Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM vừa thông báo kết luận của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn về một số công tác chuyên môn năm học 2020 – 2021.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu lãnh đạo các cơ sở, đơn vị trường học thẳng thắn rút kinh nghiệm về một số hạn chế, tồn tại như còn để xảy ra hoạt động giáo dục không phép, không tuân thủ quy định chuyên môn...

Công tác đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với phụ huynh và giáo viên, nhân viên tại một số đơn vị chưa đạt được sự đồng thuận, cầu thị, không thực hiện đầy đủ các quy định về công khai.

Một số đơn vị chưa cập nhật các văn bản chỉ đạo mới, xử lý không đúng quy định, chưa kịp thời nắm bắt diễn biến tâm sinh lý của học sinh dẫn đến một số trường hợp đáng tiếc. 

{keywords}
Cơ sở bán trú nguồn sáng ở Quận 12 vừa bị đình chỉ hoạt động

Ông Lê Hồng Sơn yêu cầu các phòng GD-ĐT đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là các trung tâm ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống, cơ sở dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ.

Xử phạt nghiêm theo quy định và kiên quyết ngưng hoạt động nếu không đảm bảo điều kiện an toàn, chưa được cấp phép hoặc tổ chức hoạt động không đúng quy định. Tuyệt đối không được dạy thêm ở các cơ sở giữ trẻ ngoài giờ.

Các cán bộ quản lý phải tuyệt đối gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; nghiên cứu kĩ, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy pháp pháp luật, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Thành phố và các cơ quan quản lí; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ và xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, tích cực; xây dựng và nâng cao văn hóa ứng xử khi tham gia mạng xã hội.

Tiếp tục cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên rà soát các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Phối hợp tốt với chính quyền và công an địa phương giữ gìn an ninh trật tự xung quanh trường.

Đặc biệt, phối hợp tốt với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh giám sát quá trình chế biến, tiếp phẩm, giá thành bữa ăn và cơ sở cung cấp suất ăn.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP. HCM cũng yêu cầu các đơn vị triển khai Luật Giáo dục 2019 và các văn bản quy phạm, văn bản chỉ đạo, điều hành mới của ngành; khẩn trương thành lập Hội đồng trường theo quy định; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử trường học.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt, thực hiện nghiêm các quy định về thu – chi một cách công khai, minh bạch trên cơ sở đồng thuận.

Rà soát, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về tài chính, đấu thầu, quản lí và sử dụng tài sản công...

Lê Huyền 

TP.HCM: Đình chỉ cơ sở bán trú bị tố đánh đập học sinh

TP.HCM: Đình chỉ cơ sở bán trú bị tố đánh đập học sinh

Cơ sở bán trú Anh ngữ Nguồn Sáng (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) vừa bị đình chỉ hoạt động.