Ngày 21/11, tại Bộ phận “Một cửa” Ủy ban nhân dân xã Thanh Phong (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), ông Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham gia Đoàn Công tác Chính phủ tới kiểm tra việc triển khai thí điểm hai nhóm dịch vụ công: Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng. 

Tại sự kiện triển khai thí điểm, lãnh đạo các Bộ, ngành đã chứng kiến quy trình người dân đến đăng ký làm thủ tục, khai báo thông tin. Đồng thời kiểm tra quy trình liên thông, xử lý dữ liệu từ cơ sở dữ liệu giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để giải quyết các chế độ, chính sách cho người dân.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh trao thẻ BHYT của con gái cho anh Đinh Tiến Hoàng

Là người đầu tiên đến bộ phận “Một cửa” UBND xã Thanh Phong, anh Đinh Tiến Hoàng (26 tuổi) làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con gái mới sinh. Với sự hướng dẫn từ cán bộ tư pháp, anh Hoàng đã tiến hành khai báo thông tin tại Phần mềm liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên máy tính.

Đăng nhập hệ thống bằng số căn cước công dân, các thông tin cơ bản của anh Hoàng được tự động cập nhập, anh chỉ cần khai báo thêm một số thông tin của con gái.

Sau vài thao tác đơn giản, anh Hoàng đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký. Sau đó, các thông tin này được cán bộ tư pháp và Bảo hiểm xã hội huyện tiếp nhận và xử lý. Chưa đầy 30 phút, con gái anh Hoàng có tên là Đinh Bảo N đã được cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế, trở thành trẻ em dưới 6 tuổi đầu tiên trên cả nước được cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế theo dịch vụ công liên thông.

Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh, nhằm triển khai hai nhóm dịch vụ công nêu trên, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với phần mềm dịch vụ công liên thông; thực hiện kiểm thử gửi/nhận hồ sơ.

Đến nay, công tác triển khai đã hoàn thành và được triển khai thí điểm tại hai địa phương là TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

Thẻ BHYT đầu tiên

Với việc triển khai hai nhóm dịch vụ công này, không chỉ mang lại lợi ích, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, người lao động khi chỉ cần thực hiện một lần nhưng có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính kèm theo, mà còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, đặc biệt với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo quyền lợi cho người dân, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Để đảm bảo cho việc triển khai thí điểm hiệu quả tại hai địa phương trên, cũng như hướng tới triển khai rộng rãi hai nhóm dịch vụ công liên thông trên toàn quốc, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung triển khai theo hướng ưu tiên cử cán bộ thường trực theo dõi, hỗ trợ để kịp thời tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh quy trình, phần mềm cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai tại địa phương (nếu có phát sinh).

Thúy Ngà