UBND TP.HCM vừa công bố kết quả thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn thành phố. Công tác thống kê đất đai này được thực hiện định kỳ, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại các cấp và được thực hiện theo từng đơn vị cơ bản là cấp xã. 

Trong tổng số 209.539ha diện tích tự nhiên của TP.HCM, kết quả thống kê đất đai năm 2020 cho thấy có 114.875ha (chiếm 53,39%) nhóm đất nông nghiệp; 96.634ha (chiếm 46,12%) nhóm đất phi nông nghiệp và 1.031ha (chiếm 0,49%) nhóm đất chưa sử dụng. 

{keywords}
TP.HCM vẫn còn 1.031ha đất chưa sử dụng.

Về cơ cấu diện tích đất theo đơn vị hành chính, Q.4 và Q.5 có diện tích đất nhỏ nhất thành phố, lần lượt 418ha và 427ha, chiếm 0,2% so với tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố. Địa phương có diện tích đất lớn thành phố là huyện Cần Giờ với 70.445ha, chiếm 33,62%. 

Trong 96.634,9ha đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM, đất ở chiếm 29.313ha. Trong đó, có 9.008ha đất ở tại nông thôn và 20.305ha đất ở tại đô thị. 

Về cơ cấu diện tích đất theo đối tượng sử dụng, toàn thành phố có 162.155ha đất được chia theo đối tượng sử dụng. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 92.616ha; tổ chức trong nước sử dụng 68.017ha; 

Tổ chức nước ngoài sử dụng 917ha; người Việt Nam định cư nước ngoài đang sử dụng 0,04ha; cộng đồng dân cư và tổ chức tôn giáo sử dụng 550ha.

{keywords}
Theo thống kê, Việt kiều đang sử dụng 400m2 đất TP.HCM. 

Theo UBND TP.HCM, so với năm 2019, diện tích các loại đất trên địa bàn thành phố có sự thay đổi. Cụ thể, đất nông nghiệp năm 2020 giảm 83ha so với năm 2019. Trong khi đó, đất phi nông nghiệp tăng 83ha so với năm 2019. Diện tích đất chưa sử dụng không thay đổi. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác thống kê đất đai năm 2020 chưa hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, số liệu của đợt thống kê này phản ánh đúng thực trạng về mục đích, đối tượng quản lý, sử dụng đất của thành phố. 

Để khắc phục những hạn chế, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cần ổn định nhân sự thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai ở các cấp, nhất là cấp xã, bởi năng lực và chuyên môn cán bộ địa chính những nơi này không đồng đều, ít được tiếp cận với các phần mềm chuyên ngành. 

Đồng thời, do kinh phí hạn hẹp nên UBND TP.HCM kiến nghị Bộ TN&MT tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn công tác quản lý Nhà nước về đất đai và thống kê đất đai cho công chức phòng TN&MT cấp huyện và công chức địa chính cấp xã. 

Từ nay đến năm 2025, TP.HCM dành 173,5ha đất để xây nhà ở xã hội

Từ nay đến năm 2025, TP.HCM dành 173,5ha đất để xây nhà ở xã hội

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2025, TP.HCM sẽ dành 173,5ha đất để xây dựng nhà ở xã hội với tổng số vốn đầu tư gần 37.700 tỷ đồng. 

Anh Phương – Hồ Văn