- Nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hãy coi đây là dịp tốt để nhìn lại mình, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào TƯ khóa mới

Lấy xong phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ khoá 12, đề cập đến nội dung lấy phiếu tín nhiệm của TƯ các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, BCH TƯ đồng thuận rất cao với tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm và cho rằng, Bộ Chính trị đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc hệ trọng này.

{keywords}
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Giúp Bộ Chính trị đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ

Từ đầu tháng 11/2018, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm để báo cáo BCH TƯ; các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị các báo cáo công tác từ đầu nhiệm kỳ khoá 12 đến nay để trình TƯ với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn và chân thành.

TƯ khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm là sự đánh giá, ghi nhận của BCH TƯ đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với từng uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng thời, giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác; là kênh thông tin rất quan trọng để giúp Bộ Chính trị trong việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, qua kết quả được công bố trong BCH TƯ một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm trong việc đánh giá và sự tín nhiệm của TƯ đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kết quả đó còn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong TƯ.

“Mỗi ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hãy coi đây là dịp tốt để nhìn nhận lại mình, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của Ban chấp hành TƯ, của toàn Đảng và toàn dân”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm túc

Đề cập đến nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết BCH TƯ tán thành báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

{keywords}
Ảnh: Nhật Bắc

TƯ đánh giá cao công tác chuẩn bị, quá trình tiến hành và kết quả kiểm điểm; cho rằng việc kiểm điểm đã được tiến hành nghiêm túc, cầu thị, đúng nguyên tắc.

TƯ khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia.

Năm 2018, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực về đối nội và đối ngoại.

Đồng thời, TƯ cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo; hoan nghênh việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm trước TƯ về những việc còn chưa làm được.

BCH TƯ yêu cầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng của TƯ để có những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong những năm tới, đặc biệt là 9 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.

Ông Tất Thành Cang bị cách chức ủy viên Trung ương

Ông Tất Thành Cang bị cách chức ủy viên Trung ương

Ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM bị Ban chấp hành TƯ kỷ luật cách chức ủy viên TƯ Đảng. 

Đã có 4 ủy viên Trung ương đương nhiệm bị kỷ luật

Đã có 4 ủy viên Trung ương đương nhiệm bị kỷ luật

Trong chưa đầy 3 năm, hơn 60 cán bộ thuộc diện TƯ quản lý đã bị thi hành kỷ luật, trong đó có 4 uỷ viên TƯ đương nhiệm.

 

2018: Lò rực hồng và chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước

2018: Lò rực hồng và chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước

Năm 2018, không ít lãnh đạo “đứt gánh” vì những vi phạm. Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước: "Danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, địa vị".

Thu Hằng