây là vấn đề tương đối cụ thể, tôi chưa có điều kiện để nắm sâu và đầy đủ thông tin về vấn đề này, chúng tôi cam kết sẽ cho kiểm tra, đánh giá và báo cáo lại với đại biểu Quốc hội. Nếu có sự không chấp hành, không đáp ứng đúng yêu cầu, quy định của pháp luật thì cũng sẽ có xem xét trách nhiệm của các cấp và các cơ quan có liên quan.

Về ý kiến của đại biểu Trương Trọng Nghĩa TP Hồ Chí Minh về các chính sách phục vụ phát triển cơ khí lắp ráp cũng như các ngành công nghiệp ô tô v.v... thông qua chính sách thuế. Đây là chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp và các ngành kinh tế một cách toàn diện và bền vững trong nước. Các công cụ, chính sách của chúng ta bao gồm các chính sách về thuế phù hợp, trên cơ sở cam kết hội nhập quốc tế của chúng ta cần được ưu tiên, xem xét. Bản thân chiến lược công nghiệp ô tô cũng như chính sách cụ thể phát triển công nghiệp hỗ trợ và một số ngành khác, Bộ Công thương đã thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực này để tập trung khai thác các nguồn lực và tạo điều kiện thu hút các nguồn lực của xã hội, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện phát triển đồng bộ các ngành công nghiệp còn non trẻ, còn yếu kém của chúng ta.

Trong quá trình xây dựng chính sách, từ sau khi có các khung pháp lý từ luật đến nghị định, nhất là nghị định về công nghiệp hỗ trợ, chúng tôi cũng phối hợp theo sự chỉ đạo của Thủ tướng phối hợp cùng các cấp bộ, ngành có liên quan, nhất là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục cụ thể hóa bằng các chính sách.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng chính sách, các vấn đề cụ thể về các sắc thuế, có những phương án tính toán để cân đối chung. Vì vậy, ở đây có các đồng chí lãnh đạo của Bộ Tài chính, chúng tôi đề nghị các đồng chí cung cấp thêm các thông tin, tư liệu liên quan đến việc xây dựng và biểu thuế cũng như chính sách về thuế để đảm bảo những yêu cầu hài hòa của nền kinh tế. Trong đó, lưu ý phát triển các ngành công nghiệp, kinh tế của chúng ta cũng như bảo vệ, bảo hộ một cách chính đáng các ngành sản xuất và thị trường trong nước một cách phù hợp để các đại biểu có điều kiện tham khảo.

Riêng đối với quan điểm về phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, chúng tôi có quan điểm trình bày là quan điểm của Bộ Công thương mong muốn có chính sách thuế phù hợp để đảm bảo điều kiện cho các ngành phát triển, nhất là thông qua việc các sắc thuế, biểu suất thuế của thuế nhập khẩu, các linh kiện trong nước chưa sản xuất được để phục vụ phát triển công nghiệp trong nước nên được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp so với linh kiện, chi tiết lắp ráp của các bộ phận nhập khẩu từ bên ngoài. Vì vậy, quan điểm của Bộ Công thương là sẽ tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe những ý kiến của thực tế và điều kiện phát triển trong nước để tiếp tục phối hợp cùng Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội về thông qua sắc thuế cho phù hợp.

Đối với đại biểu Vũ Thị Nguyệt nêu lên vấn đề về quy hoạch điện quốc gia, và đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang có những điều chỉnh lớn liên quan nguồn điện. Ví dụ như điện hạt nhân, đang xem xét những quyết sách lớn hoặc những vấn đề liên quan đến thủy điện, chúng ta khai thác gần như đến hết tiềm năng của thủy điện. Rồi cũng như nhiệt điện than đang gặp khó khăn do vấn đề nhập khẩu than, cũng như hạ tầng phục vụ cho nhập khẩu than,v.v... Chúng tôi xin báo cáo quan điểm của chúng ta và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ ràng là bằng mọi giá phải đảm bảo được cân đối cung cầu điện, nhất là nhu cầu điện cho phát triển kinh tế và nhu cầu đời sống xã hội của nhân dân và đất nước nhất là trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập sâu rộng. Bằng mọi phương án, chúng ta phải xây dựng được những tổng sơ đồ về năng lượng có tính cách không chỉ giải quyết được những bức xúc và yêu cầu trước mắt và tốc độ tăng trưởng của điện lực, của năng lượng phải đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế về GDP theo như mục tiêu kế hoạch Quốc hội đã thông qua mà còn hướng đến sự phát triển bền vững nền kinh tế và trên cơ sở nền tảng của nền năng lượng xanh và sạch. Vì vậy, cân đối giữa nguồn phát, nguồn điện khác nhau từ điện than, điện khí, thủy điện rồi điện năng lượng tái tạo trong đó có điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối,v.v...

Thậm chí như các đại biểu Quốc hội hôm qua cũng nhắc, điện nhiệt rồi điện từ thủy triều,v.v...rồi điện nhập khẩu từ các nguồn từ nước bạn đều là những phương án phải được tính toán và cân đối xây dựng trong tổng thể chung như chúng tôi trình bày, đảm bảo được yêu cầu nguyên tắc mà Chính phủ đã chỉ đạo. Trong đó, chắc chắn trong thời gian tới đây thì trong tổng sơ đồ mà dự kiến thì chúng ta đều thấy Viện Năng lượng tái tạo sẽ ngày càng có vai trò quan trọng hơn. Tuy nhiên, những cơ chế chính sách để đảm bảo cho việc đưa Viện Năng lượng tái tạo vào trong bối cảnh còn chưa có sự cạnh tranh, giá chưa đủ cạnh tranh và chưa đảm bảo được ưu thế thì sẽ phải được tính toán cân nhắc để đảm bảo trên nền tảng khả năng của nền kinh tế trong việc duy trì phát triển nguồn năng lượng tái tạo. Đồng thời, chúng ta tiếp tục phát triển những nền tảng năng lượng cơ bản, trong đó có nhiệt điện, điện khí và điện than.

Mặc dù, điện than còn bộc lộ ra một số vấn đề liên quan đến nhập khẩu than, liên quan đến vấn đề môi trường trong các dự án nhiệt điện than. Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong các phát triển về năng lượng, nhất là điện than và lưu ý đảm bảo công nghệ và phương án để xử lý triệt để và đến mức tối đa của các vấn đề xả thải, cho thải của khí thải và nước thải của các nhà máy nhiệt điện than dựa trên nền tảng những công nghệ mới thế giới để đảm bảo hiệu quả trong cung ứng năng lượng thông qua điện than cũng như đảm bảo bảo vệ môi trường trong dự án điện than.

Về vấn đề này, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin báo cáo thêm với các đại biểu Quốc hội về những phương án và những nội dung cụ thể liên quan đến cân đối cung cầu năng lượng trong các tổng sơ đồ tiếp theo cũng như các phương án để đảm bảo về môi trường. Cụ thể mới đây, như đã báo cáo Quốc hội trong những phiên mới đây nhất, hàng loạt lĩnh vực điện than của chúng ta đã có những tiến bộ và có sự quan tâm chấp hành pháp luật rất đầy đủ, nghiêm túc trong vấn đề về bảo vệ môi trường và xử lý các vấn đề về chất thải của các dự án điện than này.

Một nội dung quan trọng trong phương án phát triển của chúng ta trong các chiến lược năng lượng cũng như phát triển về kinh tế - xã hội chính là phải hướng vào nâng cao hiệu quả của nền kinh tế thông qua đổi mới mô hình kinh tế. Đặc biệt đổi mới các công nghệ sử dụng năng lượng, đảm bảo yêu cầu về tiết kiệm điện năng cũng như quản trị doanh nghiệp trong các lĩnh vực về năng lượng cũng như các lĩnh vực có liên quan để đảm bảo hiệu quả chung trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả mà luật Quốc hội đã thông qua, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã ban hành. Xin cảm ơn đại biểu Quốc hội.

Nguyễn Tạo - Lâm Đồng

Vấn đề thứ nhất, tiếp tục rà soát, kiểm tra các công trình kém hiệu quả thuộc ngành mình quản lý, đó là các công trình đã, đang và sẽ triển khai thực hiện nhằm triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong đó có một nội dung hết sức quan trọng là tập trung chỉ đạo có biện pháp xử lý sớm các dự án có sử dụng vốn nhà nước đầu tư lãng phí, kém hiệu quả, làm rõ và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Vấn đề này nhằm tạo niềm tin cho nhân dân đối với việc lập lại trật tự, kỷ cương về đầu tư công và các đầu tư khác của các thành phần kinh tế khác. Do đó, với tư cách là Bộ trưởng, tư lệnh của ngành, với trách nhiệm của mình đối với các công trình thuộc ngành quản lý, đồng chí có giải pháp và giải quyết vấn đề này trong thời gian tới như thế nào?

Vấn đề thứ hai, tôi thống nhất rất cao với phát biểu của đại biểu Trương Trọng Nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề bảo hộ thương mại hợp pháp đối với thị trường trong nước, người sản xuất và người tiêu dùng. Phải nói rằng quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong những năm qua đã và đang phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Theo thống kê của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì năm 2015 tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 66,6 tỷ đôla, tăng 13,4% so với năm 2014, trong đó tôi quan tâm về vấn đề nhập siêu tới 32 tỷ và vài tháng đầu năm 2016 đạt 32, 4 tỷ USD tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Với dự định thương mại hai chiều có nhiều thuận lợi đột biến xong có nhiều tiềm ẩn, rủi ro, vậy với người có kinh nghiệm trong hoạt động xúc tiến thương mại nhiều năm, nhằm bảo đảm ổn định và phát triển quan hệ thương mại về lâu dài và hạn chế các rủi ro thấp nhất đối với phía Việt Nam, theo Bộ trưởng cần có những giải pháp và đột phá gì trong thời gian tới đối với vấn đề quan trọng này. Xin hết.

Phạm Thị Minh Hiền - Phú Yên

Vừa qua, sự cố về môi trường của 4 tỉnh miền trung do Formosa gây ra là một bài học xương máu. Khi trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan chưa được làm rõ một cách quyết liệt thì Bộ Công thương tiếp tục bổ xung quy hoạch dự án thép Cà Ná của tập đoàn Hoa Sen tại Ninh Thuận. Điều bất thường là dự án này không nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt trước đó. Bất chấp sự phản đối gay gắt của dư luận, bất chấp sự lo lắng, hoang mang của người dân và bất chấp sự phản biện, cảnh báo mạnh mẽ của các chuyên gia kinh tế môi trường về nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, không chỉ ở vùng biển Ninh Thuận mà còn ảnh hưởng các vùng biển lân cận trong đó có Khánh Hòa, có Phú Yên.

Tôi đề nghị Bộ trưởng hãy trả lời thẳng, trả lời thật với cử tri cả nước những vấn đề sau:

Dù chỉ là bổ sung quy hoạch nhưng dự án đã đi ngược lại với chủ trương của Chính phủ là đánh đổi môi trường. Một, vậy có hay không việc xuất hiện lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án.

Hai, có hay không việc bộ đang chạy theo doanh nghiệp để làm dự án. Đầu tư quy hoạch hay quy hoạch theo đầu tư. Với tư duy khoa học của các chuyên gia kinh tế, môi trường đã nhận định và cảnh báo về dự án này. Với hậu quả của người dân vô tội của các tỉnh miền trung đang nhận lấy và với phát biểu của Bộ trưởng về vấn đề phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường trong thời gian vừa qua. Đó là bất chấp việc đánh đổi hay hủy hoại môi trường là một tội ác. Vậy, việc bất chấp những phản biện khoa học, tâm huyết của các chuyên gia để cơ quan chức năng bổ sung quy hoạch dự án này có được xem là hành vi dẫn đến tội ác hay không. Xin hết.

Đặng Ngọc Nghĩa - Thừa Thiên Huế

Tôi thấy, một đất nước nhiệt đới, thiên nhiên ưu đãi về nông nghiệp và rất nhiều nông sản xuất khẩu, nhưng những năm gần đây Bộ Công thương vẫn cho nhập khẩu một số mặt hàng như ngô, đậu tương, đường, thịt gà, lợn, bò, v.v... tác động không nhỏ đến kích cầu sản xuất và tiêu nhập của nông dân.

Đề nghị Bộ trưởng cho biết, nhập khẩu các nông sản và thực phẩm trên có ảnh hưởng gì đến nền nông nghiệp Việt Nam hay không và Việt Nam chúng ta có sản xuất được các mặt hàng kia không? Câu hỏi này tôi hỏi đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quan điểm của đồng chí trong thời gian tới về vấn đề trên.

Câu hỏi thứ hai, tôi đồng ý như của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, nhưng tôi nói về khía cạnh khác, tôi băn khoăn rất nhiều mặt hàng tiêu dùng của nhân dân như xe đạp điện, các loại máy dùng cho tàu thuyền nhỏ từ 5 mã lực đến 120 mã lực đều nhập từ Trung Quốc. Trên cương vị bộ trưởng đồng chí có bình luận gì về vấn đề trên như thế nào, phải chăng đồng chí cho biết chúng ta thiếu một chiến lược gia về sản xuất hàng tiêu dùng và các loại máy nông nghiệp, máy dùng cho các tàu thuyền. Đồng chí có những giải pháp nào để xây dựng chiến lược hàng tiêu dùng người Việt Nam dùng hàng Việt Nam không, vửa tăng thu cho ngân sách vừa tạo công ăn việc làm hiện nay. Xin hết, xin cảm ơn Bộ trưởng.

Đặng Xuân Phương - Đắk Lắk

Hiện nay tình trạng kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đang bị làm giả, không đúng như chất lượng công bố là vấn đề đang được bà con nông dân và cử tri cả nước rất quan tâm, thường xuyên chất vấn, trong đó có một số địa bàn như Đắk Lắk các tỉnh Tây Nguyên khác cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bà con cử tri rất bức xúc về vấn đề này. Bên cạnh nguyên nhân suy thoái về đạo đức kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm giả, kém chất lượng nhằm thu lợi bất chính, có ý kiến còn cho rằng liên quan đến bất cập trong cơ chế chính sách quản lý nhà nước còn phức tạp chưa hiệu quả. Có một vấn đề đang đặt ra hiện nay trong nội dung của Nghị định số 45 ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công có quy định chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5 của Nghị định 45 liên quan đến các danh mục, ngành nghề được ưu đãi hỗ trợ.

Xin Bộ trưởng cho biết quy định này tại Nghị định 45 có phải là một trong những nguyên nhân góp phần tạo ra thêm nhiều doanh nghiệp nhỏ sản xuất phân bón và các loại hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn, làm giả, kém chất lượng ở nước ta trong thời gian vừa qua hay không. Đề nghị đồng chí Bộ trưởng cho biết đến nay đã có bao nhiêu doanh nghiệp sản xuất hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn đã được hưởng ưu đãi về chính sách khuyến công, nhưng bị phát hiện qua phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng về việc sản xuất phân bón giả và các loại hóa chất khác kém chất lượng. Nếu đúng có thực tế này xảy ra thì Chính phủ và Bộ Công thương sẽ có những điều chỉnh gì trong chính sách khuyến công hiện nay để hướng tới sản xuất sạch hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

Phan Anh Khoa - Phú Yên

Vừa rồi các đại biểu đã đặt một số vấn đề mà chính ý tôi cũng muốn chất vấn Bộ trưởng về vấn đề vận hành các thủy điện, đặc biệt thủy điện liên quan đến địa bàn của Phú Yên. Ở đây tôi muốn đề nghị Bộ trưởng giải trình thêm vấn đề vận hành những thủy điện cụ thể là Kanak - An Khê liên quan đến việc điều hành nước trong mùa hạn cũng như mùa lũ đối với Phú Yên, các đại biểu cũng đã biết đặc thù của thủy điện này mùa nắng nước đưa về Bình Định, nhưng mùa mưa lũ trực tiếp xả xuống Phú Yên. Để đảm bảo những vấn đề này như vừa rồi Bộ trưởng nói trước khi sử dụng và xả lũ thì có báo cáo chính quyền và nhân dân địa phương nhưng ở đây vừa rồi cũng có báo nhưng thực tế Chủ tịch của Phú Yên và nhân dân và Ban phòng, chống bão lũ của Phú Yên không biết nên gánh chịu hậu quả vừa rồi rất lớn. Như vậy, theo chức năng, trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc chỉ đạo để điều hành vấn đề này cụ thể là thủy điện Kanak - An Khê đối với địa bàn Phú Yên như thế nào trong thời gian tới. Xin hết, xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Đức Kiên - Sóc Trăng

Tôi xin chuyển đến đồng chí Bộ trưởng hai câu hỏi.

Câu hỏi thứ nhất, trong Tổng sơ đồ điện 7 các đồng chí đã đưa ra và đã điều chỉnh rất nhiều các nhà máy nhiệt điện. Ở địa bàn Sóc Trăng có Nhà máy nhiệt điện Long Phú so với Tổng sơ đồ điện 6 và Tổng sơ đồ điện 7 đến nay đã chậm mất 6 năm không đưa vào sử dụng và cũng chưa xây dựng xong, tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng trả lời trách nhiệm thuộc về tổng thầu EPC hay là trách nhiệm thuộc về Ban quản lý dự án và trách nhiệm của cơ quan chủ quản nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước là của Bộ Công thương đến đâu.

Thứ hai, từ đầu giờ sáng đến giờ rất nhiều các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, chất vấn bộ trưởng về vấn đề phân bón và phân bón giả. Ở đây, tôi chỉ hỏi Bộ trưởng một câu hỏi liên quan đến vấn đề tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước của bộ trong năm 2015 thì Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh về quản lý thị trường trong đó nhấn mạnh quản lý thị trường là chủ công trong việc đảm bảo chống hàng gian, hàng giả. Đến thời điểm hiện nay là tháng 11 năm 2011, các văn bản pháp quy được quy định trong Pháp lệnh quản lý thị trường đến bây giờ vẫn chưa ra đời và bộ máy mới vẫn chưa hoạt động được, trách nhiệm thuộc về Bộ Công thương hay Văn phòng Chính phủ hay tập thể Chính phủ không ra được nghị định để thực hiện pháp lệnh?

Câu hỏi cuối cùng, tôi đề nghị nếu Bộ trưởng không trả lời được thì Thủ tướng Chính phủ trả lời. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Lê Công Nhường - Bình Định

Theo Báo cáo số 136 của Ủy ban Kinh tế và Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 có đề nghị Chính phủ đề xuất các định hướng, giải pháp cụ thể phát triển công nghiệp của Việt Nam, chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng giảm mạnh tỷ trọng gia công, lắp ráp. Xin hỏi Bộ trưởng:

Thứ nhất, từ năm 2017 Bộ Công thương định hướng phát triển công nghiệp Việt Nam tập trung vào lĩnh vực nào?

Thứ hai, những giải pháp và kế hoạch của Bộ Công thương để giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp trong khi trình độ công nghệ của ta còn thấp và cần giải quyết việc làm cho công nhân. Xin Bộ trưởng nói rõ việc phải phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giải quyết lao động dôi dư do tái cơ cấu này trong khi áp lực giải quyết việc làm rất lớn, theo tính toán năm 2017 cần giải quyết 1,8 triệu lao động mới, trong khi đó áp lực về việc tinh giản biên chế ở các đơn vị sự nghiệp. Xin Bộ trưởng trả lời, xin cảm ơn Bộ trưởng.

Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương

Một số câu hỏi mới đại biểu nêu lên trong chất vấn tôi xin trình bày một số thông tin như sau:

Thứ nhất, đối với đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc tiếp tục rà soát, đánh giá về các công trình kém hiệu quả, tập trung các hướng để có biện pháp giải quyết các dự án này, cũng như vai trò của Bộ trưởng trong các dự án đã nêu. Như chúng tôi trình bày:

Một là đối với 5 dự án này chúng ta đang tiếp tục có đánh giá tổng hợp, toàn diện các khía cạnh của dự án, cả về tính khả thi, cả về những vấn đề đang tồn tại, vướng mắc, đặc biệt là có dấu hiệu của vi phạm để chúng ta có hướng xử lý và cả về giải pháp cho dự án cũng như các biện pháp xử lý. Thế thì, về cụ thể chúng tôi cũng xin báo cáo Quốc hội thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công thương cùng các bộ, ngành, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ và tổng hợp, sau đó có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để báo cáo Quốc hội sau.

Thứ hai, đối với những biện pháp và giải pháp sắp tới thì như chúng tôi đã trình bày, có hàng loạt nội dung lớn liên quan đến quản lý nhà nước, liên quan đến thể chế, liên quan cơ chế chính sách và nhất là các khuôn khổ pháp lý, rồi cả những vấn đề liên quan đến yếu tố con người trong trách nhiệm các cơ quan quản lý kể cả quản lý nhà nước lẫn cả quản trị doanh nghiệp. Chúng ta đều cần làm rõ và sắp tới sẽ có những tổng thể về các phương án mà Chính phủ sẽ chỉ đạo thông qua. Trong đó, mỗi bộ, ngành phải có trách nhiệm của mình để đóng góp vào các giải pháp cho các phương án đó cũng như giải pháp lâu dài trong khu vực pháp lý và thể chế.

Đối với Bộ Công thương, chắc chắn chúng tôi với góc độ của một Bộ trong các lĩnh vực đa ngành rất rộng của nền kinh tế thì chắc chắn tôi sẽ có sự chủ động trong rút kinh nghiệm và rà soát đánh giá lại tất cả các dự án đó. Thực tế, việc này vẫn đang được tiến hành thông qua hàng loạt các dự án cụ thể và của các tập đoàn, Tổng công ty 91mà bây giờ theo Nghị định 99 đang đặt dưới sự quản lý và quản trị của Bộ Công thương thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ và đánh giá chung tổng thể để có báo cáo kịp thời, nếu như có những vấn đề phát sinh. Nếu không cũng đảm bảo được yêu cầu trong chủ trương đầu tư và trong việc tổ chức thực hiện. Đối với vai trò quản lý nhà nước thì bản thân Bộ Công thương chúng tôi cũng đang chủ động nghiên cứu và tổ chức đánh giá lại chất lượng của công tác quản lý nhà nước bao gồm từ xây dựng các quy hoạch, các chiến lược phát triển lẫn đến cả chủ trương đầu tư rồi xây dựng các khung khổ chính sách để phục vụ cho điều hành của Chính phủ, điều hành các hoạt động của nền kinh tế, đất nước.

Một trong những vấn đề mà chúng tôi cũng đã bộc lộ ra và các đại biểu Quốc hội đã đề cập đến nhiều là chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật và của Bộ Công thương cũng như Bộ ngành xây dựng còn có nhiều vấn đề chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và thực tiễn nhất là các hoạt động của doanh nghiệp và thành phần kinh tế xã hội v.v.... chưa kể đến của nhân dân. Đây là nội dung ưu tiên trong nhiệm kỳ công tác này của Bộ trưởng Bộ Công thương và các bộ, chúng tôi sẽ tập trung quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ đó.

Vấn đề thứ hai, đại biểu đề cập đến quan hệ giữa ngoại thương Việt Nam với Trung Quốc, tình trạng nhập siêu còn đang tiếp tục tồn tại ở mức cao, cũng như quan điểm, giải pháp để chúng ta khắc phục vấn đề này. Quan điểm của Việt Nam trong hội nhập và phát triển là chúng ta luôn luôn đa phương, đa dạng hóa các mối quan hệ. Ngay trong quan hệ về thương mại, chúng ta cũng hướng tới những mối quan hệ thương mại bền vững và đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước. Đặc biệt, phải đảm bảo ngày càng nâng cao hơn nữa những năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất của nền kinh tế cũng như phục vụ cho nhu cầu của đời sống nhân dân. Ngay trong nội hàm này cũng giải chứa những câu trả lời cho câu hỏi làm sao để cân bằng được cán cân thương mại, giảm nhập siêu và cân bằng thương mại của chúng ta với các đối tác.

Cách duy nhất là chúng ta phải tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành mà có nhiều biện pháp, chủ trương, chính sách của chúng ta cần hướng vào đó. Nhưng mục tiêu chúng ta phải sòng phẳng và bình đẳng trong hội nhập với thế giới và chúng ta cạnh tranh được thông qua quy cách, phẩm chất, chất lượng, giá thành của các sản phẩm của nền kinh tế, cũng như của doanh nghiệp. Chúng ta phải ổn định và có mô hình tăng trưởng tốt để đảm bảo phát triển bền vững của ngoại thương cũng như nội thương của thị trường nội địa, nhất là khi chúng ta hội nhập sâu, rộng như vậy.

Vì vậy, quan điểm của chúng ta là đối tác của Trung Quốc và các nước láng giềng, chúng ta có những lợi thế nhất định, những ưu thế và những điều kiện để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác kinh tế nói chung, cũng như thương mại nói riêng. Chúng ta phải tiếp tục khai thác những tiềm năng, cơ hội đó. Ví dụ, trong khai thác thị trường, đây là thị trường rất lớn nhưng chúng ta chưa thâm nhập được sâu, chúng ta chưa cung ứng được các mặt hàng, sản phẩm có điều kiện có năng lực cạnh tranh. Mặc dù, năm nay sản phẩm của ngành nông nghiệp, nông sản của chúng ta có mức độ tăng trưởng cao hơn bao giờ hết trong những năm gần đây với mức độ tăng trường của 9 tháng đầu năm là 9,7% trong đó có những sản phẩm chúng ta rất tự hào như Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển vẫn hay trích dẫn là từ trái cây, rau quả, thịt lợn chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đã là bền vững hay chưa thì chúng ta khẳng định cần thời gian và tái cơ cấu nông nghiệp, ổn định sản xuất và đặc biệt nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là những nhiệm vụ lớn đặt ra cho nền kinh tế chiến lược xuất khẩu bền vững cũng như trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ hai, điều chúng ta vẫn đang làm là tiếp tục đơn giản hóa môi trường, thủ tục hành chính để tạo ra môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, thông thoáng cho tất cả các thành phần kinh tế, giúp năng lực sản xuất của chúng ta được khai thác, đưa vào phát triển, phục vụ việc nâng cao năng lực và quy mô của nền kinh tế.

Thứ ba, chúng ta phải tiếp tục tăng cường hướng tới việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là thông qua đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua các hệ thống quy cách phẩm chất và đặc biệt các khung pháp lý của chúng ta liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn chúng ta đã bàn như trong vấn đề phân bón. Chỉ có đáp ứng được những yêu cầu như vậy thì các sản phẩm của chúng ta, của các chuỗi sản phẩm trong nước mới đáp ứng được yêu cầu trong cạnh tranh cả ở trong nước lẫn quốc tế.

Thứ tư, trong quan hệ thương mại đối với Trung Quốc nói riêng và các nước láng giềng nói chung, chúng ta phải có những chiến lược và kế hoạch, chúng ta đang tiếp tục xây dựng trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương, thông qua hội nhập của cả ta với Trung Quốc và các nước đối tác trong khu vực cũng như trong quan hệ song phương trực tiếp và giúp cho quan hệ chính trị tốt đẹp, thuận lợi chúng ta sẽ có những điều kiện để phục vụ cho phát triển cả về thương mại, sản xuất, đầu tư v.v... Đây cũng là những nhiệm vụ của Bộ Công thương cần phải cụ thể hóa theo các chiến lược đó, kể cả trong những chiến lược xây dựng những khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế qua biên giới hoặc cũng như các trung tâm Logics lớn cũng như việc tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với những trọng tâm, trọng điểm và đặc biệt cùng phối hợp với các bộ, ngành để chúng ta tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp, cơ cấu lại các ngành sản xuất v.v...

Xin phép báo cáo với đại biểu vì không có thời gian và đây là những vấn đề rất lớn, với những nội hàm có thể trải rộng, vì vậy chúng tôi xin phép sẽ gửi các báo cáo tổng hợp về vấn đề này đến các đại biểu Quốc hội.

Đối với đại biểu Minh Hiền liên quan đến vấn đề thép Cà Ná. Xin được báo cáo với đại biểu Quốc hội, hiện nay Việt Nam chúng ta có trữ lượng quặng sắt khoảng 1,5 tỷ tấn, nhưng hàng năm chúng ta đang nhập khẩu từ nước ngoài lượng sắt thép để phục vụ cho nhu cầu xây dựng, phát triển của đất nước khoảng 3 tỷ đô la và dự kiến đến năm 2020 chúng ta có thể nhập khẩu đến 15 tỷ đô la Mỹ về các sản phẩm của sắt thép. Hiện nay sắt thép của chúng ta mới chủ yếu đáp ứng được các sắt thép xây dựng, một số chủng loại sắt thép xây dựng cũng như các sắt thép chuyên ngành. Còn về các sắt thép cơ bản, đặc biệt thép thô để phục vụ cho các ngành về cán thép, luyện thép và cũng như phục vụ cho các sản phẩm đầu ra sắt các loại để phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế chúng ta hầu như chưa có, ngoại trừ một số các doanh nghiệp như Hòa Phát, các tổng công ty thép v.v... cũng đã có một số dự án, tuy nhiên quy mô còn ở mức nhỏ.

Mỏ sắt Thạch Khê của chúng ta có quy mô lớn và có khả năng nếu được khai thác tốt các quặng sắt để đưa vào luyện của lò cao để phục vụ cho sản xuất thép thô, phục vụ cho cán thép và các ngành sản phẩm thép khác thì khả năng của chúng ta có thể đóng góp vào mức tăng trưởng hàng năm khoảng độ từ 0,3 - 0,4% điểm GDP.

Mục tiêu của chúng ta cũng phải đảm bảo bên cạnh sự ổn định phát triển về kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta phải đảm bảo sự ổn định phát triển của các ngành công nghiệp cơ bản, các ngành công nghiệp cơ khí, các ngành công nghiệp chế tạo, bao gồm cả các ngành công nghiệp quốc phòng. Chính vì vậy, chủ trương, quan điểm của Chính phủ là phát triển bền vững trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực về công nghiệp thì phải tiếp tục ưu tiên khai thác những nguồn tài nguyên và đảm bảo sự phát triển của các ngành công nghiệp cơ bản để tạo nền tảng cho phát triển các ngành kinh tế công nghiệp và các ngành kinh tế khác của chúng ta. Tất nhiên, tôi khẳng định lại một lần nữa ở đây chúng ta có thể dám khẳng định một cách công khai tại diễn đàn này, chúng ta không đánh đổi môi trường để lấy những dự án công nghiệp bằng mọi giá và cũng không có câu chuyện các dự án thép đưa ra đây để đánh đổi vấn đề về môi trường.

Tôi khẳng định luôn tại diễn đàn này cũng không phải là vấn đề lợi ích nhóm, tại sao lại là lợi ích nhóm ở đây nếu như chúng ta đang hướng tới phát triển một cách hài hòa và bền vững của các ngành kinh tế để chúng ta đảm bảo được nguyên liệu cho các ngành công nghiệp quan trọng của chúng ta khai thác một cách hợp lý và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia. Chúng ta đang hướng tới phát triển những tập đoàn, những doanh nghiệp của quốc gia để có điều kiện khai thác và phát triển tốt nếu như đáp ứng được những yêu cầu của phát triển, những yêu cầu của bảo vệ môi trường, tại sao chúng ta lại phải hạn chế điều đó. Chính vì vậy, chúng tôi khẳng định trong quá trình xây dựng quy hoạch, quy hoạch về ngành thép đã có từ những năm 2011 và dự án thép của Cà Ná tại Ninh Thuận đã được phê duyệt từ năm 2011 với dự án thép của Lian cùng phối hợp với Vinashines. Quy hoạch này đã được làm đầy đủ các quy trình, thủ tục, trong đó có cả phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và có báo cáo DMC đánh giá về môi trường của quy hoạch. Vào những năm 2008 - 2009, dự án thép này không được tiếp tục thực hiện vì năng lực tài chính của chủ đầu tư có vấn đề sau khủng hoảng tài chính thì dự án này đã được đưa ra khỏi quy hoạch.

Tuy nhiên, vào thời điểm mới đây, cuối những năm 2015 dự án tiếp tục được nghiên cứu và Tập đoàn tôn Hoa Sen đã làm việc với Ninh Thuận đề xuất đưa vào trong quy hoạch thép mới. Đồng thời đề nghị xin chủ trương đầu tư để thực hiện dự án với những cam kết và đề xuất đảm bảo yêu cầu về môi trường, thông qua công nghệ và những nội dung của đầu tư. Bộ Công thương căn cứ trên những yêu cầu thực tiễn trong phát triển công nghiệp thép cũng như quy hoạch đã tổ chức khảo sát và làm việc với tỉnh Ninh Thuận đánh giá về hiện trạng khảo sát tại địa điểm và năng lực của nhà đầu tư. Chúng tôi xin báo cáo với Quốc hội đây mới là điều chỉnh về quy hoạch và quy hoạch chỉ xây dựng trên cơ sở đánh giá về những lợi thế so sánh của chúng ta và phù hợp về mặt địa điểm để phục vụ cho phát triển của các dự án đầu tư, chứ không phải là dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Báo cáo với Quốc hội, chúng ta nói về môi trường, chúng ta nói về địa điểm của Cà Ná, thậm chí có nhiều ý kiến nói rằng chúng ta có đánh đổi muối của Cà Ná để lấy thép hay không? Chúng tôi cho rằng, đây không phải là chuyện đánh đổi. Đây là quan điểm phát triển bền vững, quan điểm phát triển hài hòa của nền kinh tế khai thác những lợi thế của đất nước. Vì vậy, dự án thép Cà Ná đã được xem xét một cách cẩn trọng và đầy đủ các quy trình, sau đó đã được phê duyệt tại quy hoạch mới đây nhất về quy hoạch thép.

Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc đầu tư dự án này có hiệu quả và đảm bảo đặc biệt trên cơ sở bảo vệ được môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cho các bộ, ngành phải phối hợp, làm rõ với chủ đầu tư, với địa phương về tất cả các chi tiết, nội dung liên quan đến các báo cáo tiền khả thi cũng như báo cáo khả thi của dự án. Có nghĩa rằng tất cả những chi tiết liên quan đến công nghệ, liên quan đến thiết bị, liên quan đến phương án xử lý chất thải, rác thải, cũng như phương án bảo vệ môi trường, hiệu xuất của dự án, kể cả hiệu xuất của năng lượng sử dụng và hàng loạt các vấn đề khác sẽ được xem xét, thẩm định và phê duyệt, lúc đó dự án mới có hiệu quả, có hiệu quả về mặt pháp lý.

Chính vì vậy, ở đây chúng tôi xin khẳng định các công tác liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch được thực hiện nghiêm túc , đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật với sự tham gia của các bộ, ngành. Đặc biệt, ở đây chúng ta cũng khẳng định trong quá trình xây dựng, thực hiện các dự án, không chỉ có thép Cà Ná mà sẽ còn có dự án thép của Dung Quất mà mới đây tập đoàn đang đăng ký xin tham dự và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cũng như các dự án thép khác trong quy hoạch về thép sẽ phải được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, dựa trên những nguyên tắc của bảo vệ môi trường, những yêu cầu cao nhất trong vấn đề về bảo vệ môi trường và từ những bài học kinh nghiệm, chúng ta đã rút ra từ dự án thép của Formosa. Chúng tôi xin phép báo cáo sơ bộ như vậy với đại biểu, nhưng vì vấn đề còn nhiều nên nếu đại biểu thấy cần thiết chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ các thông tin và báo cáo đến Quốc hội cũng như các đại biểu Quốc hội.

Đối với ý kiến của đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, liên quan đến việc nhập khẩu các nông sản từ các nước đối tác khác của chúng ta. Báo cáo với Quốc hội, chúng ta là một nước đã hội nhập rất sâu và rộng với thế giới. Như hôm trước một đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh đã nói rằng chúng ta có độ mở của nền kinh tế đến 170% so với GDP. Đây là một thực tế khi chúng ta đã có hầu như các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, với hơn 12 đối tác, các nhóm nước lớn nhất của thế giới. Như vậy, căn cứ theo các quy định này chúng ta bắt buộc đều phải mở cửa thị trường cho các nhóm sản phẩm, cho các hoạt động thương mại của đối tác từ các nước.

Chúng ta cũng có quyền tương tự trong việc tiếp cận các thị trường của bên ngoài trong tất cả các nhóm ngành hàng sản phẩm mà chúng ta đã có được thông qua các cam kết hội nhập chung tại khuôn khổ đó. Vì vậy, cho dù đó là gà, thịt lợn, ngô, hay các loại nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất thức ăn gia súc hoặc các sản phẩm khác của nông sản, ta căn cứ theo nguyên tắc của cam kết hội nhập quốc tế, chúng ta đều phải thực hiện mở cửa thị trường.

Thậm chí chúng ta phải tiếp tục điều chỉnh các biểu suất về thuế xuất nhập khẩu đối với những sản phẩm này. Tuy nhiên, chúng ta còn có những điều kiện khác liên quan đến hàng rào kỹ thuật, nhất là các hàng rào về phẩm chất, quy cách, hàng rào kiểm dịch, thực vật, động vật, v.v... để chúng ta tiếp tục đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo được an toàn thực phẩm, đảm bảo được những yêu cầu chính đáng của bảo vệ thị trường trong nước và sản xuất trong nước.

Nhưng vì vậy, đối với câu hỏi của đại biểu, chúng tôi cho rằng quan điểm thị trường của chúng ta không cho phép nghĩ đến việc tiếp tục bảo hộ hoặc bảo vệ và không phù hợp với những quy định chung của hội nhập quốc tế.

Rõ ràng trên thực tế chúng ta cũng đã thấy, trong rất nhiều các lĩnh vực, khi chúng ta áp dụng hội nhập và thực hiện hội nhập, mở cửa, các ngành kinh tế của chúng ta đã nâng cao năng lực cạnh tranh, đã có điều kiện cạnh tranh bình đẳng và nâng cao giá trị của các ngành sản xuất chúng ta. Nhưng một số ngành chúng ta tiếp tục bảo hộ, đến nay cũng đang có những khó khăn trong tiếp tục thực hiện hội nhập có hiệu quả, ví dụ như ngành mía đường. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi cũng nói rằng có những vấn đề nhạy cảm liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội, liên quan đến đời sống của nhân dân và những vấn đề của hệ thống chính trị chúng ta. Vì vậy, quan điểm hội nhập của chúng ta vẫn còn có những bảo lưu đảm bảo trong các biện pháp để bảo vệ nghiên cứu thị trường và một số ngành sản xuất trong nước. Tuy nhiên, những nội dung lĩnh vực mà đại biểu Quốc hội đã nêu, không phải là lĩnh vực chúng ta đóng cửa hoặc hạn chế nhập khẩu và chúng ta không có công cụ chính sách để hạn chế nhập khẩu.

Cách đây một tuần Quốc hội chúng ta thảo luận về Luật quản lý ngoại thương, trong đó quy định một số biện pháp về cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, cũng như bằng hạn ngạch. Nhưng những việc đó đều phải phù hợp trong các khuôn khổ của hội nhập quốc tế và những nguyên tắc của Tổ chức thương mại quốc tế. Vì vậy, quan điểm Bộ Công thương chúng tôi và cá nhân tôi, chúng ta phải tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt các ngành sản xuất trong đó có ngành nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo cạnh tranh có hiệu quả và đặc biệt hướng tới việc phục vụ đáp ứng cho nhu cầu người dân, xã hội ngày càng tốt hơn.

Ý thứ hai về vấn đề liên quan đến xe đạp điện và các công cụ, thiết bị, máy móc nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là thực tế chúng ta còn có những yếu kém trong các chính sách về công nghiệp quốc gia và trong việc thực hiện các chương trình phát triển đó và Bộ Công thương cũng nhìn nhận, chúng ta chưa đạt được những mục tiêu, kể cả trong chiến lược công nghiệp ô tô và trong một số các ngành kinh tế khác, lĩnh vực quản lý của ngành công thương chưa đạt hiệu quả. Tất nhiên nguyên nhân và lý do còn có nhiều kể cả những lý do chủ quan về tầm nhìn, về quan điểm cũng như về các nghiên cứu xây dựng các chính sách.

Chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của đại biểu và xin tiếp thu trong công tác xây dựng các chính sách cũng như chiến lược phát triển trong thời gian tới để cụ thể hóa quan điểm và chủ trương của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hội nhập sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chính sách công nghiệp quốc gia và những định hướng, biện pháp, chương trình cụ thể để cụ thể hóa những nội dung này.

Đối với vấn đề đại biểu Đặng Xuân Phương đoàn Đắk Lắk nêu lên về phân bón giả, chúng tôi đã trình bày ở phần trên xin không đề cập lại nữa và nếu cần thiết chúng tôi sẽ cung cấp thêm các bản giải trình bằng văn bản để gửi đến đại biểu.

Liên quan đến Nghị định 45 về khuyến công phục vụ cho phát triển công nghiệp hóa chất cũng như ngành nghề ưu đãi ở địa phương, chúng tôi xin tiếp thu ý kiến đại biểu, bởi vì đến hiện nay chúng tôi chưa nhận được những thông tin cụ thể liên quan đến hiện tượng như đại biểu đề cập đến. Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cận các thông tin, phản ánh và tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ và khảo sát để từ đó đánh giá lại về hiệu quả cũng như tính chất khả thi của Nghị định 45. Sau khi kiểm tra xác minh làm rõ và đánh giá chúng tôi sẽ xin đề xuất những biện pháp cụ thể và báo cáo lại đại biểu Quốc hội và báo cáo Quốc hội.

Đối với vấn đề của đại biểu Phan Anh Khoa nêu lên về xả lũ của thủy điện cũng như liên quan tại Phú Yên về An Khê Kanak chúng tôi xin tổng hợp và báo cáo sau vì trong quá trình triển khai vừa rồi đã có đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Bộ Công thương đi kiểm tra, đánh giá lại về quy trình vận hành và việc chấp hành pháp luật tại đây, chúng tôi xin báo cáo lại đại biểu để chúng ta có đầy đủ cơ sở cùng tham khảo và sau đó sẽ có giải trình thêm.

Đối với tổng sơ đồ 7 và ý kiến đại biểu Đức Kiên có nêu lên, chúng tôi nhìn nhận trên thực tế các dự án điện như điện Long Phú, chúng ta đang nói Long Phú 1 đã có sự chỉ đạo tập trung thực hiện để đảm bảo yêu cầu những dự án quan trọng tại vùng có phụ tải điện rất cao đó là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhưng qua quá trình thực hiện có một số vướng mắc cũng như một số vấn đề chậm khắc phục nên dẫn đến chậm tiến độ. Nhưng trước hết chậm ngay từ khi chúng ta chuẩn bị đầu tư chứ không phải trong quá trình triển khai đầu tư, chậm trong quá trình đầu tư. Bởi vì, còn rất nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ song phương của chúng ta với các đối tác liên quan đến vấn đề huy động vốn cũng như các cơ chế, những điều kiện phục vụ cho dự án nhất là các dự án BOT. Chính vì vậy, ở đây, trong các tổng sơ đồ 7 điều chỉnh và các tổng sơ đồ khác sau này, chúng ta luôn phải cập nhật các yêu cầu phát triển điện, nhất là vùng phụ tải điện lớn, đảm bảo cân bằng chung cũng như tiến độ các dự án. Dự án Long Phú 1, sau đó là dự án Long Phú 3 chúng tôi đã đưa tổng thể vào trong Tổng sơ đồ 7 điều chỉnh và sẽ có phương án để đảm bảo việc cân bằng cung cầu điện theo yêu cầu của Thủ tướng từ nay đến năm 2020, đặc biệt vào thời kỳ cao điểm của năm 2018 và năm 2019.

Trách nhiệm cụ thể khi chúng tôi xác minh làm rõ, nếu có những vấn đề chủ quan trong quản lý, điều hành của chủ đầu tư, của cơ quan quản lý của Tập đoàn dầu khí và của Bộ Công thương chúng tôi sẽ xem xét và báo cáo. Tuy nhiên, như tôi trình bày có nhiều vấn đề mang tính khách quan do những yếu tố về kỹ thuật, trong nội dung đàm phán với chủ đầu tư của hợp đồng BOT.

Với ý kiến của đại biểu Trần Đức Kiên còn có tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Công thương, quản lý thị trường khi pháp luật thị trường được ban hành. Trên thực tế, thời điểm pháp luật quản lý thị trường được Quốc hội thông qua, hiện nay nó vẫn kéo dài, chưa có những văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện. Nhưng vấn đề ở đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng, liên quan đến bộ máy, hệ thống tổ chức của lực lượng quản lý thị trường. Trên thực tế, trải qua nhiều kỳ Quốc hội đã được đưa ra Quốc hội thảo luận và đánh giá về hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý thị trường do lực lượng này thực hiện, cũng như do vai trò của Bộ Công thương và phối hợp các lực lượng chấp pháp khác. Trong đó, có một nguyên nhân rất quan trọng là về cơ cấu bộ máy tổ chức theo ngành ngang, ngành dọc hay như thế nào.

Trên thực tế, chúng ta có 63 tỉnh, thành có 63 lực lượng quản lý thị trường tại mỗi địa phương, chịu sự điều hành trực tiếp của lãnh đạo tỉnh. Bộ Công thương, với chức năng của mình là quản lý chuyên ngành về thị trường có tham gia chỉ đạo và thấy rằng đang có sự thiếu và yếu về hệ thống tổ chức xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương để đảm bảo sự tập trung trong quản lý, chỉ đạo, điều hành cả về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quản lý thị trường cũng như phương án đầu tư, nâng cao chất lượng của quản lý thị trường, cả về con người, vật chất, phương tiện, thiết bị v.v... Đặc biệt, trong việc phối hợp với các lực lượng chức năng khác thực hiện các hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo hiệu quả. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, quan điểm của các địa phương và các bộ, ngành còn có sự phân tán trong việc xây dựng lực lượng quản lý thị trường theo hệ thống thống nhất từ trên xuống dưới và do Bộ Công thương chỉ đạo hay tiếp tục theo phương án cũ.

Vì vậy, qua báo cáo với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chúng tôi cũng được Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho phép nghiên cứu xây dựng đưa vào dự thảo Nghị định 95 về tổ chức bộ máy của Bộ Công thương trong một cơ quan thống nhất để báo cáo, xem xét trong thời gian tới. Vấn đề này cần có sự tham gia ý kiến cẩn trọng của các địa phương, các bộ, ngành, đặc biệt là các lực lượng chức năng có liên quan để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý thị trường và đấu tranh chống gian lận thương mại trên kinh nghiệm và thực tiễn chúng ta đã có. Vì vậy Nghị định 95 đang được nghiên cứu xây dựng và dự kiến cuối tháng 11, đầu tháng 12 sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ cho ý kiến. Chúng tôi xin tiếp thu và triển khai sớm theo đúng tinh thần để đảm bảo chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là liên quan đến một lực lượng quan trọng như lực lượng quản lý thị trường.

Thứ hai, trong thời gian đang có khoảng trống về pháp lý, nhất là liên quan đến Pháp lệnh thị trường, được sự đồng ý của Chính phủ chúng tôi đang tiếp tục thực hiện theo quy định cũ của các văn bản hướng dẫn trong thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ và quy chế của các lực lượng quản lý thị trường vẫn đang có hiệu lực. Hy vọng thời gian sớm trong tháng 11 và đầu tháng 12 sẽ được khắc phục. Xin trân trọng cảm ơn đại biểu.

Câu hỏi của đại biểu Lê Công Nhường liên quan đến các giải pháp phát triển công nghiệp nghiệp Việt Nam, nội dung rất rộng và trải qua quá trình dài, nội dung thứ hai liên quan đến việc phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết lao động dôi dư đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Nội dung thứ hai, chúng tôi xin tham gia giải trình cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc phiên họp tới liên quan đến vấn đề về cơ cấu, tổ chức bộ máy và nội dung nhiệm vụ của các bộ, ngành có liên quan đến vấn đề về biên chế và lao động.

Đối với chính sách công nghiệp, vì nó là một quá trình dài, nếu được tôi xin phép Chủ tọa và đại biểu Lê Công Nhường sẽ có văn bản báo cáo. Nếu tất cả các ngành kinh tế công nghiệp mà gói vào một nội dung để trả lời trong ngày hôm nay e rằng khó đủ, nhất là liên quan đến các cơ chế chính sách, những việc tổ chức phối hợp thực hiện trong bộ máy nhà nước cũng như khai thác nguồn lực xã hội thì rất dài và khó đảm bảo đi vào trọng tâm. Tôi xin phép gửi văn bản đến đại biểu Quốc hội.

Trương Trọng Nghĩa - TP Hồ Chí Minh

Tôi xin có một số ý kiến tranh luận lại, những ý kiến này thực ra cũng không hẳn tranh luận thẳng với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Có thể có những vấn đề tôi muốn đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ có ý kiến sau và có một số vấn đề tôi cũng rất mong khi Thủ tướng kết thúc chất vấn có ý kiến trả lời cũng sẽ có giải đáp.

Tôi chất vấn đề chúng ta đang nêu ra, đó là vấn đề bảo hộ trong nước một cách hợp lý và hợp pháp vì chúng ta mở cửa. Quan điểm, nhận thức của chúng ta đó là chúng ta mở cửa hội nhập để làm sao tối ưu hóa lợi ích quốc gia và lợii ích dân tộc chứ không phải hy sinh lợi ích đó. Chúng ta có thị trường hơn 90 triệu dân, nhiều nước không có được, họ chỉ có 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu thôi, đó là tài sản rất lớn, lợi thế rất lớn của chúng ta. Chúng ta có mấy chục triệu lao động như Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã nói, đó là lợi thế và vốn quý của chúng ta. Chúng ta có mấy ngàn cây số biển, chúng ta có nắng, gió, chúng ta có nền nông nghiệp rất lớn. Trong cuộc hội nhập này chúng ta phải làm sao lợi dụng và có những chính sách để chúng ta dùng cái đó tăng năng lực cạnh tranh. Đó là việc chúng tôi muốn nêu lên. Làm sao chúng ta lại đi nhập rau, quả, đi nhập tăm và những hàng nhựa thứ phẩm của các nước. Ví dụ chúng ta xử lý vấn đề tiểu ngạch thế nào, phải có giải pháp cho vấn đề thương mại tiểu ngạch. Vì đó là chuyện rủi ro về buôn lậu rất lớn, v.v...

Thứ hai, tôi xin đề nghị khi chúng ta nói vấn đề chúng ta bảo hộ và chúng ta muốn phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, chúng ta muốn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chúng ta muốn đẩy mạnh sản xuất trong nước để làm sao chúng ta bảo hộ một cách hợp pháp doanh nghiệp trong nước. Để có một nền kinh tế tự chủ và vững mạnh chúng ta phải hy sinh về ngân sách. Ở đây có vấn đề anh khuyến khích nhập khẩu, đặt ra một số chính sách thuế khuyến khích nhập khẩu, phải chăng ở đây có vấn đề để thu thuế nhập khẩu cho dễ dàng hơn. Còn khi khuyến khích sản xuất mà thu được thuế tăng ngân sách cực kỳ khó khăn, nhất là khi doanh nghiệp đã có lãi mới thu được.

Tôi đề nghị chỗ này, chính sách chúng ta phải xác định. Chúng ta nuôi dưỡng doanh nghiệp trong nước, khi cây lớn lên chúng ta hái quả thì lâu hơn và phức tạp hơn, nhưng đó là đường hướng lâu dài và làm cho đất nước chúng ta vững mạnh lên, chúng ta không bị phụ thuộc vào kinh tế nước ngoài. Nếu chúng ta hội nhập theo cách nào đó không sử dụng lợi thế khách quan có sẵn của chúng ta thì dần dần Việt Nam trở thành một thị trường cho hàng hóa các nước tràn vào đây, lợi nhuận trong nước người ta lấy lợi nhuận đó, lao động ở nước có công ăn việc làm rồi người ta đẩy sang mình những công nghệ thấp và rẻ tiền, sử dụng lao động rẻ tiền chúng ta ở đây thôi. Như vậy, hội nhập và mở cửa chúng ta sẽ đi chệch hướng và về lâu dài đất nước chúng ta sẽ suy yếu. Chúng tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời những câu hỏi trực tiếp của tôi.

Ví dụ, như bây giờ anh đặt sắc thuế và anh bỏ thuế giá trị gia tăng cho người đang sản xuất phân bón, sản xuất thức ăn gia súc, sản xuất thiết bị nông nghiệp ở đây thì nếu như anh áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% thì người ta được khấu trừ đầu vào. Như thế người ta không bị hi sinh lợi nhuận của mình trong khi anh đặt miễn thuế như thế người ta không được khấu trừ đầu vào, người ta mất lợi nhuận, trong khi những anh nhập khẩu những sản phẩm này thì bình chân như vại. Đây là một điểm chúng ta đi ngược lại đường lối chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu chúng ta. Tôi xin có một vài ý kiến như vậy.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội

Xin cám ơn đại biểu. Phần tranh luận này Bộ trưởng Trần Tuấn Anh không phải trả lời thêm vì nó có liên quan đến vấn đề chính sách thuế nhập khẩu và xuất khẩu giữa khuyến khích, bảo hộ hợp pháp, hợp lý hàng hóa sản xuất trong nước so với hàng nhập khẩu thì Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ tham gia trả lời nhưng ngắn thôi. Tôi thấy có đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa đang muốn tranh luận lại.

Đặng Ngọc Nghĩa - Thừa Thiên Huế

Tôi đã nghe đồng chí Bộ trưởng trả lời nhưng tôi thấy băn khoăn một số nội dung. Thứ nhất, tại sao tôi đặt vấn đề này vì sản phẩm ngô, đậu tương và đường chúng tôi đi một số tỉnh đặc biệt là tỉnh khó khăn. Tại sao ngô bà con không bỏ sản xuất, bỏ đất đai vì giá ngô tự dưng tụt hẳn xuống, mình lại không bảo hộ cho người nông dân của mình mà làm cho giảm nghèo chúng ta tăng lên và bỏ ngân sách ra để xóa nghèo. Trong khi đó bà con bỏ đất sản xuất, tôi đặt vấn đề đó. Chúng ta phải có những hàng rào kỹ thuật. Hai là một số chuyên gia nước ngoài về đầu tư sản xuất ngô và đậu tương ở Việt Nam mình để họ nhập khẩu thì đồng chí lý giải vấn đề này như thế nào. Vấn đề nữa là một số vấn đề máy móc, tàu thuyền, nông nghiệp, hàng tiêu dùng đồng chí trả lời không thuyết phục.

Tôi đề nghị đồng chí là Bộ trưởng để tham mưu cho Chính phủ làm thế nào có một chiến lược và tôi biết các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta, các ngành cơ khí có một số rào cản không những Bộ Công thương mà các bộ khác, ví dụ như thuế, nội địa hóa v.v... rất khó bán và đẩy giá thành của một số như máy tàu lên cao. Do vậy, tôi đề nghị nhân khóa này các đồng chí phải nghiên cứu làm thế nào, kích cầu sản xuất trong nước, chứ đồng chí cứ nói nhập khẩu, AFTA thế này. Trước hết, chúng ta phải bảo hộ những mặt hàng ta sản xuất được, hiện nay việc làm chúng ta không bảo đảm, không tốt, ngân sách chúng ta thu không được, chúng ta lại nhập khẩu về một số mặt hàng mà chúng ta sản xuất được. Tôi đề nghị các bộ phải nghiên cứu nội dung này. Tôi xin hết ý kiến.

Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

Tôi xin được phép phát biểu một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý phân bón của ngành nông nghiệp và một số những nội dung liên quan đến xuất nhập khẩu nông sản phẩm.

Ý thứ nhất, về vấn đề phân bón, hiện nay chúng ta đang có hai bất cập rất lớn. Việt Nam chúng ta là một quốc gia nông nghiệp, ưu tiên hàng đầu đúng ra phải là phân bón "nhất nước, nhì phân", tuy nhiên đến giờ phút này có hai nhóm vấn đề lớn.

Một là bất cập về định hướng sử dụng phân bón, cho đến nay chúng ta hàng năm sử dụng khoảng 10 - 11 triệu tấn phân bón, khả năng trong nước chúng ta sản xuất được 8 - 9 triệu tấn, còn hàng năm chúng ta nhập khẩu khoảng 2 - 2,5 triệu tấn. Những dạng phân bón chúng ta phải nhập khẩu, thứ nhất khoảng 960.000 tấn phân kali, riêng loại này bất luận phải nhập khẩu, vì chúng ta không có mỏ phân kali. Thứ hai phân DAP và phân SA là hai dạng phân hỗn hợp công nghệ cao cho một số những đối tượng cây trồng thì chúng ta chỗ này cũng vẫn còn đang phải nhập khẩu, còn lại chúng ta tự túc sản xuất được.

Vấn đề bất cập lớn nhất hiện nay trong định hướng sử dụng trong tổng số 11 triệu tấn phân đó thì phân hữu cơ chúng ta chỉ sử dụng có 1 triệu tấn, còn lại phân hóa học chúng ta sử dụng tới 90% cỡ khoảng 10 triệu tấn, đây là bất cập lớn nhất đã làm cho nông sản chúng ta không sạch, chất lượng không cao. Hai nữa ô nhiễm môi trường. Ba là giảm độ phì của đất. Nếu cứ để tình trạng này lâu dài chắc chắn nông nghiệp của chúng ta giá trị không thể cao được. Do vậy, chúng ta phải định hướng lại sử dụng phân bón theo hướng hữu cơ, theo hướng này hiện nay chúng ta rất có tiềm năng. Một là hàng năm chúng ta có tới 50 triệu tấn phế phụ phẩm từ rơm, từ thân cây ngô và các loại. Hai là chúng ta có 100 triệu tấn phế thải của động vật, có lượng phân bù và phân chấp đủ điều kiện cho nền công nghiệp phân hữu cơ phát triển. Do đó trách nhiệm của ngành xác định việc đầu tiên trong quản lý phân bón phải là định hướng vào phân hữu cơ để từng bước một chúng ta chuyển sang nền nông nghiệp sạch, nền nông nghiệp hữu cơ mới là đúng chủ trương của Đảng, của Nhà nước đang định hướng cho tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản phẩm nông nghiệp sạch để hội nhập được với quốc tế. Đó là bất cập thứ nhất.

Bất cập thứ hai là bất cập trong công tác quản lý về phân bón. Trước năm 2014, chúng ta quản lý phân bón theo danh mục, mỗi một loại phân bón trước khi được đưa vào danh mục để lưu hành trong sản xuất và buôn bán phải qua công tác kiểm nghiệm, khảo nghiệm, có hội đồng kết luận được mới được bổ sung vào danh mục. Tuy nhiên, khi áp dụng Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư chúng ta phải chuyển cơ chế quản lý từ danh mục sang tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia để đảm bảo tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và minh bạch như hai luật đã quy định. Trên tinh thần đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 202 để tập trung chuyển trạng thái quản lý từ danh mục hành chính sang quản lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn. Khi giai đoạn quá độ chuyển sang này sẽ đẻ ra một số vấn đề bất cập.

Thứ nhất, đòi hỏi nhà nước, cơ quan quản lý phải có một bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm cơ sở khẳng định để các tổ chức kinh doanh đăng ký theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đó và người ta được quyền sản xuất. Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn này khi anh muốn ban hành đòi hỏi thời gian, đòi hỏi điều kiện không thể một lúc đầy đủ hết được. Đây là vấn đề khi giai đoạn chuyển tiếp có khó khăn đó.

Thứ hai, theo Nghị định 202 thì hai bộ trực tiếp quản lý phân bón, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quản lý phần phân bón hữu cơ và phân bón khác. Phân bón khác là phân vi sinh, phân mùn một số dạng. Còn lại Bộ Công thương quản lý toàn bộ phân vô cơ, từ khâu cấp phép, kiểm tra, thanh tra, do vậy có sự song trùng này. Sự song trùng này dẫn đến kẽ hở, hầu hết các cơ sở sản xuất phân bón của Việt Nam và kinh doanh hiện nay đều là cùng phân vô cơ và phân hữu cơ.

Theo Nghị Định 202 quy định nếu như một cơ sở sản xuất kinh doanh cả hai loại phân thì Bộ Công thương là cơ quan chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xem xét cấp phép cũng như trong quá trình thanh kiểm tra sau này. Do đó, đây chính là một khoảng mà hai bộ phối hợp không tốt thì chính là khoảng trống để cho các hoạt động gian dối về thương mại, các hoạt động không đầy đủ những điều kiện thì chính là ở chỗ này chúng ta phải nhìn nhận ra chỗ để chỉnh sửa sau này hoạt động cho tốt hơn. Từ những vấn đề đó, thời gian tới chúng tôi xin có mấy kiến nghị:

Một là về quản lý, hiện nay Thủ tướng đã chỉ đạo cho chỉnh sửa Nghị định 202, nếu sau này giao cho Bộ Công thương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chuyển toàn bộ cơ sở vật chất, con người, điều kiện để tập trung một mối quản lý và ngược lại nếu như Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức lại để quản lý về nguyên tắc cho đảm bảo một mối thống nhất. Đó là giải pháp thứ nhất.

Giải pháp thứ hai, tập trung về các văn bản pháp luật, sau khi có Nghị định 202 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ban hành Thông tư 41 và Bộ Công thương có ban hành Thông tư 29 để tập trung quản lý về công tác phân bón. Tuy nhiên, cho đến nay rà soát lại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã đưa ra chương trình phải sửa vấn đề này cho phù hợp hơn. Chúng tôi kiến nghị Bộ Công thương rà soát lại Thông tư 29 để tiếp tục chỉnh sửa.

Giải pháp thứ ba, ban hành bộ tiêu chuẩn quy chuẩn, đến thời điểm hiện nay chính thức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tạo điều kiện quản lý chặt chẽ hơn thì chúng tôi đã chuyển sang Bộ Khoa học, Công nghệ 100 quy chuẩn và tiêu chuẩn và đồng chí Bộ trưởng mới cũng rất quyết tâm đến giờ phút này thẩm định cơ bản gần xong, thời gian tới bộ sẽ ban hành bộ tiêu chuẩn quy chuẩn này để phục vụ công tác quản lý. Chắc là bên anh Tuấn Anh cũng đang chuẩn bị bộ tiêu chuẩn quy chuẩn này thêm để hoàn thiện dần về mặt quy chuẩn phục vụ cho công tác quản lý của chúng ta.

Một giải pháp nữa là chấn chỉnh cơ quan quản lý nhà nước về quản lý ngay phân bón.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội

Tôi thấy rất rõ ràng, đề nghị qua chất vấn hôm nay hai bộ trưởng sẽ phối hợp lại với nhau tham mưu cho Chính phủ giải quyết ngay những bất cập trong quản lý phân bón và giải quyết ngay những sơ hở, những chồng chéo, những khoảng trống trong quản lý nhà nước và làm sao trong các lần họp tới đại biểu Quốc hội không phải nói về sự chồng chéo dẫn tới yếu kém trong quản lý phân bón, Bộ trưởng trả lời rất rõ, có gì Bộ trưởng trả lời thêm bằng văn bản.

Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

Chúng tôi xin tập hợp hết văn bản gửi đến các đại biểu, nhưng với quyết tâm là hai bộ sẽ phải tập trung hơn để làm sao công tác quản lý được tốt hơn.

Riêng về nông sản phẩm chúng tôi xin có một số ý kiến ngắn. Nông sản phẩm Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có nói, chúng ta hội nhập sâu rộng, bây giờ hàng nông sản chúng ta đi 160 nước. Về tổng thể hiện nay chúng ta xuất khẩu khoảng 30 tỷ, năm nay khả năng sẽ được trên 31 tỷ đến 32 tỷ. Chúng ta nhập khẩu khoảng 23 tỷ, thặng dư chúng ta được 8 tỷ. Chúng tôi đồng tình với đại biểu Nghĩa không chủ quan bởi cái thặng dư này. Mặc dù chúng ta đang có lợi, mặc dù chúng ta đang hội nhập nhưng từng thị trường, từng sản phẩm phải tính toán để làm sao ta có lợi nhất, cái đó là hoàn toàn chính xác. Ví dụ, Thủ tướng đang chỉ đạo hiện nay mở thị trường với Úc. Con tôm được chấp nhận cho xuất nguyên con sang thì lựa chọn đổi lại họ yêu cầu mình cho họ xuất khẩu quả cherry sang mình. Vì lý do gì, quả cherry của mình mình không sản xuất được và thị trường cũng nhỏ. Nhưng đổi lại, chúng ta xuất được con tôm nguyên mở ra thị trường rất rộng và gần như mặc định nếu Úc nhập được sản phẩm này, các nước phát triển khác cũng theo mà nhập.

Ý ở đây muốn viện dẫn một điều chúng ta chấp nhận cuộc chơi bình đẳng nhưng phải lựa chọn và Thủ tướng hiện nay đang chỉ đạo lộ trình đó. Ví dụ hôm vừa rồi, Thủ tướng đi Trung Quốc có giao nhiệm vụ ngành nông nghiệp và ngành công thương tham mưu, chúng ta mở thị trường chính thức thì hai ngành báo cáo ba sản phẩm đề nghị đàm phán. Một là thịt lợn, hai là rau quả và ba là sữa. Đây là những lợi thế của Việt Nam. Hoặc thời gian vừa qua chúng ta mở cửa cho bò và một số sản phẩm khác vào, chúng ta có định hướng. Riêng về đàn bò, bên cạnh chuyện vào chúng ta dùng giải pháp kỹ thuật. Chúng ta định hướng Việt Nam hiện nay chỉ có 5,2 triệu con bò. Thị trường chúng ta đang thiếu nhưng lồng vào đó chúng ta phải đề nghị các doanh nghiệp phối hợp, lựa chọn đàn bò giống, đàn bò cái về để kích thích phát triển sau này. Chính vì vậy, hiện nay Ninh Thuận vừa rồi công ty Thông Thuận nhập 2.000 con bò cái rất tốt. Như vậy, tạo đà sau này chúng ta có thể phát triển hoặc như Dabaco vừa rồi tập trung nhập những đàn lợn giống gốc của nước ngoài về. Hiện nay chúng ta đã tạo được ra con bê 3 ngang hàng thế giới.

Báo cáo Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ luôn luôn chỉ đạo, mặc dù hội nhập nhưng phải lựa chọn, lựa chọn làm sao chúng ta có lợi hơn về tương lai, có thể trước mắt khó khăn nhưng sau này chúng ta sẽ có lợi.

Riêng về ý kiến nhập khẩu ngô, chúng tôi cũng xin bổ sung thêm ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công thương. Đề nghị đại biểu Nghĩa cũng có sự thông cảm. Đến nay sức sản xuất thức ăn gia súc như năm nay là 17 triệu tấn. Cộng với 3 triệu tấn thủy sản nữa sức chúng ta sản xuất 20 triệu tấn. Ngô sẽ yêu cầu khoảng 8 triệu tấn - 9 triệu tấn trong nguyên liệu làm ra 20 triệu tấn đó. Việt Nam hiện nay có 1 triệu hecta ngô, chúng ta có 5 triệu tấn sản lượng, như thế vẫn thiếu, buộc phải nhập mà nhập để thúc đẩy chăn nuôi và chúng ta xuất khẩu được cám. Nhưng đồng thời, những vùng chuyển đổi theo chỉ đạo tinh thần nghị quyết Quốc hội, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng, từ nay trở đi chúng ta phải cố gắng trong những năm tới chuyển khoảng 500.000 ha từ trồng lúa sang trồng cây khác trong đó có cây ngô. Tuy nhiên, phải khẳng định một số vùng cây ngô vẫn chưa có lợi thế như cây khác. Do đó, chúng ta đang phải tập trung đưa tiến bộ khoa học- kỹ thuật canh tác vào những vùng, vựa. Hiện nay một số sản phẩm ngô ví dụ ở Mỹ và một số nước vẫn có lợi thế về giá thành rẻ, do đó các doanh nghiệp được quyền lựa chọn. Nhưng bên cạnh đó, ngành nông nghiệp xác định tập trung khoa học, kỹ thuật để cùng miền núi, đồng bằng sông Cửu Long, một số nơi buộc phải chuyển đổi thì chúng ta cố gắng đưa khoa học, kỹ thuật vào để đảm bảo 2 mục tiêu.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội

Cám ơn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường,

Đề nghị Bộ trưởng, sau chất vấn này cố gắng những phát biểu hôm nay làm cho sản xuất nông nghiệp của bà con tốt hơn, chọn lọc nhập khẩu giống gì để phát triển nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, cạnh tranh được.

Phạm Thị Thanh Thủy - Thanh Hóa

Qua một số ý kiến phát biểu của đại biểu trước, không chỉ là vấn đề về phân bón giả, phân bón kém chất lượng mà hiện nay cử tri rất băn khoăn trước thực trạng một số doanh nghiệp, một số tập thể, cá nhân nhập khẩu, nhập lậu hàng hóa, nông sản không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, nông sản hàng hóa giá rẻ, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất trong nước, gây thiệt hại cho người dân. Đề nghị Bộ trưởng nêu rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

Nguyễn Lân Hiếu - An Giang

Xin cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công thương đã có phần trả lời thể hiện sự quyết tâm trong việc rà soát xử lý triệt để các dự án thua lỗ gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của nhân dân, tồn tại từ nhiều năm nay.

Tôi có câu hỏi gần giống đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đoàn Quảng Bình. Tuy nhiên, sau khi nghe Bộ trưởng trả lời, tôi vẫn muốn đặt lại câu hỏi, ngoài 5 dự án thua lỗ lên đến nhiều nghìn tỷ đồng mà Bộ Công thương vừa báo cáo Quốc hội thì hiện nay trên thực tế còn bao nhiêu dự án có mức đầu tư lớn mà có nguy cơ thất bại như 5 dự án trên. Liệu đến kỳ họp Quốc hội sau, Quốc hội và cử tri cả nước lại phải có thêm một bản danh sách khác mà đọc đến làm tất cả chúng ta đau đớn và xót xa. Tôi xin hết.

Nguyễn Thanh Hồng - Bình Dương

Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII, đại biểu Quốc hội phải chất vấn Bộ Công thương về tổ chức hệ thống bán lẻ, thu mua nông sản ở khu vực nông thôn. Trong việc liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã cam kết hứa với Quốc hội sẽ có giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, đến nay người nông dân vẫn bị bao vây bởi hàng giả, hàng kém chất lượng đa cấp lừa đảo, thương gia nước ngoài lũng đoạn thị trường, vẫn phải chấp nhận bán rẻ mua đắt. Đã là phận nghèo thu nhập thấp nhưng lại phải mua hàng với giá hàng hóa giá cao, người nông dân thiệt đơn, thiệt kép, thương mại ở khu vực này tiếp tục là vùng trũng. Đề nghị Bộ trưởng cho biết với trách nhiệm là Thứ trưởng Bộ Công thương trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII thì trách nhiệm Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào và để khắc phục tình trạng nêu trên thì Bộ trưởng có cam kết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV này giải quyết được tình trạng nêu trên hay không?

Giải pháp nào là giải pháp đột phá để không lặp lại điệp khúc đây là vấn đề rộng, phức tạp sẽ nghiên cứu tham mưu tích cực phối hợp, quyết liệt giải quyết và để cuối cùng rồi lại xin lỗi và rút kinh nghiệm sâu sắc. Xin cám ơn Bộ trưởng và Quốc hội.

Đỗ Đức Hồng Hà - TP Hà Nội

Tôi xin phép được trình đến Bộ trưởng câu hỏi như sau:

Vừa qua nhân dân và cử chi cả nước rất bức xúc về tình trạng buôn lậu ngày càng gia tăng về số vụ phức tạp về cơ cấu, nghiêm trọng về hậu quả. Buôn lậu diễn gia trên các tuyến biên giới, đường bộ, đường sắt, đường thủy, cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, điển hình là các vụ buôn lậu ngà voi, thuốc lá điếu ngoại, xăng dầu, đường, cát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa, làm thất thu lớn ngân sách nhà nước. Xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng để xảy ra tình trạng trên và giải pháp khắc phục trong thời gian tới? Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

Hồ Thanh Bình - An Giang

Tôi xin có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, việc tìm đầu ra cho nông sản luôn là mối quan tâm của cử tri ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như nông dân cả nước. Công tác thị trường, đặc biệt là thị trường phục vụ xuất khẩu đối với các nông sản chủ lực của Việt Nam như lúa gạo, thủy sản và trái cây vẫn còn lúng túng, bị động và đôi khi bế tắc. Xin Bộ trưởng cho biết ngành công thương có những giải pháp bền vững nào để giúp tiêu thụ và xuất khẩu các nông sản của đồng bằng sông Cửu Long cũng như Việt Nam.

Phần thứ hai, đây là phần tranh luận, tuy nhiên tôi tranh thủ thời gian để cho ý kiến việc có nên bảo hộ hay không đối với hàng nông sản nhập khẩu vào Việt Nam. Quan điểm của tôi là chúng ta nên thận trọng, tìm giải pháp để bảo hộ cho nông sản. Chúng ta nhìn thấy cá ba sa Việt Nam xuất khẩu, kể từ năm 2006 Mỹ đã khởi kiện các vụ kiện liên quan tới cá ba sa. Lúc đầu họ cho rằng không phải cá nheo, sau một thời gian họ không thành công, họ lại chuyển sang cho rằng cá ba sa là cá nheo. Cách họ làm để họ cố tình bảo hộ nông sản trong nước đối với một ngành sản xuất tiên tiến. Đối với Việt Nam ở một trình độ sản xuất nông nghiệp thấp, tôi nghĩ rằng việc bảo hộ và dùng các hình thức bảo hộ thông minh đó là giải pháp chúng ta vẫn phải đeo đuổi và suy nghĩ để làm. Tôi xin hết.

Nguyễn Quang Dũng - Quảng Nam

Năm 2014 Chính phủ đã ban hành chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước. Tuy nhiên, cho đến nay nước ta vẫn chưa thể sản xuất ô tô, trong khi đó lộ trình thực hiện AFTA đang đến gần, càng gây bất lợi cho sản xuất ô tô trong nước. Với trách nhiệm của bộ chủ quản, đề nghị Bộ trưởng cho biết những giải pháp để thực hiện hiệu quả chiến lược của Chính phủ trước thách thức hội nhập. Xin cám ơn Bộ trưởng.

Lưu Bình Nhưỡng - Bến Tre

Tôi xin hỏi Bộ trưởng 2 câu.

Thứ nhất, tôi rất tâm đắc ý kiến của Bộ trưởng sẽ xem xét vấn đề quản lý nhà nước và Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã giải trình trước Quốc hội vấn đề này. Theo quan điểm của tôi, nếu Bộ Công thương quản lý phân bón ta cảm giác như ở trên trời, còn Bộ Nông nghiệp quản lý phần rễ dưới đất. Tôi cho rằng cần giao việc này về Bộ Nông nghiệp, quan điểm của Bộ trưởng như thế nào?

Câu hỏi thứ hai là Chủ tịch Tôn Hoa Sen hứa trước Thủ tướng là nếu có sai phạm thì giao toàn bộ tài sản cho Thủ tướng. Tôi cũng đánh giá cao lời hứa này, hôm nay muốn hỏi Bộ trưởng một câu, tôi không muốn có hệ lụy xảy ra với nhân dân, với đất nước, với Tổ quốc này, nhưng nếu được phép tôi hỏi Bộ trưởng là nếu sau này có hệ lụy Bộ trưởng hôm nay có dám thực hiện cam kết lạc quan trước Quốc hội để xin hứa rằng sẽ từ chức trước Quốc hội không? Xin cảm ơn.

Hoàng Văn Cường - TP Hà Nội

Câu hỏi của tôi xoay quanh nhiều vấn đề nhiều đại biểu hỏi liên quan đến trách nhiệm của các dự án đầu tư thất thoát. Chúng ta thấy những dự án của tư nhân nếu đầu tư thất thoát thì những người có liên quan khuynh gia bại sản, thậm chí có thể đi tù, nhưng những dự án công, từ nãy tới giờ nghe Bộ trưởng giải trình tôi chưa thấy trách nhiệm thuộc về ai. Thậm chí, những dự án đầu tư càng lớn, doanh nghiệp xếp hạng càng cao thua lỗ thì những người liên quan quản lý vẫn được hưởng mức lương cao theo thang bậc lương của các doanh nghiệp xếp hạng, nếu thua lỗ nhiều hơn nữa lại liên quan đến chuyện bán, thanh lý tài sản đó người ta lại được hưởng nhiều hơn nữa. Hiện nay có dư luận nói những tình trạng của doanh nghiệp thua lỗ làm xuất hiện những nhóm người ăn theo tại các doanh nghiệp đó, gọi là những đàn kền kền ăn xác chết.

Vậy xin hỏi Bộ trưởng, khi hình thành một dự án như thế những người đệ trình lên dự án này thuyết minh như thế nào, sau này dự án không thành công có trách nhiệm gì không, những người tham gia vào quá trình thẩm định dự án đó có ý kiến như thế nào về việc ra đời dự án, bây giờ dự án không hoàn thàh có trách nhiệm gì không? Những người quá trình tổ chức thực hiện dự án bây giờ dự án không hoàn thành thì trách nhiệm như thế nào? Tất nhiên trách nhiệm ở đây không phải trách nhiệm của những người hiện tại như Bộ trưởng hiện nay mà từ những nhiệm kỳ tiền nhiệm trước đây. Vì vậy, nếu như chỗ này chúng ta vẫn không chỉ ra được trách nhiệm, tôi nghĩ trong tương lai lại vẫn còn tình trạng như đại biểu Dương Trung Quốc nói những người tham gia vào quá trình đệ trinh thì nhảy múa ăn mừng khi dự án được phê duyệt và khi dự án không hoàn thành, khi dự án thua lỗ lại tiếp tục đàn kền kền béo thêm. Xin Bộ trưởng chỉ trả lời khẳng định có quy định trách nhiệm được cho các bộ phận tham gia hay không. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Lê Tấn Tới - Bạc Liêu

Hiện nay tình trạng trích tôm tạp chất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh ở ven biển diễn ra rất phức tạp. Các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng công an đã tổ chức nhiều đợt truy quét và đã bắt xử lý rất nhiều trường hợp nhưng tình trạng vẫn diễn ra và xảy ra ngày càng thủ đoạn, tinh vi. Qua nghiên cứu thấy các doang nghiệp vẫn mua tôm tạp chất và vượt ra hàng rào kiểm tra chất lượng là xuất khẩu được ra khỏi Việt Nam. Điều này gây hậu quả rất lớn cho chúng ta cả về kinh tế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thực tế nhiều lô hàng của Việt Nam đã xuất khẩu ra nước ngoài về tôm bị trả lại. Do vậy, tôi xin hỏi Bộ trưởng ba vấn đề:

Thứ nhất, về quản lý chát lượng tôm xuất khẩu ra khỏi Việt Nam vừa qua còn có lỗ hổng nào không.

Thứ hai, trách nhiệm của các cơ quan quản lý từ khi cấp quota cho đến kiểm tra chất lượng trước khi xuất khẩu đến đâu.

Thứ ba, thời gian tới Bộ Công thương có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này để bảo vệ doanh nghiệp và bà con sản xuất chân chính. Xin cám ơn Bộ trưởng.

Nguyễn Hữu Cầu - Nghệ An

Tôi xin hỏi đồng chí Bộ trưởng 2 câu. Câu hỏi thứ nhất là tình trạng bổ nhiệm, đề bạt cán bộ là người nhà, người thân, người không đủ phẩm chất, năng lực khi bị phanh phui thì đều được trả lời là làm đúng quy trình. Nay xả lũ gây thiệt hại cho dân, đầu tư thất thoát cũng nói làm đúng quy trình. Tôi cho rằng quy trình không có lỗi, ở đây chúng ta có những cán bộ vô cảm, cán bộ lợi dụng, tha hóa và cha chung không ai khóc đã làm cho quy trình bị tha hóa. Tôi xin hỏi Bộ trưởng, sắp tới Bộ trưởng có mạnh tay xử lý những cán bộ làm tha hóa các quy trình này không và nếu xử lý thì lúc nào xử lý xong?

Câu hỏi thứ hai, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là một bộ nắm giữ rất nhiều tập đoàn, tổng công ty và tài sản lớn của nhà nước, nhưng để xảy ra tình trạng thất thoát, thua lỗ như 5 dự án vừa qua và một số quan ngại mà đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đã nêu ra, tôi rất tâm đắc. Tôi xin hỏi Bộ trưởng với tư cách tư lệnh ngành, Bộ trưởng có giải pháp gì vừa căn cơ, vừa táo bạo để bảo tồn vốn và phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, thực hiện cho được mục tiêu và yêu cầu kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Nguyễn Anh Trí - TP Hà Nội

Cử tri của chúng tôi bảo cứ đưa cho các doanh nghiệp nhà nước triển khai dự án là thua lỗ, không thành công, mất mát rất nhiều, rất phổ biến. Vậy có lẽ đang có chỗ chưa ổn, sai trong cách thức tổ chức thực hiện dự án. Có nên thay đổi không và Bộ trưởng có dám thay giám đốc ban quản lý dự án, hay nói là "trảm tướng" ngay để cải thiện tình hình không?

Câu hỏi thứ hai, rồi đây, sau khi phân tích, kiểm điểm quá trình sai sót, quá trình thực hiện các dự án đã bị thua lỗ mà chúng ta đề cập, rất mong Bộ trưởng đặc biệt lưu ý trả lời bằng văn bản về trách nhiệm cá nhân và tập thể gây ra sai sót. Tôi xin nói thêm, tôi hài lòng và thấy thú vị với trả lời của các Bộ trưởng sáng nay.

Nguyễn Thanh Hiền - Nghệ An

Tôi xin chuyển tới Bộ trưởng 2 câu hỏi.

Thứ nhất, được biết năm 2007 Bộ Công thương có quyết định phê duyệt về quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ đến 2010 và tầm nhìn đến 2020. Nhưng cho đến nay việc phát triển công nghiệp phụ trợ nước ta rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Từ thực tế đó, về trách nhiệm quản lý của bộ trong quá trình thực hiện quyết định đó và hiện nay đạt đến mức độ nào, kết quả ra sao. So với mục tiêu đặt ra ban đầu và những giải pháp sắp tới thúc đẩy vấn đề này phát triển trong thời gian tới.

Thứ hai, trong thời gian qua, hệ thống bán lẻ nước ta chưa được quan tâm đúng mức, hiện nay có nguy cơ bị thao túng và chiếm lĩnh thị trường, trách nhiệm quản lý của Bộ trong vấn đề này và giải pháp sắp tới như thế nào để thúc đẩy hệ thống bán lẻ của chúng ta phát triển. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Nguyễn Văn Cảnh - Bình Định

Thiệt hại do xả lũ gây ra vừa qua có phần là do thông tin xả lũ đến với người dân không kịp thời, nếu báo động kịp thời để người dân biết đập thủy điện bắt đầu xả lũ sẽ giúp giảm đáng kể thiệt hại về người và của. Xin hỏi Bộ trưởng, chúng ta đã áp dụng hệ thống còi báo động xã lũ chưa? Nếu chưa chúng ta có cần bổ sung thêm yêu cầu là đối với các công trình thủy điện có nguy cơ gây ngập lụt cao thì phải lắp đặt các hệ thống còi báo động công suất lớn, kết nối tín hiệu có dây hoặc không dây cách nhau vài km dọc theo bờ sông xả lũ hoặc tại các vùng trũng nơi lũ thường tràn về để người dân biết trước, chủ động phòng, tránh lũ kịp thời giống như chúng ta đã từng có các hệ thống còi báo động để báo khi địch đến trong chiến tranh và nếu cần làm thì Bộ trưởng sẽ làm như thế nào và khi nào nên áp dụng để giảm thiệt hại về người và của hàng năm khi lũ đến. Xin hết ý kiến.

Nguyễn Trường Giang - Đắk Nông

Tôi xin gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi.

Câu hỏi thứ nhất, công nghiệp ô tô của Việt Nam có đạt được các mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa giá bán xe có hợp lý không, Bộ trưởng đánh giá thế nào về chất lượng xe và giá bán xe ở Việt Nam. Việc bảo hộ sản xuất xe trong nước có bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Câu hỏi thứ hai, có hiện tượng chuyển giá trong nhập khẩu phụ tùng xe lắp ráp trong nước hay không. Tôi xin hết.

Phùng Đức Tiến - Hà Nam

Tôi xin phép được gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi.

Câu hỏi thứ nhất, thực trạng cơ khí chế tạo và giải pháp trong thời gian tới.

Câu hỏi thứ hai, ngoài phân bón, nông sản, vật tư nông nghiệp kém chất lượng tràn lan trên thị trường trong thời gian qua rượu, bia, nước giải khát đồ uống đóng chai hàng giả hàng kém chất lượng cũng tràn lan trên thị trường đây chính là phân công của Luật an toàn thực phẩm đối với bộ. Đề nghị đồng chí cho biết trách nhiệm của bộ và trách nhiệm của Bộ trưởng nói riêng và giải pháp trong thời gian tới. Xin hết, cảm ơn Bộ trưởng.

Nguyễn Phương Tuấn - Ninh Bình

Tôi xin có hai câu hỏi liên quan đến Nhà máy đạm Ninh Bình.

Thứ nhất, như buổi sáng nay Bộ trưởng vừa phát biểu liên quan đến Nhà máy đạm Ninh Bình, nhà máy đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa quyết toán được vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản thì đây là có lỗi chủ quan của chủ đầu tư. Vậy tôi xin hỏi trách nhiệm của Bộ trưởng đối với vấn đề này như thế nào.

Thứ hai, cũng như buổi sáng đại biểu nói nếu các nhà máy không có hiệu quả kinh tế thì hướng xử lý như thế nào? Bộ trưởng cho biết nếu Nhà máy đạm Ninh Bình mà hiệu quả kinh tế không còn có bán lại hay cơ cấu lại không?

Một nội dung nữa, hiện nay có hơn 700 công nhân của Nhà máy đạm Ninh Bình không có việc làm. Hiện tại nhà máy đã dừng hoạt động rồi, vậy tương lai của những người công nhân này ra sao, xin Bộ trưởng cho biết? Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Hoàng Đức Thắng - Quảng Trị

Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 3/11/2016 tôi đã có kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan về chủ trương đầu tư đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị theo cơ chế đặc thù thay cho việc cấp điện diezen hiện nay, nhằm giúp cho huyện đảo có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, ở một huyện đảo có vị trí quan trong ở cửa ngõ vịnh Bắc Bộ. Tôi cũng được biết hiện nay cơ bản các huyện đảo trong cả nước đã được cấp lưới điện quốc gia. Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm của Bộ Công thương về vấn đề này như thế nào? Nếu chủ trương đầu tư được chấp thuận Bộ trưởng có thể cho biết khoảng bao lâu dự án này sẽ được triển khai? Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Phan Thái Bình - Quảng Nam

Về vấn đề thủy điện rất nhiều đại biểu quan tâm. Tôi xin đặt câu hỏi với Bộ trưởng một câu hỏi ngắn. Thủy điện Sông Bung 2 tại Quảng Nam vừa nghiệm thu, tích nước vào đầu năm 2016, nhưng đến ngày 13/9/2016 xảy ra sự cố vỡ ống dẫn dòng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Sau khi sự cố xảy ra, Bộ Công thương đã vào kiểm tra, đã thông tin tới báo chí. Nhưng dư luận đặt ra có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do lũ từ cơn bão số 4. Ngoài ra, theo một số chuyên gia độc lập về thủy điện, cần kiểm tra làm rõ hồ sơ thiết kế và chất lượng thi công công trình. Đề nghị Bộ trưởng nói rõ nguyên nhân nào là chính, có nguyên nhân do thiết kế và thi công không đảm bảo chất lượng hay không? Trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào? Bộ đã kiểm tra và xử lý như thế nào? Riêng công trình này cũng như các công trình thủy điện trong cả nước có còn sự cố xảy ra tương tự như thế này không? Xin cảm ơn Quốc hội và cảm ơn Bộ trưởng.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội

Như vậy đã có 18 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn. Bây giờ xin mời đại biểu Quốc hội nghỉ và Bộ trưởng trưa nay chuẩn bị để đầu giờ chiều trả lời các câu hỏi của đại biểu. Xin cảm ơn Quốc hội.

Quốc hội nghỉ.

PV