Sở GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục công lập tiếp tục thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại các văn bản sau:

1. Công văn số 2772/GDĐT-KHTC 31/8/2020 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020- 2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP.HCM.

2. Công văn số 3102A/GDĐT-KHTC ngày24/9/2020 về chấn chỉnh công tác quản lý thu chi khoản thu đầu năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP.HCM.

{keywords}
 

3. Công văn số 267/SGDĐT-KHTC ngày 26/1/ 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu chi khoản thu năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP.HCM

4. Công văn số 589/SGDĐT-KHTC ngày 3/3 2021 của Sở GD-ĐT về tổ chức thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác năm học 2020 – 2021 khi tổ chức đi học lại sau thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành giáo dục - đào tạo thành phố.

Trong đó, cần lưu ý các khoản thu học phí và các khoản thu khác năm học 2020 – 2021 do tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn TP.HCM như sau:

Về thời gian thu học phí và các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định tại Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND TP.HCM về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM nhưng không quá 9 tháng.

Trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên ngừng học để phòng tránh dịch nếu các đơn vị không triển khai học trực tuyến thì không thu học phí.

Chỉ thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

Các khoản thu thỏa thuận và thu chi hộ phải thu theo thời gian thực học và chi phí thực tế phát sinh (các đơn vị lưu ý điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và mức thu phù hợp với tình hình thực tế).

Cũng theo Sở GD-ĐT, nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu 100% các đơn vị thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức không dùng tiền mặt với nhiều hình thức, không giới hạn các ngân hàng thanh toán và ưu tiên các giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ POS, liên kết tài khoản, thẻ ngân hàng qua các kênh trực tuyến tạo mọi điều kiện để phụ huynh, sinh viên học sinh thuận lợi trong việc thanh toán, không phải tập trung đến trường, hạn chế tối đa việc thanh toán trực tiếp tại đơn vị trường học.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2 của Công văn số 589/SGDĐT-KHTC 3/3/2021 của Sở GD-ĐT.

Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện và trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị phản hồi về Phòng Kế hoạch Tài chính của Sở để được hướng dẫn cụ thể.

Minh Anh

Hơn 1,7 triệu học sinh TP.HCM dừng đến trường từ 10/5

Hơn 1,7 triệu học sinh TP.HCM dừng đến trường từ 10/5

Tất cả học sinh TP.HCM nghỉ học ở trường từ ngày 10/5 để phòng chống dịch Covid-19.